Toplicht Digitaal (clubblad)

10:23

Toplicht Digitaal logo

VAN DE VOORZITTER


 

Van de voorzitter mei 2016

Zo, de laatste officiële bestuursvergadering van mei is achter de rug. De aanwezige bestuursleden zullen in het zomerseizoen ad hoc alleen die zaken aanpakken welke directe  actie behoeven.

Toch zijn er in de afgelopen weken een aantal dingen gebeurd die ik onder uw aandacht wil brengen:

1. Douches

De douches zijn voorzien van nieuwe knoppen en sproeiers. Er zit nu een stukje elektronica achter iedere doucheknop welke ervoor zorgt, dat wanneer de douche meer dan 72 uur niet wordt gebruikt, er automatisch een spoelbeurt plaatsvindt. Hierdoor wordt legionellabesmetting voorkomen. Er is een brief binnengekomen van de inspectie voor het Transport en Leefomgeving waarin wordt gemeld, dat er geen aanleiding meer is om tot extra controle over te gaan. De technische mannen worden bedankt voor het soms moeizame werk.

2. De Lis

De Lis is verder afgeschilderd en ook de stuurhut heeft weer een laklaagje erbij. Zelfs de bolders op de Lis zijn weer keurig zwart.
Er is geconstateerd, dat de dakkoepel in de huiskamer van de Lis zijn beste tijd heeft gehad. Er is reeds enige lekkage opgetreden. De technische commissie zal hier actie op nemen.

3. Brugbediening

Er is overleg met de gemeente gaande om de bediening van de brug aan te passen. Maar sowieso blijven er voor de bediening twee punten van extra aandacht:
- De brug dient GEHEEL omhoog gezet worden bij iedere opening
- Voor het sluiten van de bomen moet er extra opgelet worden op doorrijdende fietsers!
In september komen we terug over het bedienen van de brug e.d. na 1 oktober.

4. Ligplaats- en/of winterstallingsovereemkomst

U heeft op de website het conceptcontract ligplaatsen annex stalling kunnen lezen. Er is tot op heden een lid welke opmerkingen gemaakt heeft. U kunt dit nog steeds inzien op de website via deze link: Concept Ligplaats of Winterstalling overeenkomst

5. Afrekenen met passanten

Nog een punt van aandacht voor de daghavenmeesters: Daghavenmeesters moeten passanten direct af laten rekenen, zeker als een passant het weekend overschrijdt en daardoor eventueel bij de opvolgende daghavenmeester zou moeten gaan afrekenen. Dit voorkomt discussies over het wel of niet afgerekend hebben enz.


6. Betalingen

Helaas heeft het bestuur ook nu weer moeten constateren dat zowel bewoners als enkele leden nog niet aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan. Kunt u om wat voor reden dan ook, niet direct betalen (binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening) neem dan s.v.p. even contact op met onze penningmeester Rob Lageweg.

7. Winterliggers

De winterliggers zijn ondertussen allemaal al weer vertrokken. Ik zou nog graag de regels in herinnering willen brengen. Een winterligger is een lid van de WVA die in de periode tussen 1 november van het ene jaar tot 1 april van het volgend jaar in de haven ligt. Leden, die geen zomerligplaats in onze haven hebben, hebben recht op 7 vrije ligdagen. Winterliggers, welke dus gebruik maken van de vrije dagen, moeten na die 7 vrije ligdagen het standaard liggeld betalen! Op de Lis wordt door de dienstdoende havenmeester een lijst bijgehouden van WVA leden welke hun vrije ligdagen opnemen.

We zijn het vaarseizoen alweer met de traditionele Hemelvaarttocht gestart.

Rest mij nog, mede namens de andere bestuursleden, iedereen een fijn vaarseizoen toe te wensen met goed weer.

Evert J.M. Handgraaf