Gezellige afsluiting van het Havenmeesteren

Op 9 november 2022 zijn de Daghavenmeesters bij elkaar geweest voor een evaluatie van het afgelopen zomerseizoen. Gelukkig konden wij de bijeenkomst in het gezellige zaaltje van de Jeu de Boules vereniging van "Les Pointeurs" houden.  Vanuit het bestuur werd de avond geleid door:

 • Maja (ligplaatscommissaris),
 • Daan (havencommissaris),
 • Albert (website, havendienstplanningen).

20221109-001-ps

De agenda van deze avond was:

 • Welkom.
 • Evaluatie van afgelopen seizoen.
 • Planning 2023.
 • Vooruitblik op 2023 met adviezen, aanpassingen en dergelijke.
 • Verloting.
 • Gezellige avond.

Welkom:

Er waren deze avond  38 personen (inclusief partners). Albert sprak een speciaal welkom uit naar "Jim en Marion" die nog maar kort lid zijn en in 2023 twee weken gaan havenmeesteren.  De havenmeesters die volgend jaar stoppen werden bedankt . Tevens werden Hans en Margreth bedankt voor het keurige verzorgen van de koffie, thee, frisdrank en dergelijke voorraden.

Voor 2023 hebben zich gelukkig nieuwe havenmeesters aangemeld, zij waren deze avond ook aanwezig: Volgend jaar kunt u de volgende nieuwe gezichten zien: "Jim en Marion", José, Jos en Rein.

20221109-004-ps

Evaluatie.

Er waren meer bezoekers dan vorig jaar maar de inkomsten zijn wat minder. Toch hebben wij een goed jaar voor de vereniging gedraaid, Het was weer gezellig op de haven. Onze passanten zijn zeer tevreden, kijk maar in het gastenboek op de website en in de sociale media. Albert heeft een aantal reacties van zeer tevreden passanten uit het gastenboek genoemd. Er zijn geen slechte reacties. Chapeau voor onze havenmeesters.

Gastenboek

Planning 2023.

Er zijn 3 leden als havenmeester afgevallen, voornamelijk om gezondheidsredenen, leeftijd of door verkoop van hun boot. Gelukkig hebben zich 4 nieuwe havenmeesters/(echtparen) zich aangemeld voor deze hele leuke job. En er zijn havenmeesters, die (nog) meer inzet willen leveren.

Gedurende de avond werd de 2023 planning besproken, op dit moment staan er nog 1,5  week in het zomerseizoen open:

 • De hele week van 26 juni 2023
 • Een halve week in de week van 3 juli 2023

Het zal toch niet gebeuren dat er 1,5 week niet gevaren kan worden. U kunt zich nog steeds als Havenmeester aanmelden.

Terugblik en Vooruitblik.

Maja gaf aan, dat een 190 tal passanten onze haven hebben bezocht met een geschat aantal overnachtingen van 470. 

Verder werd nog ingegaan op het al dan niet in het kasboek inboeken van inkomsten. Pinbetalingen dus NIET in het Kasboek.

Gevraagd is om de (beperkte) administratie volledig in te vullen:

 • Havenbriefjes.
 • Overzicht Langliggende passanten, met alle informatie over de passant.
 • Overzicht vrije ligdagen.

Adviezen: Er zijn enkele adviezen van de ervaren havenmeesters gekomen, deze worden meegenomen in Havenmeesterhandboek en ook wordt meer duidelijkheid op de website gegeven over de exacte locatie van de haven. Er blijken passanten te zijn die in de verkeerde haven terecht komen.

Het mooie Havenmeesterhandboek zal komende winter geactualiseerd worden op basis van bovenstaande opmerkingen en adviezen van onze havenmeesters en op basis van nieuwe inzichten vanuit het bestuur.

Tevens zal het bestuur in januari 2023 zich over de passanten tarieven voor 2023 buigen. Met name de elektra kosten lopen de pan uit. Vanuit de zaal is er instemming en wordt er geadviseerd om het (all-inclusive) passantentarief aan te houden.

Brug.

Daan gaf aan, dat de gemeente Aevo recent een nieuw onderzoek naar de brug heeft laten doen. Dit betreft met name de veiligheidsaspecten. Er zullen meerdere aanpassingen gedaan worden, maar het is nu nog niet duidelijk welke en wanneer. Inmiddels is er één monitor geplaatst, waarop de havenmeester de situatie aan de oostzijde van de brug kan zien. de westzijde komt ook, maar de gemeente buigt zich nog over de fysieke uitvoering daarvan.

Verloting.

Het bestuur heeft 6 flessen heerlijke wijn gekocht. Hanny had lootjes gemaakt voor de aanwezige leden die havenmeester zijn geweest en voor degene die koffie en thee voorraad bijhouden. Degenen die nog geen daghavenmeester waren geweest deden ook mee.  De  gelukkigen waren blij verrast. 

Gezellige avond.

Aansluitend hebben wij nog gezellig met elkaar kunnen evalueren, bijpraten en ideeën uitwisselen. Onder het genot van een hapje en een drankje.

20221109-002-ps

20221109-003-ps

Het was een leuke en geanimeerde avond. De gastheren van 'Les Pointeurs' hebben ons weer uitstekend verzorgd.

Uw verslaggever,
Albert Remmelts
10 november 2022