Toplicht Digitaal (clubblad)

07:47

Toplicht Digitaal logo

VAN DE VOORZITTER


 

Van de voorzitter maart 2016

 

Het is koud en er valt nogal wat hagel! Aan de andere kant hebben we tot op heden erg zacht weer gehad. Je kunt het aan diverse boten wel zien, ze beginnen wat groen te worden.

Na de eerste bestuursvergadering begin januari hebben we een gezellige en goed bezochte nieuwjaarsreceptie gehad. Veel leden namen de gelegenheid te baat om elkaar een goed en gezond 2016 te wensen. U heeft mijn nieuwjaarspraatje al kunnen lezen op de website. Ook worden de zaterdagse koffie-uurtjes goed bezocht.

De liggers aan het Weteringpad kunnen straks gebruik maken van een volledig vernieuwde schoeiing. Ook het tegelwerk is opnieuw aangelegd.

U heeft de uitnodiging inclusief met een linkje naar de agenda enz. voor de komende Algemene Leden Vergadering al in uw mail ontvangen.

Ik vraag u nu alvast uw aandacht voor een aantal punten.

1. Ligplaats- en/of stallings overeenkomst

Op verzoek heeft het bestuur zich gebogen over de mogelijkheid om kleine boten, welke op een trailer staan, in de winter te kunnen stallen in de berging. Als we daar toestemming voor gaan geven wil het bestuur gelijktijdig een Zomer- winterligplaats – en/of winterstallings overeenkomst in gaan voeren. Het concept van deze overeenkomst is bij het watersportverbond door een jurist nagekeken. 

2. Hoe te handelen bij overlijden van leden

Het komt voor dat het bestuur kennis neemt van het overlijden van een lid. Tot op heden werd er min of meer ad hoc actie ondernomen. Het bestuur wil u het volgende voorleggen:

    • Indien een lid overlijdt en het bestuur wordt hiervan in kennis gesteld, dan zorgt het bestuur voor een condoleance kaart.
    • Indien het een lid is welke zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging, dan draagt het bestuur zorg voor een grafstuk.
    • Het plaatsen van een in memoriam mededeling in een nieuwsbericht of de rouwadvertentie op de website behoort eveneens tot de mogelijkheden.

3. Brugbediening na 1 oktober

Er heeft een enquête plaatsgevonden onder de bewoners welke rondom de haven wonen. De enquête verzocht de bewoners om toestemming te geven om de avondbrugbediening vanaf 1 oktober op verzoek te mogen gaan uitvoeren. Een zeer ruime meerderheid heeft ingestemd. Als we dit ook als vereniging besluiten is er geen avondhavenmeester meer aanwezig op de Lis. Het betekent wel dat als er een verzoek komt om de haven in of uit te varen, er door een van de leden binnen een afgesproken aantal minuten gedraaid zal worden.

Er heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente over de brugbediening. We gaan, na de ALV, doorgeven wat we graag veranderd willen zien. Veiligheidheidstechnisch is het noodzakelijk dat de slagbomenknop vastgehouden moet worden bij het bedienen van de brug. Ook zijn er wat programmeerzaken welke aangepast of gemaakt dienen te worden.

4. Watervlooienmarkt

U heeft een uitnodiging gekregen om aan te geven of u belangstelling heeft om een WVA vlooienmarkt te bezoeken en of  u wel of niet mee wilt doen met het verkopen van uw spulletjes op deze  vlooienmarkt. Het doorgaan hiervan hangt af van de belangstelling, oftewel de reacties op de uitnodiging in het nieuwsbericht. Als het door gaat, dan wordt deze gehouden in de WVA berging aan de Klipper op 26 maart aansluitend aan het zomergereed maken van de haven.

5. Douches

Op dit moment overweegt het bestuur om de kranen en/of het leidingnet in/naar de douches te vervangen. Gebleken is dat er toch een lichte vorm van een legionella besmetting heeft plaatsgevonden in de winter. Wel willen we de mogelijkheid houden om in de winter één douche gebruiksklaar te houden, zodat mocht iemand te water raken, hij of zij direct een warme douche kan nemen.

6. Haven zomerklaar maken

U heeft op de website al het bericht van de havencommissaris kunnen lezen. We gaan de haven weer zomer klaar maken op 25 en 26 maart. Natuurlijk ga ik ervan uit dat we met elkaar op een gezellige manier dat weer voor elkaar krijgen.

7. ALV

Graag tot ziens in Avifauna op 16 maart bij de Algemene Ledenvergadering!

Uw voorzitter,
Evert J.M. Handgraaf