WVA sinds 1971

Hallo allemaal

Een kip en een mus
Zaten samen in de bus
De kip legde een ei
De mus helemaal blij
Omelet straks dus.

De haven stroomt vol en de boten beginnen te glimmen. Je ziet dat ze allemaal liggen te popelen om de haven te verlaten. Van mij mogen ze er zo snel mogelijk uit.

Het “loos“verbod komt er echt nog niet door dit jaar dus dat vormt geen belemmering. Toch moeten we allemaal wel alert blijven, de plannen liegen er niet om en vormen een serieuze bedreiging voor ons toekomstig plezier en/of portemonnee.
Deze week kunnen we nog commentaar leveren zoals eerder al is gemeld aan jullie.

Lis 

Ik heb begrepen dat er rondom een eventuele vervanging van “De Lis “wat misverstanden zijn ontstaan. Tijdens de behandeling van de Toekomstvisie voor de haven op de ALV van afgelopen maart is dit onderwerp even aangestipt. Deze toekomstvisie heeft een lange horizon maar regeren is vooruitzien. Vervanging is nog lang niet aan de orde. (Ook op de ALV van 2018 is dit onderwerp al even aangetipt.) Zeker na het zomergereed maken van de haven ligt de Lis er weer zeer tevreden bij. Ik heb gezien dat een groot aantal leden zich uitermate hebben ingespannen met schuren en verven. Dank daarvoor allemaal! Het is echt een gezellig clubschip.

Natuurlijk blijft het bestuur alert en kijken we goed hoe andere havens omgaan met de voorzieningen en wat die allemaal kosten. Er is geen enkel plan, behalve dan dat er onderhoud gepleegd zal worden wanneer dat nodig is. Wat ons wel duidelijk is, is dat het geld dat nodig is als het echt zo ver komt nu niet voldoende aanwezig is. De reserveringen hiervoor moeten in de komende jaren derhalve doorgaan.

Het bestuur zal nooit een beslissing nemen zonder de leden hierover te consulteren. Mocht er een directe aanleiding komen voor actie, dan komt er een extra ALV. Ik denk niet dat dit in de eerstvolgende vier jaar zal gebeuren.

Ik wens iedereen veel vaarplezier en als de vlaggen achterop de Lenk uithangen is iedereen welkom om kennis te maken of een praatje te houden.

Vrolijke groeten,
Marius Wulffers
Voorzitter.
14 mei 2019

20190329-008-ps