WVA sinds 1971

Van de Voorzitter November 2017

 

Beste mensen,

Hierbij een update over hetgeen er allemaal speelt sinds de vorige “Van de Voorzitter ”. 

 • Oproep voor bestuursleden:

  De oproep op de website heeft geleid tot een aantal spontane aanmeldingen voor nieuwe bestuursleden.
  De technisch havencommissaris heeft vanwege zijn verhuizing afgelopen zomer zijn functie al neergelegd. De ligplaatscommissaris is inmiddels ook verhuisd. Hij blijft nog in functie tot de ALV, maar stelt zich niet herkiesbaar voor een nieuwe periode. Het bestuur en voor zover ik dat kan beoordelen de hele vereniging, is beide heren dankbaar voor wat zij voor de vereniging hebben gedaan.

  Met alle aspirant bestuursleden zijn inmiddels gesprekken geweest. Het bestuur zal in de ALV een voordracht voor de nieuwe geselecteerde bestuursleden doen. Wat een genoegen, dat er weer leden zijn, die in het bestuur willen treden.
 • Daghavenmeesters:

  Op 4 november hebben we met de daghavenmeesters, het afgelopen seizoen doorgenomen. Op zich is alles in 2017 prima verlopen. Echter is er nogal wat kunst en vliegwerk nodig geweest om iedere week over een daghavenmeester te kunnen beschikken! Dank aan al diegenen die enkele keren spontaan invielen.

  Via de Website hebben wij een oproep voor daghavenmeesters gedaan.
  Gelukkig hebben ook na deze oproep een onverwacht groot aantal leden zich aangemeld om zich beschikbaar te stellen als daghavenmeester. Hiermee zijn voor het komende seizoen 2018 de weken weer ingevuld. U heeft dit ook al in het nieuwsbericht op de website kunnen lezen.

  Ik doe een beroep op de leden die in de zomerperiode regelmatig koffie of thee op het dek van de LIS drinken. Houdt er rekening mee, dat als de havenmeester het druk heeft, het niet altijd mogelijk is om voor koffie en thee te zorgen! Steek dan in overleg met de havenmeester zelf even de handen uit de mouwen.
 • Avondhavenmeesters:

  Eind van deze maand (zaterdag 25 november vanaf 0.00 uur) wordt via de website weer de mogelijkheid geboden om in te schrijven voor de avondhavendiensten. Enkele leden, die dit jaar niet in de gelegenheid waren om avonddienst in te boeken, krijgen nadrukkelijk een tijdig advies om in te schrijven. Het is immers een verplichting om avondhavendiensten te draaien als je een ligplaats in de haven hebt en je geen daghavenmeester bent.
 • Reddingstrappen:

  De technische mensen hebben een tweetal extra zwemtrappen aan de steigers gemonteerd. Ook worden alle zwemtrappen voorzien van een opvallende paal, zodat het voor iemand die onbedoeld te water is gegaan, makkelijker is om te ontdekken waar zich een zwemtrap bevindt!
  Ook hangt er sinds kort een losse ladder aan de LIS, die lang genoeg is om snel in het water gezet te worden, waardoor deze ladder ook dienst kan doen als zwemtrap. 
 • Calamiteitenplan:

  Het calamiteitenplan is in een vergevorderd stadium. Het wordt geen dik boekwerk maar enkele ter zake doende A4’tjes waarop aangeven staat hoe te handelen. Verder komt er een plattegrond met de locaties van alle reddingsmiddelen op de haven.
 • Noodverlichting:

  Er zal een noodverlichting in de sanitaire ruimtes worden aangebracht, voor het geval de stroom uitvalt.
 • Avondbrugbediening in oktober:

  In de maand oktober heeft niemand gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via een telefoontje naar de piketdienst, s ‘avonds na 19.00 uur de brug te laten bedienen.
 • Winterklaar:

  Het winterseizoen is weer begonnen. U heeft op de website een met fraaie foto’s verluchtigd verslag kunnen lezen over het winterklaar maken van de haven. Fijn dat er weer een groot aantal leden, waaronder gelukkig ook nieuwe gezichten, bereid waren deze klus te klaren. Natuurlijk stimuleert het altijd om te komen als je weet dat de dames zorgen voor koffie, thee met wat lekkers en een prima lunch. Dit keer met een Indisch getinte groentesoep en tevens met "snert".
 • Winterevenement:

  Het winteruitje komt eraan. Het wordt een zeer interessante dag.
  Met de bus kunnen maar een bepaalde hoeveelheid leden mee, dus snel inschrijven zodra dit op de website en via een mailing aan alle leden bekend wordt gemaakt.
 • Enkele data voor 2018:

  Op 7 januari is de Nieuwjaarsreceptie in de Schaapskooi. Het is uitermate lastig gebleken om voor een tweetal uren ergens anders een betaalbare ruimte te huren. Ondanks klachten over het wat hardere geluid, hebben wij daar weer gereserveerd.

  Op 16 februari is het winterevenement gepland.

  Vervolgens gaan wij alweer richting haven zomer gereed maken. En wel op 30 en 31 maart.

  Op de website staan bij de Ledenpagina’s / Agenda alle geplande 2018 activiteiten vermeld.

Dit was een opsomming van een aantal zaken welke de revue passeerden sinds de laatste “Van de Voorzitter “. Ik hou jullie op de hoogte. Mijn advies is om ook regelmatig de website te bezoeken. Dan blijf je ook op de hoogte van wat er speelt binnen onze vereniging. En kom eens gezellig koffiedrinken op zaterdag op de LIS.

 

Evert J.M. Handgraaf, voorzitter.