WVA sinds 1971

Watersportvereniging Alphen a/d Rijn (vereniging)

12:38

Zelfwerkzaamheid

Kleine klussen

De Watersportverenging Alphen aan den Rijn heeft een prachtige jachthaven waarin veel leden voor hun boot een ligplaats kunnen vinden. Het is ook een zeer populaire haven, vooral omdat hij ligplaatsen biedt tegen een zeer aannemelijke prijs. Dit wordt des te meer bevestigd door de immer forse wachtlijst.
Wel is het zo, dat dit soort verenigingshavens alleen maar in stand kunnen worden gehouden door inzet van de verenigingsleden zelf! Bijna alles wordt dan ook in eigen beheer uitgevoerd en er zijn daarom een aantal geplande dagen per jaar waarop de onderhoudsactiviteiten plaatsvinden en waaraan gelukkig de meeste leden hun steentje bijdragen. Het zijn juist dit soort leden die onze deze haven betaalbaar houden. Watersporters die dit niet leuk vinden of ‘er geen tijd voor hebben’ vindt je dan ook bijna niet in onze haven. Die zoeken meestal een commerciële haven waar alles voor hun wordt geregeld.
Havenonderhoud1 web
Het geeft ieder voorjaar weer een fantastische aanblik als je het enthousiasme ziet op de gezichten van de leden die er voor zorgen dat alles weer in orde komt voor het naderende watersportseizoen. De elektra-, water- en sanitaire installaties, het clubschip en de steigers, ze krijgen allemaal een grondige opknapbeurt....
Na 1 of twee dagen is het werk meestal gedaan en heeft iedereen weer een voldaan gevoel.

Lis tegels 600


 

Grote klussen

Voor de grotere klussen is meer vrijwillige inzet nodig en gelukkig zijn er binnen de vereniging voldoende 'vaste' vrijwilligers die zich in willen zetten voor de club om de hobby watersport voor alle leden betaalbaar te houden. Deze groep mensen wijzigt met de jaren, maar gelukkig komt er ook weer telkens aanvulling op, zodat er voldoende mankracht is om de grotere klussen te klaren. Voorbeelden van vaste klussen zijn het onderhoud aan de Lis en het onderhoud van de havensteigers enz.

In 2011 heeft onder kundige leiding van het bestuur een flinke groep leden zich een maandlang ingezet om de haven te renoveren. Het was een flinke klus die voor een groot deel door de leden zelf is uitgevoerd, waardoor de kosten binnen de perken bleven.

849

U kun zich voorstellen dat deze leden tijdens het volgend vaarseizoen met enige trots over ‘hun’ haven lopen waaraan ze zelf zo hard hebben gewerkt!