WVA logo 100

Van de Voorzitter September 2017

Beste mensen,

De eerste bestuursvergadering na de zomerperiode zit er weer op. Ik hoop dat velen van u een goede zomer hebben gehad met veel vaarplezier. Heeft u iets bijzonders meegemaakt, of wilt u eens vertellen over de fijne reis u heeft gemaakt, maak er dan een verhaaltje van voor Toplicht Digitaal zodat anderen er ook van kunnen meegenieten! Bent u niet zo’n schrijver, de websitebeheerders helpen u om er wat moois van te maken.

Wat zaken uit de bestuursvergadering van 12 september 2017:

 • Zoals sommigen van u reeds weten zou ons clubschip, volgens de nieuwe CVO-regels, iedere 7 jaar gekeurd dienen te worden op een groot aantal punten. Ons schip vaart slechts éénmaal per 10 jaar zelfstandig naar het dok voor onderhoud aan de romp en dergelijke. Het bestuur heeft nu besloten om de Lis niet te laten keuren. Als de Lis naar het dok moet, zullen we de Lis de volgende keer laten slepen. De kosten van het periodiek keuren zijn beduidend meer dan eens in de 10 jaar laten slepen. Daarnaast wordt in 2018 d.m.v. een duiker beoordeeld of de anodes nog voldoende zijn.

 • We zijn gestart met het opstellen van een calamiteitenplan voor de haven. Albert Remmelts zal een en ander opstarten. Heeft u opmerkingen of zaken waarvan u vindt dat zij erin moeten, mail dat dan even naar het bestuur. We zullen hierbij gebruik maken van het voorbeeld calamiteitenplan van de V.N.M.

 • Onze boiler heeft deze zomer 1 keer kuren gehad! Daarna heeft de boiler uitstekend gewerkt. Het bestuur heeft besloten om de boiler bij de eerst volgende keer dat er problemen zich weer voordoen te vervangen. De boiler is meer dan 25 jaar oud.

 • Naar aanleiding van het onbedoeld te water gaan van een van onze leden tijdens het verlenen van assistentie bij het afmeren van een passant, heeft het bestuur besloten om een tweetal extra trappen te plaatsen. Daarnaast wordt er bij iedere trap een rvs paal gezet welke gemarkeerd wordt door middel van rood-witte strepen, zodat het meer zichtbaar wordt waar de trappen zich bevinden.

 • Op 4 november komen de daghavenmeesters bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Lees ook de oproep eens door waarin wij vragen om aanvulling op het aantal daghavenmeesters. Het wordt wel erg krap om elke week bemenst te krijgen.

 • Op 27 september wordt er onderhoud gepleegd aan de brug.

 • Vanaf 1 oktober is er geen avondhavenmeester meer op de haven aanwezig. Indien men een brugbediening wil na zeven uur, dan kan men de WVA haven 0172-435090 bellen. Hierna wordt de brug zo spoedig mogelijk bediend door een daarvoor opgeroepen dichtbij wonende havenmeester (maximale streefwachttijd van 15 minuten).
  Tip: Wilt u niet wachten maak dan overdag al een afspraak voor een avondbediening. Afgaand op de ervaring uit vorige jaren gaat het bestuur ervan uit dat hier zelden gebruik van zal worden gemaakt. Hierover komt nog een nieuwsbrief aan de WVA leden en de bewoners worden in een aparte brief geïnformeerd.

 • Het bestuur heeft besloten dat jongeren onder de 18 jaar geen haven- of brugdienst mogen doen! Het lid/eigenaar van de boot (bijv. verantwoordelijke ouder) dient hiervoor deze verplichtingen te vervullen.

 • In verband met het neerleggen van de bestuurstaken door Jan Eefting (technisch havencommissaris), neemt de voorzitter tijdelijk zijn taken waar. Jan is verhuisd naar het midden van het land. We zoeken dringend een man of vrouw die deze plek op kan vullen. Technische kennis is fijn, maar de nadruk ligt meer op het coördineren van het werk, communicatie met gemeente en leveranciers enzovoorts. We hebben tenslotte een prima stel technische mensen welke het “echte" werk aankunnen.

 • Een dezer dagen hoopt de penningmeester meer duidelijkheid te krijgen van de belastingdienst over hoe we het BTW verhaal gaan regelen.

 • We hebben tot dusver ongeveer hetzelfde bedrag aan passanteninkomsten ontvangen als vorig jaar. Wat het bestuur opvalt, is dat er veel passanten jaarlijks terugkeren. Men is uitermate tevreden over de gastvrijheid, de behulpzaamheid bij het aanleggen en het schone sanitair. Een compliment voor alle havenmeesters!

 • Wilt u alvast rekening houden met het winterklaar maken van de haven op 28 oktober aanstaande en de nieuwjaarsreceptie op 7 januari, het winterevenement  op 16 februari en de ledenvergadering op 21 maart 2018.

 • Er zullen in de ALV van maart 2018 wat verschuivingen gemeld worden binnen het bestuur. De taken worden dan door andere bestuursleden vervuld.

Jammer dat er wat weinig leden op de BBQ waren! Maar diegenen die er waren hebben het bijzonder naar hun zin gehad. Dank aan iedereen die mee geholpen heeft om deze BBQ tot een succes te maken! Er is een misverstand ontstaan over het al dan niet meenemen naar de BBQ van gezinsleden. Natuurlijk mogen gezinsleden meekomen, maar het bestuur heeft wel besloten dat er een leeftijdsgrens is. Het bestuur gaat ervan uit dat men 12 jaar of ouder moet zijn. Kinderen moeten er wel wat aan hebben.

Evert J.M. Handgraaf, voorzitter.