1971 - 2021


ZOMER LIGPLAATS AANVRAAGFORMULIER


  • Pas na aanmelding als lid van de watersportvereniging kunt u zich via dit aanmeldingsformulier aanmelden voor een ligplaats.

  • Voor inschrijving voor een zomerligplaats, is € 100,-- extra inschrijfgeld verschuldigd. Daarna wordt uw aanvraag pas verwerkt. Indien er geen plaats direct beschikbaar is dan komt u op een wachtlijst.

  • Bij alle vragen met een (*) markering moet het antwoordveld worden ingevuld. Ingeval u bijv. nog geen antwoord weet vul dan het woord 'onbekend' in.

 


 PERSOONSGEGEVENS:


 


BOOTGEGEVENS:  (N.B. Als u nog geen boot heeft, zet dan in de Bootnaam- en Merk- velden het woordje "onbekend". Vul svp de te verwachten maten in. Zonder een indicatie van bootmaten kunnen wij u niet in de juiste wachtlijstcategorie plaatsen!)


 

N.B:

  • Controleer voordat u dit formulier inzendt s.v.p. vooraf goed of u alles correct heeft ingevuld. Verkeerd invullen kan nl. consequenties voor uw ligplaats hebben!
  • Na inzending ontvangt u per omgaande een bevestigings e-mail met de door u ingevoerde gegevens. Bewaar deze e-mail goed, dit is uw bewijs dat u het formulier heeft ingestuurd.
  • Heeft u het formulier verzonden maar u komt tot de ontdekking dat u een vergissing heeft gemaakt of er doen zich achteraf wijzigingen voor, dan moet u de Ligplaatscommissaris hiervan inlichten door een email te sturen naar ligplaats@wvalphen.nl

HEEFT U NOG EEN OPMERKING OF TOELICHTING?