WVA logo 100

Nieuwjaarstoespraak 6 januari 2019

Namens het hele bestuur heet ik u van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie van 2019.

Nieuwjaarsreceptie

De Nieuwjaarsreceptie is de gelegenheid om elkaar een Gelukkig Nieuwjaar en een goed vaarseizoen toe te wensen. Maar we kijken ook heel even terug naar het afgelopen jaar.

Als eerste gaan natuurlijk onze gedachten uit naar die leden die ons zijn ontvallen. Ik vraag u daarom om een moment van stilte om de mensen die zijn overleden te gedenken......
Dank U!

Nog even een aantal zaken uit het perfecte watersportjaar 2018 op rij:

De meesten van ons hebben als watersporters kunnen genieten van een prachtige zomer! Maar er zijn meer zaken waar we mee te maken hadden.

Samenstelling bestuur

Aan het einde van 2018 heeft Evert Handgraaf afstand gedaan van zijn voorzittershamer. Evert had dit enigszins al aangekondigd op de vorige ALV en ook in zijn laatste "van de Voorzitter". Na 15 jaar voorzitterschap vindt Evert het genoeg. Ik denk dat we daar begrip voor moeten hebben. Wij zullen later in dit jaar nog op gepaste wijze afscheid nemen van een voorzitter die heel veel voor de vereniging en de haven heeft betekend. 
Zoals ook al is aangekondigd, gaat onze Secretaris Dick van Werkhoven per maart a.s. na 19 jaar afscheid nemen van het bestuur. Ook Dick heeft zich dus jarenlang met vol enthoudiasme ingezet als bestuurlid.

We zijn op dit moment bezig met de werving van zowel een nieuwe voorzitter als een nieuwe secretaris en gelukkig worden er voor beide functies vorderingen gemaakt.
Ondertussen zijn in het afgelopen jaar Pieter Clerx, en Maikel Rekelhof toegetreden als bestuurslid ter vervanging van Jan Eefting en Ad van Loon..

Nieuwe gezichten

Er zijn aan het begin van vorig jaar een aantal ligplaatsen aan nieuwe liggers toegekend. Tevens zijn er nieuwe verenigingsleden bijgekomen, met gevolg dat we nogal wat nieuwe gezichten hebben gezien op de haven en op de BBQ. Ook dit jaar verschijnen er weer een aantal nieuwe liggers op de haven.

Niet iedereen voelt zich even vrij om snel contact te leggen, dus het verzoek aan u allen: "Maak kennis met uw nieuwe buurman/buurvrouw in de haven en betrek ze bij onze WVA gemeenschap zodat ze zich sneller thuis voelen."

Zelfwerkzaamheid door onze leden, een ruim dankwoord is hier op zijn plaats!

Allereerst een dankwoord voor de leden, die in grote getale bij het haven winter- en zomergereed maken hun gezicht laten zien. Dit is FANTASTISCH!
Van het havenwerk, het soppen van het clubschip, het tuinonderhoud, het vakkundige fietsonderhoud van de leenfietsen en het lakwerk van de naamborden, tot de soep en de broodjes, alles loopt op die dagen gesmeerd!

Ook dank aan alle leden die de avondhavenmeesterdiensten hebben vervuld. Zonder deze inzet redden we het niet in de haven met een brug ervoor. 

Een paar namen:

Ik weet dat het gevaarlijk is, maar ik wil toch enkele namen noemen. Waarom? Omdat er enkele leden zijn die zich een groot deel van het jaar inzetten en vaak onzichtbaar hun werk doen zoals:
1. De bevoorrading commissie van de LIS, Astrid en Piet Verhorst, Dank! 
2. Dank! Technische Havencommissie Ton van Es en Jan van Oostrom, voor jullie inzet om de techniek op orde te houden.
3. Dank! Toine en Ingrid voor het altijd meedenken en willen helpen bij het organiseren van activiteiten.
4. Dank! Koffiedames die in de winterperiode weer zorgen voor de dampende koffie met iets lekkers erbij voor de liefhebbers.
5. Dank! Daghavenmeester groep met daarin heel veel nieuwe gezichten. U heeft het allemaal fantastisch gedaan! U bent het visitekaartje voor onze passanten bezoekers, 
6. Ook een dankwoord voor Deon Sinke, die met name de nieuwe daghavenmeesters heeft geassisteerd bij de uitoefening van hun taken, zodat ook zij zich sneller thuis voelden in de rol van havenmeester.
7. Dank aan Arie van der Werf die ons havenwater ontdoet van zaken die er niet in horen.
8. En uiteraard dank ik mijn medebestuursleden voor hun tomeloze inzet. Vooral Evert Handgraaf en Dick van Werkhoven die na zoveel jaren als bestuurslid hun taken hebben volbracht, en deze nu gaan overdragen.

Even vooruitkijkend naar 2019:

Daghavenmeesters

Mede dankzij onze nieuwe lichting havenmeesters is het rooster voor 2019 vrijwel rond er staat nog maar 1 week open die we nog moeten invullen. Dat is de week van 3 t/m 9 juni.
Mochten er personen zijn die deze week of enkele dagen hiervan willen invullen, laat dit dan even weten aan Piet Verhorst of stuur een berichtje aan de website.

Avondhavenmeesters:

De avondhavenmeester invulling 2019 was binnen 10 dagen al volgeboekt een record. Ik denk dat een compliment op zijn plaats is voor alle leden die hieraan hebben deelgenomen. De inschrijving stond tot 31 december gepland, maar op 3 december was alles al volgeboekt.

Een klein aantal leden was het niet gelukt om snel in te schrijven. Deze zijn stuk voor stuk door het bestuur benaderd, en in goed overleg hebben we nog een aantal avonden voor deze mensen in kunnen plannen, waardoor bij een aantal andere ingeschrevenen de 4e avond kwam t e vervallen.

Agenda 2019:

• AED herhalingsessie voor de daghavenmeesters (datum 9 januari)
• 15 februari winterevenement bustrip naar Kampen (Inschrijven vanaf 11/1 18.00 uur via de website)
• 9 maart Jeu de Boules avond met buffet
• 13 maart is er de Algemene Ledenvergadering.
• 29/30 maart is er het Zomergereed maken van de haven.
• Daarnaast is er een leden initiatief bezig met de voorbereiding van de Hemelvaartstocht.
• 7 september BBQ

Tot slot nog een mededeling namens de penningmeester:

Deze maand worden de facturen voor de contributie uitgestuurd via de e-mail. U ontvangt deze dus niet meer per post.

Ik wens u namens het bestuur een goed, maar bovenal een gezond watersportjaar toe en een behouden vaart!

Ben Larkens

Ligplaatscommissaris