WVA sinds 1971

WVA haven opnieuw bij de Top van Nederland

Ook in 2017 heeft het blad Motorboot een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de Nederlandse jachthavens.

Een flinke groep lezers van het blad Motorboot hebben hun beoordeling gegeven. Sinds 2014 zijn er 958 beoordelingen gegeven over 374 havens.

Het gemiddelde beoordelingscijfer in 2017 is een 7,4 (op een schaal van 1 tot 10). De WVA haven scoort een 8,1.

 

motorboot-havenoverzicht-2017-deel

Het hele overzicht met alle 374 jachthavens staat in het blad Motorboot van Januari 2018.

Liever een Havenmeester dan een Geldophaler!

Wat passanten heel belangrijk vinden is het persoonlijk contact met de Havenmeester. De havens waar gastvrijheid hoog in het vaandel staat en waar een helpende hand wordt geboden worden het meest gewaardeerd.

Een van de opmerkingen: "Zeer betrokken havenmeesters, we werden zelfs uitgezwaaid na een verblijf van één nacht."

 

In onderstaand overzicht ziet u hoe de WVA haven scoort ten opzichte van het gemiddelde:

wva-versus-gemiddelde-2017

Passanten komen graag bij ons terug!

Heel positief is het feit, dat de Passanten heel graag in de WVA haven terug komen. Het gemiddelde cijfer in Nederland is een 7,4. De WVA scoort een 8,5!

Wat men verder belangrijk vindt

Naast de ontvangst en de contacten met de havenmeester zijn de volgende onderwerpen belangrijk voor de passanten:

  1. Goed werkende (gratis) WIFI voorzieningen.
  2. Sanitiar.

De eisen aan de sanitiare voorzieningen worden steeds hoger. Men verwacht ruime en schone douches en voldoende beschikbaarheid.

De deelnemende Havenpanelleden wordt gevraagd om per haven een spreadsheet met daarop 20 vragen per haven in te vullen. Daaruit komt per pannellid, per haven een gewogen gemiddelde per onderwerp per haven uit. Het totaal van de cijfers geeft de uitkomst, zoals in het totaal overzicht is gepubliceerd. 

Blad Motorboot van Januari 2018

Het gehele artikel is te lezen in het blad Motorboot van januari 2018.