Vrijwilligerswerk is leuk

Op de afgelopen ALV heb ik mijn bestuursfunctie aan de wilgen gehangen en deze is nu opgepakt door onze nieuwe ligplaatscommissaris Maja. Let wel! Ik ben niet gestopt omdat ik het niet leuk vond, integendeel! Het was heel leuk om te doen zo'n klus geeft je veel voldoening. Maar er was echt verjonging nodig!
Gelukkig weer een nieuw bestuurslid en wat belangrijk is, ook jonger. Dit stelt mij weer gerust.
Ik dank Maja en wens haar heel veel succes met deze uitdagende en leuke vrijwilligersjob.

Vrijwilligerswerk

Toch wil ik juist bij het fenomeen ‘Vrijwilligerswerk’ even stil staan, want zonder de inzet van vrijwilligers heeft deze vereniging geen bestaansrecht.

In de zomer van 1987 verhuisden wij zelf vanuit het mooie Hoorn aan het Markermeer naar het 'iets saaiere' Alphen aan den Rijn. In Hoorn waren we lid van een zeer actieve watersportvereniging met vooral zeilers. In Hoorn bestond het vrijwilligers werk voornamelijk dan ook uit het geven van zeillessen aan de jeugd en het onderhoud aan de hiervoor gebruikte houten Optimistjes en de andere lesbootjes. Schuren en lakken dus...

Na de verhuizing werden al snel lid van de WVA. Vooral omdat er plannen werden gesmeed om een haven in Alphen aan den Rijn te maken. Dit vernamen wij uit de Waterkampioen.
Na vele vergaderingen en een uiteindelijke toestemming van de gemeente Alphen resulteerden deze plannen in een grondige voorbereiding. Er werd materiaal ingekocht en in september 1989 kon er worden begonnen aan de bouw van een haven. Onze haven!

Van september 1989 tot maart 1990 werd er door een 50-tal leden in verschillende ploegen gewerkt door de weeks en op de vrijdagen en zaterdagen. De door de week- en vrijdagploeg bestond voornamelijk uit enthousiaste gepensioneerde senioren, maar de zaterdagploegen waren vrijwel allemaal midden 40-ers met een drukke baan door de week.. Het waren allemaal jonge enthousiaste watersporters. 

In het voorjaar van 1990 konden ca. 90 leden eindelijk hun boot in de door hen zelf gemaakte haven afmeren! Een feestelijke gebeurtenis. Van die groep van destijds liggen er nu nog maar ÉÉN handje vol in onze haven. Velen zijn ons helaas ontvallen.

20200926-002-ps 2

Aanschaf van de LIS

Met een iets later geplaatste zeer kleine portacabin op de wal, waarin 1 douche en 1 toilet, ontbeerden wij toch echt nog een goede faciliteit voor onze leden en voor het toen nog zeer kleine aantal passanten. De voorgenomen bouw van een horeca gelegenheid op de dijk vlakbij de brug met hieronder wat ruimte voor de WVA ging helaas niet door. 

Daarom werd drie jaar later in 1993 aan het eind van de zomer onze LIS aangeschaft. Ook hier werden weer de vrijwilligers in stelling gebracht. Ik mocht mij als commissielid richten op de elektravoorziening op de LIS.  In slechts één winterperiode werd het net uit de vaart genomen vrachtschip volledig omgebouwd tot een clubschip met de sanitaire faciliteiten zoals er die nu nog steeds zijn. Er werd op de Scheepswerf de Jong in Alphen aan den Rijn de hele winter met man en macht aan gewerkt. Door de week werd er weer door de senioren gewerkt en op de zaterdagen door de nog werkenden met een baan.
Ik zie het nog voor me, die keer dat tientallen leden (vrouwen en mannen) honderden staattegels aan elkaar doorgaven, waarmee het schip moest worden geballast om haar waterpas te krijgen. Er lag een hele grote stapel tegels opgetast op straat en die werden in kruiwagens naar de LIS gereden. Daarna werden tegel voor tegel van hand naar hand doorgegeven en tenslotte verdwenen deze onderdeks voor- en achterin op de bodem van de LIS .

Lis05

In de jaren hierna is door een kleine groep vakkundige leden de roef en later nog de stuurhut c.q. havenkantoor afgetimmerd. De LIS wordt nu jaarlijks aan de buitenzijde geverfd door een kleine groep leden en eens per tien jaar moet het schip op een scheepswerf worden geïnspecteerd, gekeurd en aan de onderzijde worden bijgewerkt. Tevens worden eventuele zwakke plekken in de romp versterkt. Ook de motor wordt af en toe nog gestart. De boot werd al twee keer door een beroepsschipper naar de werf gevaren voor dit onderhoud. Onder de huidige regels mag dit niet meer en moet een sleepdienst worden ingeschakeld.

1e Termijn als Havencommissaris

Na het LIS project kreeg ik in 1996 de eer om de post van havencommissaris over te nemen. Naast mijn drukke baan overdag was dit best een dingetje. Het was een combinatie van de huidige technisch- en de ligplaatscommissaris taken. Administratief had je te maken met hetzelfde als nu, alleen werd het mij op papier overgedragen. Er was geen e-Captain. Er was nog niets digitaals.
Gelukkig had ik thuis een Commodore Amiga en daar kon ik iets van lijstjes op bijhouden. Even later werd door de WVA een programma met de naam ARDAMS aangeschaft. Dat werkte op MS-Dos dus op een PC. Dat werd uiteindelijk gebruikt door mijzelf en door het secretariaat. De boekhouding werd hier buiten gehouden.

We hadden toen ook nog een haven met een houten steigerbedekking. Dit vergde, vergeleken met nu, veel meer onderhoud. Ieder jaar moesten er wel 10 tot 20 rotte steiger planken worden vernieuwd. Dus steeds veel gezaag, geboor en geschroef door de leden vrijwilligers.

Opfrisbeurt van de Haven

In 2011 nam het toenmalig bestuur een heel goede beslissing. De haven werd aan het eind van 2011 flink gerenoveerd. Alle steigers zijn voorzien van nieuwe bedekking en een gloednieuwe elektra installatie. Wederom grotendeels uitgevoerd door de leden van de vereniging. Ook werd hier weer in grote getale en in ploegen aan gewerkt.

Havensteigerroosters

Waar staan we nu met vrijwilligerswerk?

Ook nu drijft de haven op de inzet van een groep vrijwilligers de 'technische havencommissie’. Deze worden tijdens het zomer- en winterklaar maken bijgestaan door enkele tientallen leden die dan de handen flink uit de mouwen steken. Na de laatste opfrisbeurt van de haven is onderhoud aan de steigers gelukkig een stuk verminderd.

We hadden vroeger een vaste havenmeester, die zomer en winter op de Rietaak ‘Godefridus’ in de haven woonde. Alleen in de zomerweken moest er zes weken met vervangende havenmeesters (vrijwilligers) worden gewerkt.
Nu worden het hele seizoen alle havenmeesterdiensten overdag door vrijwilligers en in de avonden volgens de zelfwerkzaamheidsverplichting door ligplaatshouders verricht. De coĊrdinatie van de dag- en avondhavendiensten wordt door de websitebeheerder gedaan (bestuur). 

Zoals u op de ALV heeft kunnen vernemen is er nu een Commissie LIS druk bezig. Ze onderzoeken de mogelijkheden voor de vervanging van ons dierbare maar toch wel aan vervanging toe zijnde clubschip de Lis door een meer eigentijdse duurzame oplossing waar we weer tientallen jaren mee vooruit kunnen en wat aan de hedendaagse eisen voldoet.  Natuurlijk is de Lis nog niet aan het eind van zijn bestaan, maar een duurzamere vervanging in deze tijd is zeker op zijn plaats. We zijn zeer benieuwd met zijn allen wat er uit gaat komen.

Verder wordt er door een van de leden vrijwilligers het hele jaar van januari tot en met december gezorgd voor zo schoon mogelijk oppervlaktewater in onze haven. Met de kleine havenboot wordt het grootste vuil opgezocht en er handmatig uitgevist. Best een stevige klus voor de betrokken vrijwilliger.

Het Clubblad toplicht

Na vele jaren ons clubblad Toplicht op papier (6x per jaar)  te hebben uitgebracht, moesten we noodgedwongen overgaan naar een digitale versie van Toplicht. Er waren helaas geen opvolgers die de pen over wilden pakken. Maar in onze volwassen website is er al jaren een mooi plekje gevonden voor Toplicht Digitaal. Hier kunnen leden hun vaarverhalen, tips enz . plaatsen.

Het bestuur

Naast de inzet van de leden heeft de vereniging ook een goed werkend bestuur nodig. Het bestuur bestaat ook volledig uit vrijwilligers. Deze mensen zijn meestal uit het zicht aan het werk voor onze club. Naast het coördineren van allerlei zaken op de haven, zoals onderhoud aan de techniek in en op de haven, is er ook onderhoud op en aan de Lis,  het sanitair, de steigers, de Wifi. Verder is er ook nog het indelen en toewijzen van ligplaatsen aan ligplaatshouders. Wat ook inhoudt het bijhouden van fysieke lijsten, havenmeesterhandboek, reglementen, handleidingen en niet te vergeten de ledenadministratie. Ook veel bellen en communiceren met de leden of toekomstige leden. Daarnaast niet te vergeten de financiële zaken als boekhouding en facturering enz. enz. 
Tevens heeft het bestuur contact met schoonmaakdiensten, diverse leveranciers, de provincie en de gemeente..

Er is veel te doen en dat moet met elkaar

Het is eigenlijk zeer indrukwekkend als je dit allemaal in een rijtje opsomt. Het leuke aan deze vereniging dat je dit allemaal met elkaar doet. Het schept een band. Je leert elkaar kennen en wanneer je elkaar op de haven tegenkomt maak je sneller een praatje. 
Natuurlijk ook het resultaat mag er zijn, een mooie en betaalbare haven. Dat geeft ook heel veel voldoening voor het bestuur en de andere vrijwilligers. Het wordt ‘hun’ haven. Ze voelen zich betrokken en verantwoordelijk. Of je nu alleen avondhavenmeester bent, lid van een commissie, vuil vist of in het bestuur zit. Allen die zich inzetten maken dit mogelijk. Kortom een leuke club!

haven-april-2022

Nog een belangrijk punt van aandacht

Het doet mij eigenlijk een beetje pijn om te moeten zeggen dat er nog iets mist. Iets dat we echt nodig hebben. Dat is de invulling van de vacante positie van Activiteitencommissaris in het bestuur. 

Onze Anneke heeft jaren met hulp van een kleine groep leden in de activiteiten commissie heel veel activiteiten geregeld. Zo veel, dat een kandidaat zich wel drie keer achter het oor krabt voordat hij/zij zich aan deze functie waagt. Er werd wel heel veel georganiseerd, maar een tandje minder kan ook. Het hoeft echt niet zo moeilijk te zijn.
Het coördineren of bespreken van een ruimte voor een receptie, een presentatie, een gezellige avond jeu de boule, een AED curcus, een nautische cursus of een havenmeesterbijeenkomst enz. is niet zo moeilijk, maar het moet door iemand worden gedaan.
Het coördineren van een zomer Barbecue wordt altijd met hulp van een commissie gedaan, dat doe je dus nooit alleen. Trouwens in alle gevallen hoeft er niet zonder steun van anderen te worden gewerkt.
Maar voor onze vereniging is het nu echt cruciaal een van de leden deze functie weer gaat oppakken.

vacature3-300x138

Heeft u nog twijfels of wilt u meer weten? Neem hier gerust contact voor op met een van onze bestuursleden of het secretariaat door op bovenstaand vacature plaatje te klikken en een berichtje te sturen.

Tot slot

Tot slot wil ik nog iedereen bedanken voor het gegeven vertrouwen tijdens mijn functie als ligplaatscommissaris. Ik heb het alle jaren met heel veel plezier gedaan en kijk er met genoegen op terug.  Tot ziens op de haven!

Ben Larkens
3 april 2022