WVA sinds 1971

Gezellige afsluiting van het Havenmeesteren

Op 3 november 2021 zijn de Daghavenmeesters bij elkaar geweest voor een evaluatie van het afgelopen zomerseizoen. Vanwege de opnieuw aangescherpte Corona maatregelen konden wij de bijeenkomst houden in de grote hal van de Jeu de Boules baan van "Les Pointeurs". 

De agenda van deze avond was:

  • Welkom.
  • Evaluatie van afgelopen seizoen.
  • Planning 2022.
  • Vooruitblik op 2022 met adviezen, aanpassingen en dergelijke.
  • Verloting.
  • Gezellige avond.

Welkom:

Er waren deze avond ongeveer 34 personen inclusief partners. Albert sprak een speciaal welkom uit naar Ad en Janna, die al in 2020 gestopt zijn met havenmeesteren, maar dit wel 23 trouwe jaren voor de vereniging hebben gedaan. Ook Henk heeft na zeer vele jaren zijn laatste havendienst gedraaid. Tevens werden Hans en Margreth bedankt voor het keurige verzorgen van de koffie, thee, frisdrank en dergelijke voorraden.

Voor 2022 hebben zich gelukkig nieuwe havenmeesters aangemeld, zij waren deze avond ook aanwezig: Volgend jaar kunt u de volgende nieuwe gezichten zien: Piet en Wijnie, Joke en Frits  en Piet.

20211103-003-ps

Evaluatie.

Ondanks Corona hebben wij een goed jaar voor de vereniging gedraaid, al was het wel minder gezellig vanwege alle COVID-maatregelen. Onze passanten zijn zeer tevreden, kijk maar in het gastenboek op de website en in de sociale media. Er is perfecte WIFI op de haven aangebracht.

Planning 2022.

Er zijn 6 leden als havenmeester afgevallen, voornamelijk om gezondheidsredenen, leeftijd of door verkoop van hun boot. Gelukkig hebben zich 3 nieuwe havenmeesters/(echtparen) zich aangemeld voor deze hele leuke job. En er zijn havenmeesters, die (nog) meer inzet willen leveren. Gedurende de avond werd de 2022 planning dankzij de aanwezigen nog verder aangevuld. Op dit moment staan er nog 2,5 a 3 weken in het zomerseizoen open. U kunt zich nog steeds als Havenmeester aanmelden.

Terugblik en Vooruitblik.

Ben gaf aan, dat een 170 tal passanten onze haven hebben bezocht met een geschat aantal overnachtingen van 646. 

Verder werd nog ingegaan op het al dan niet in het kasboek inboeken van inkomsten. Pinbetalingen dus NIET in het Kasboek. In 2021 is 90% per PIN betaald, 4% per kas en 6% per factuur.

Er is aangegeven dat de ophaaldienst van de Gemeente container tegenwoordig zelf de sleutel heeft.

Ook zijn de aankomende werkzaamheden aan de brug en aan de brugbediening die in opdracht van de Gemeente worden uitgevoerd uitgebreid toegelicht.

20211103-005-ps

Verloting.

Een (mij onbekende) bewoner, die aan onze haven woont heeft de WVA verrast met 6 flessen heerlijke wijn, 3 rode en 3 witte, als dank voor de brugbediening. Hanny had lootjes gemaakt voor de aanwezige leden die havenmeester zijn geweest en voor degene die koffie en thee voorraad bijhouden. Degenen die nog geen daghavenmeester waren geweest deden niet mee. Het is een aardig initiatief van de bewuste bewoners en onze havenmeesters waren blij verrast. 

20211103-006-ps

Gezellige avond.

Aansluitend hebben wij nog gezellig met elkaar kunnen evalueren, bijpraten en ideeën uitwisselen. Onder het genot van een hapje en een drankje.

20211103-009-ps

Het was een leuke en geanimeerde avond.

Uw verslaggever,
Albert Remmelts
4 november 2021