WVA logo 100

WVA haven scoort hoog. Leenfietsen zeer gewaardeerd

Ook in 2018 heeft het blad Motorboot een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de Nederlandse jachthavens.

Een flinke groep lezers van het blad Motorboot hebben hun beoordeling gegeven. Sinds 2014 zijn er 958 beoordelingen gegeven over 374 havens.

Het huidige overzicht is gebaseerd op de jaren 2016 tot en met 2018. Eerdere beoordelingen tellen niet meer mee. in 2018 zijn er 242 beoordelingsformulieren ingevuld.  

Het gemiddelde beoordelingscijfer in 2018 is een 7,4 (op een schaal van 1 tot 10). De WVA haven scoort een 8,0.

 

motorboot-havenoverzicht-2018-deel

Het complete overzicht met alle 325 beoordeelde jachthavens staat in het blad Motorboot van Januari 2019. 

Leenfietsen worden hoog gewaardeerd

Passanten zijn zeer gecharmeerd van het beschikbaarstellen van leenfietsen door jachthavens. 

Excpliciet wordt in het blad Motorboot vermeld, dat de WVA in Alphen aan den Rijn deze leenfietsen service biedt.

Voorzieningen en Sanitair WVA hoger dan gemiddeld.

Het onderdeel voorzieningen scoort dit jaar gemiddeld lager dan vorige jaren. Het betreft dan vaak slecht onderhouden steigers, niet goed functionerende stroompalen en waterpunten. ook zijn er vaker opmerkingen over gebrekkige voorzieningen voor het vastmaken van de schepen.  De WVA scoort op dit punt veel hoger dan het gemiddelde. Voor het sanitair geldt hetzelfde.

In onderstaand overzicht ziet u hoe de WVA haven scoort ten opzichte van het gemiddelde:

wva-versus-gemiddelde-2018

Havenmeester kan verblijf maken of breken!

Er komen dit jaar 49 minder jachthavens voor dan in het vorige overzicht, de oude beoordelingen zijn namelijk vervallen.

Heel positief is het feit, dat de Passanten heel graag in de WVA haven terug komen. Het gemiddelde cijfer in Nederland is een 7,4. De WVA scoort een 8,3! (Weliswaar een lichte achteruitgang ten opzicht van de 8,5 in 2017.)

Laten wij met elkaar alert blijven op de gastvrijheid die wij aan onze passanten bieden. Wij willen dat men graag terugkomt.

Hoe goed de voorzieningen ook zijn, de havenmeester is voor het grootste deel bepalend voor de eerste indruk en of je nog een keer terug wilt komen.

Wat men verder belangrijk vindt

Naast de ontvangst en de contacten met de havenmeester zijn de volgende onderwerpen belangrijk voor de passanten:

  1. Goed werkende (gratis) WIFI voorzieningen.
  2. Schoon Sanitiar.

De eisen aan de sanitiare voorzieningen worden steeds hoger. Men verwacht ruime en schone douches en voldoende beschikbaarheid.

De deelnemende Havenpanelleden wordt gevraagd om per haven een spreadsheet met daarop 20 vragen per haven in te vullen. Daaruit komt per pannellid, per haven een gewogen gemiddelde per onderwerp per haven uit. Het totaal van de cijfers geeft de uitkomst, zoals in het totaal overzicht is gepubliceerd. 

Blad Motorboot van Januari 2019

Het gehele artikel is te lezen in het blad Motorboot van januari 2019.