WVA logo 100

Van de Voorzitter September 2018

Dit is de laatste “VAN DE VOORZITTER” van mijn hand.

De afgelopen meer dan 15 jaar heb ik de eer en het genoegen gehad om de WVA te mogen leiden. Na bewogen tijden in de WVA stapte ik er als voorzitter in. Er was nogal wat gebeurd. Veel van mijn tijd ging dan ook de eerste jaren uit naar het op de rails krijgen van de WVA, er weer een vereniging van te maken.

Zoals ik in de laatste Algemene Leden Vergadering meedeelde is mijn houdbaarheidsdatum verstreken. Er wachten nieuwe uitdagingen voor het bestuur en voor en de leden. Natuurlijk blijf ik lid van de vereniging, blijft ons schip in de haven liggen en zal ik mijn steentje bij blijven dragen, maar met een nieuwe voorzitter ben ik ervan overtuigd dat de WVA kan blijven wat het nu is:

“EEN FIJNE WATERSPORTVERENIGING, WELKE ZORG DRAAGT VOOR ZIJN LEDEN!”

We hebben samen veel zaken voor elkaar kunnen krijgen. Zonder te proberen alles te benoemen toch wat hoogtepunten:

 • Het afscheid van Ger en Willem Bezuijen als ons havenmeesterechtpaar. Bijzonder content was ik met het besluit van de A.L.V. om als leden gezamenlijk het havenmeesterschap op ons te nemen. Nog steeds functioneert het daghavenmeesterschap voor en door de leden. Dit is uniek in Nederland.
 • Het in bedrijf houden van ons clubschip “DE LIS”. De tochten naar Zaandam om de Lis in het droogdok te plaatsen en weer gebruikgereed te maken. Ik hoop nog jaren van de Lis gebruik te mogen maken.
 • De nieuwjaarsrecepties, de winteractiviteiten en de BBQ’s, welke voortreffelijk georganiseerd werden en worden, waar veel leden gebruik van maakten en maken.
 • Diverse cursussen op het gebied van de watersport, maar ook zorg voor elkaar indien nodig. Denk aan de AED en daarbij behorende cursussen.
 • De voorbereiding, het selecteren van de aannemers voor zowel de steigers als de elektra, het opnieuw indelen van de boxen, het met elkaar indelen van de ploegen en uiteindelijk het renoveren van de haven. Het motto was letterlijk, vele handen maken licht werk! Wij krijgen nog steeds veel complimenten over hoe onze haven eruitziet.
 • De zelfwerkzaamheid van de diverse leden, waardoor we in staat zijn de contributie en de liggelden laag te houden. Zeker hoort daarbij het zomer- en winterklaar maken van de haven en van de Lis.
 • Het zaterdagse "Winter-koffie-drinken". Ook hier zijn leden en/of partners bereid om op de zaterdag de Lis open te doen en zorg te dragen voor een fijne sfeer waarin men met elkaar een kopje koffie kan drinken en wetenswaardigheden kan uitwisselen.
 • Het met algemene stemmen opzeggen van het lidmaatschap van het Watersportverbond en het aansluiten van de WVA bij het VNM (Verbond Nederlandse Motorbootsport).
  Vermeldenswaardig is ook het feit dat we mede hierdoor onze BTW kwestie min of meer neutraal hebben kunnen oplossen zonder dat we moesten ingrijpen in contributie of liggelden.
 • Al die vergaderingen als bestuur en met jullie allen om al die zaken te regelen welke nodig waren om de WVA voort te laten gaan.

Ik dank jullie, maar zeker ook “mijn “collegae bestuursleden dat zij mij geholpen hebben jullie voorzitter te mogen zijn, ik zie daar met veel genoegen op terug.

Bedankt daarvoor en tot ziens op de haven of op het water en ik wens de vereniging,

“BEHOUDEN VAART”

Evert  Handgraaf
Voorzitter
3 oktober 2018