WVA logo 100

Van de Voorzitter Januari 2017

Beste mensen,

Mede namens het voltallige bestuur heet ik u van harte welkom op onze 2017 WVA-nieuwjaarsreceptie.

Laten wij eerst even stil staan bij diegenen die ons gedurende het afgelopen jaar zijn ontvallen. Graag een moment van stilte.

Er zijn enkele leden die hebben aangegeven, dat zij verhinderd zijn. Zij hebben mij verzocht om hun beste wensen aan u over te brengen.

 

Dames en heren,

De Nieuwjaarsreceptie is bij uitstek de gelegenheid om terug te kijken naar het afgelopen jaar 2016 maar vooral om vooruit te kijken naar het jaar 2017 en elkaar een goed Nieuwjaar en goed vaarseizoen toe te wensen.

Wij hebben een aantal leden die op de wachtlijsten stonden een ligplaats in de haven kunnen aanbieden. Verder weten alle leden die op de wachtlijst staan, op welke positie zij op de wachtlijst staan, dit kunt u tevens op de Website zien.

2016 was een goed watersportjaar, zowel voor de leden als voor de vereniging. Ik noem u wat onderwerpen ter herinnering en tevens geef ik aan wat er staat te gebeuren:

 1. Gezamenlijk dragen wij er zorg voor dat de haven “gewoon” draait!
  • Via de Website zijn de avondhavendiensten snel door u ingevuld.
  • Op twee weken na zijn de dagdiensten ingevuld. Als u interesse in een van deze twee daghavenmeester weken heeft kunt u zich melden bij Piet Verhorst.
  • Wat dit onderwerp betreft kan het watersportseizoen weer beginnen. Kunt u om wat voor reden plotseling geen dienst invullen, dan kunt u onderling ruilen. Daarnaast staan er, in geval van nood, enkele leden op de avondhavenmeester reservelijst.

 2. We hebben in 2016 een goed financieel jaar gedraaid. Rob is nog bezig om de cijfers op een rij te zetten, de definitieve uitkomsten hoort u op de Algemene Leden Vergadering.

 3. We zullen de bewoners die om de haven wonen, in augustus/september definitief melden dat de avondbrugbediening in oktober enkel op verzoek wordt verzorgd. Een aantal leden heeft zich beschikbaar gesteld om de brug in oktober ’s-Avonds op afroep te bedienen. De desbetreffende daghavenmeester dient ervoor te zorgen, dat de haventelefoon in de avond wordt doorgeschakeld naar diegene die zich voor de avond beschikbaar heeft gesteld.

 4. Het maandblad Motorboot heeft een onderzoek gepubliceerd, waarin onze jachthaven een van de havens is welke een heel goede beoordeling heeft gekregen van de rapporteurs van het blad Motorboot. Wij scoren een gemiddeld cijfer van 8,1. Een van onze uitschieters is onder andere onze gastvrijheid. Ook de vraag; “Wilt u nog eens terugkomen?” scoort een 8,5. Dit percentage scoort overigens dubbel in de totaalscore! Dit is een groot compliment voor al onze havenmeesters. U kunt alles nog eens op uw gemak nalezen op de WVA-website.

 5. Om extra een bijdrage te kunnen leveren voor het instant houden van het milieu, heeft het bestuur besloten om als proef een tweetal extra containers bij de vuilcontainer te laten plaatsen. Eén voor glas en één voor papier, deze containers worden op verzoek van de havenmeesters geleegd.

 6. Een tweetal meerpalen in de haven zullen verplaatst worden. De hele grote boxen worden daardoor wat meer in lijn gebracht met de andere boxen. Daarnaast komen er op de jollensteiger twee palen bij, inclusief lieren, voor het op de jollensteiger trekken van kleine boten.

 7. Aankomende activiteiten:
  • Er is voor de daghavenmeesters een avond gepland met een opfriscursus voor het bedienen van de AED.
  • We gaan weer een dagje uit, nu naar Dordrecht (deze dag is overigens al meer dan volgeboekt).
  • De familie Wildeman neemt ons figuurlijk mee naar Turkije en Griekenland. Zij hebben daar een groot aantal jaren met hun zeiljacht De Larvik rondgevaren.
  • Ron van den Assem geeft op twee verschillende avonden les in splitsen en knopen. Kijk voor de juiste avonden en dag op de website/agenda.
  • Voor zowel de AED opfriscursus als voor de avond die door de Familie Wildeman verzorgd wordt, kan nog via de Website worden ingeschreven, ook kunt u zich aanmelden bij Anneke.

 8. Het bestuur is drukdoende om te bepalen hoe we als vereniging om moeten gaan met de BTW-verplichting, die vanaf 1 januari 2017 voor Watersportverenigingen is ingegaan. Wij verwachten, dat wij in februari aan de leden mee kunnen delen wat de gevolgen voor ons allen zullen zijn.

 9. Natuurlijk hebben we binnenkort ook de Algemene Ledenvergadering en het zomer klaarmaken van de haven.

 Tot slot wens ik u, mede namens het voltallige bestuur, een goed, maar bovenal een gezond watersportjaar toe en een behouden vaart.

Laten wij gaan genieten van een hapje en een drankje! 

Dank u wel.

Evert Handgraaf

 

Aansluitend heeft Anneke aangegeven, dat de uitslag van de fotowedstrijd tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart bekend wordt gemaakt.