Watersportvereniging Alphen a/d Rijn (leden)

19 februari 2019
02:31

Bestuur en commissies

Voor contact met secretariaat, clubblad en website zie bij Contact via het hoofdmenu.

Voor de contactadressen en telefoonnummers van bestuur en/of commissieleden gelieve eerst in te loggen op het alleen voor leden toegankelijke gedeelte.

Bestuursleden van de Watersportvereniging Alphen a/d Rijn:

Vacant (voorzitter)
Maikel Rekelhof (vice voorzitter)
Dick van Werkhoven (secretaris)
Rob Lageweg (penningmeester)
Pieter Clerx (technisch havencommissaris
Anneke Bos - de Heij (activiteitencommissaris)
Ben Larkens (ligplaatscommissaris en website)
Albert Remmelts (Website en Clubblad Toplicht Digitaal)


Commissies van de Watersportvereniging Alphen a/d Rijn:

Activiteitencommissie
Havenmeestercommissie
Ligplaatscommissie
Lis bevoorrradingcommissie
Technische havencommissie
Lis winterinloopcommissie


 Leden van Verdienste:

Wim Burggraaf

Ton van Es