WVA logo 100

Van de Voorzitter Januari 2018: Nieuwjaarstoespraak

Beste mensen, Goedemiddag,

Ik heet U, mede namens het bestuur, hartelijk welkom op onze WVA-nieuwjaarsreceptie 2018. Fijn dat jullie er allemaal zijn.

Enkele leden hebben gemeld dat zij verhinderd zijn. Zij hebben mij verzocht om u hun beste wensen over te brengen, bij deze.

Dames en heren,

Een Nieuwjaarsreceptie is bij uitstek de gelegenheid om elkaar een goed Nieuwjaar en een goed vaarseizoen toe te wensen en om terug te kijken op het afgelopen jaar 2017. Tevens kijken wij vooruit naar het jaar 2018.

2017 was een goed watersportjaar, zowel voor de meeste leden alsook voor de vereniging. Over het algemeen was het ook goed weer.

Ligplaatsen: Wij hebben een aantal leden die op de wachtlijst stonden een ligplaats kunnen aanbieden. En alle leden die op de wachtlijst staan weten op welke positie zij staan. Via de Website kunt u altijd de actuele situatie zien.

Ik breng een aantal zaken uit 2017 in herinnering en ik licht toe wat er gepland is:

 1. Havenmeesters
  1. De 2018 dagdiensten voor het havenmeesterschap zijn allen ingevuld. Wij zijn blij dat wij een aantal nieuwe havenmeesters mogen verwelkomen.
  2. Met enige moeite en druk vanuit het bestuur zijn nu ook de avonddiensten volledig gepland.
  3. In oktober was er voor het eerst geen avondhavenmeester meer. De brug kon na een telefonisch verzoek wel snel worden bediend. Echter er is in oktober geen enkel verzoek binnengekomen om de brug ’s-Avonds te bedienen.

 2. Financieel
  1. We hebben een goed financieel jaar gedraaid. De definitieve resultaten worden door de penningmeester nog vastgesteld
  2. Zoals het er op dit moment naar uitziet hebben we qua passanten-inkomsten ongeveer dezelfde opbrengst als in 2016 gerealiseerd.

 3. Motorboot Havenpannel
  De WVA is opnieuw één van de havens die er goed uitkomt bij de beoordelingen door de rapporteurs van het blad MOTORBOOT. We scoren een gemiddelde van 8,1 met als uitschieters o.a. onze gastvrijheid. Ook de vraag “Wilt U nog eens terugkomen” scoort bij ons een 8,5. Dit onderwerp scoort overigens dubbel in de totale beoordeling! Een compliment voor alle havenmeesters. Op de website kunt u alles nog eens op uw gemak nalezen.

 4. Millieu
  De milieuproef met het scheiden van glas en papier van het overige afval is geslaagd. We blijven de aparte containers voor glas en papier gebruiken.

 5. Veiligheid
  1. Er zijn een aantal zwemtrappen bijgeplaatst. Hierdoor kan iemand, die te water raakt, makkelijker weer op de steiger komen.
  2. De trappen zijn voorzien van een rood/witte paal waardoor de trappen goed te vinden zijn.
  3. Ook hangt er een rood/witte ladder aan de Lis. Indien noodzakelijk, kan iemand hiermee direct actie ondernemen.
  4. Er is bij de ingang van de sanitaire ruimte een noodverlichting aangebracht.

 6. Calamiteitenplan
  1. Er is een calamiteitenplan opgesteld.
  2. De havenmeesters zullen hier apart over worden ingelicht.
  3. Het plan komt binnenkort ook op de website te staan, zodat iedereen er kennis van kan nemen.

 7. Winterevenement
  1. Zoals al op de website is aangekondigd, gaan we met het winterevenement naar Hellevoetsluis.
  2. Er is door de activiteitencommissie een gevarieerd programma samengesteld.
  3. De inschrijving wordt eind van deze week via de website opengesteld. 12 januari om 18.00 uur!

 8. BTW
  De penningmeester is door de belastingdienst nog niet in de gelegenheid gesteld om aan de BTW-verplichting te voldoen.

 9. Inspectie LIS
  In 2018 zal het onderwaterschip van de Lis door een duiker moeten worden gecontroleerd. Met name de anodes hebben een extra inspectie nodig.

Samenstelling Bestuur:

Jan Eefting en Ad van Loon zijn beiden verhuisd en zijn niet meer beschikbaar voor een herbenoeming.

 • Via de website hebben wij een oproep aan de leden gedaan om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.
 • Hierop hebben 5 leden gereageerd.
 • Met elk van deze leden is gesproken.
 • In de aankomende bestuursvergadering zal het bestuur de keuze bepalen over de kandidaten die het bestuur in Algemene Ledenvergadering zal voorgedragen.

Rest mij u het volgende mee te delen:

 • 21 maart is er de Algemene Ledenvergadering.
 • Eind maart is er het Zomergereed maken van de haven.
 • Daarnaast is er een leden initiatief voor een Hemelvaartstocht in voorbereiding.

Ik wens U, mede namens het bestuur, een goed, maar bovenal een gezond watersportjaar toe en een behouden vaart.

Dank U wel.

Evert J.M.Handgraaf

Voorzitter, 7 januari 2018

Nieuwjaarsreceptie 2018
20180107-004-ps