Watersportvereniging Alphen a/d Rijn (leden)

27 november 2021
12:56

Bestuur en commissies


Ere Leden:

Evert Handgraaf

Dick van Werkhoven


Leden van Verdienste:

Wim Burggraaf

Ton van Es


Voor contact met secretariaat, clubblad en website zie bij Contact via het hoofdmenu.

Voor de contactadressen en telefoonnummers van bestuur en/of commissieleden gelieve eerst in te loggen op het alleen voor leden toegankelijke gedeelte.

Bestuursleden van de Watersportvereniging Alphen a/d Rijn:

Marius Wulffers (voorzitter)
Erwin Bouman (secretaris)
Rob Lageweg (penningmeester)
Leo Kruik (2e penningmeester)
Daan Touw (technisch havencommissaris)
Vacant (activiteitencommissaris)
Ben Larkens (ligplaatscommissaris en website)
Albert Remmelts (Website en Clubblad Toplicht Digitaal)


Commissies van de Watersportvereniging Alphen a/d Rijn:

Activiteitencommissie
Havenmeestercommissie
Ligplaatscommissie
Lis bevoorrradingcommissie
Technische havencommissie
Lis winterinloopcommissie