Veiligheidsvoorschriften WVA-vrijwilligers

De veiligheid en het welzijn van onze vrijwilligers op de haven is voor het bestuur van groot belang. Op basis van een recent bezoek van een ARBO deskundige en op basis van nieuwe wetgeving WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) heeft het bestuur een protocol opgesteld met Veiligheidsvoorschriften waar onze vrijwilligers op de haven aan moeten voldoen.

Dit protocol is niet alleen van belang voor onze vrijwilligers maar voor iederen op de haven. Voor iedereen geldt bijvoorbeeld: Ga in het winterseizoen onder mindere weersomstandigheden nooit alleen de havensteigers op. Denk hierbij aan omstandigheden met harde wind en/of regen en /of vorst.


Veiligheidsvoorschriften WVA-vrijwilligers

3 Februari 2021.

Alle vanuit overheidswege genomen gezondheids-/Coronamaatregelen prevaleren te allen tijde.

Het WVA-bestuur stelt het welzijn en de veiligheid van de vrijwilligers op de WVA-haven voorop.
Op basis van het bezoek van een ARBO adviseur stelt het bestuur de volgende maatregelen in:

Havenmeesters:

 • Voor zowel de dag- als avondhavenmeesters is het Havenmeester handboek beschikbaar. Het handboek ligt in de havenmeesterdesk en is elektronisch beschikbaar via de website.
 • De procedures en instructies uit dit handboek dienen te worden opgevolgd.

Brugbediening:

 • In het Havenmeester handboek is de tot nu toe geldende procedure opgenomen.
 • De Gemeente Alphen aan den Rijn zal binnenkort voor alle dag- en avondhavenmeesters een “Handleiding brug conform NEN5509” aanleveren.

Werkzaamheden op of aan de steigers:

 • Werkzaamheden op of aan de steigers en overige havenfaciliteiten dienen door in ieder geval twee personen te worden uitgevoerd.
 • In het winterseizoen dient men bij deze werkzaamheden een reddingsvest te dragen.

Machinekamer, Vooronder en Technische ruimten in de LIS en in de WVA-berging:

 • Bij werkzaamheden in bovengenoemde ruimten dient altijd een tweede persoon in de nabijheid aanwezig te zijn om eventuele onwel wording of een ongeval te kunnen signaleren.

Elektra:

 • Bij werken aan of onderhoud van de elektrische installatie moet worden voldaan aan de NEN3140.
 • Er moet altijd een tweede persoon bij de werkzaamheden aanwezig zijn.

Vuilboot in haven:

 • Ten tijde van het verwijderen van het niet-organische afval uit de haven, dient een Reddingsvest te worden gedragen.
 • Een mede WVA lid dient op de haven aanwezig te zijn en op de hoogte te zijn van de werkzaamheden om eventuele onverhoopt noodzakelijk assistentie te kunnen inschakelen.

Winterperiode:

 • In verband met de mogelijkheid om onopgemerkt te water te geraken wordt eenieder dringend geadviseerd om in de winterperiode de haven in geval van harde wind en/of regen en/of vorst niet alleen te betreden.

Calamiteitenplan:

 • In de LIS en in de vitrinekast is het WVA-calamiteitenplan aanwezig, indien noodzakelijk dient hiernaar te worden gehandeld.

  

Te gebruiken veiligheidsmiddelen en gereedschappen worden door de WVA ter beschikking gesteld.

WVA-bestuursleden zullen indien noodzakelijk handhavend optreden.