Veiligheidsvoorschriften WVA-vrijwilligers

 

7 april 2021

Alle vanuit overheidswege genomen gezondheids-/Coronamaatregelen prevaleren te allen tijde.

De veiligheid van onze vrijwilligers achten wij van grootbelang en dit valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De nieuwe wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) verplicht het bestuur van verenigingen voor de leden die vrijwilligerswerk voor de vereniging verrichten, veiligheidsregels op te stellen. De leden dienen te worden geadviseerd zich aan deze veiligheidsregels voor het vrijwilligerswerk te houden.

Veiligheidsregels WVA-vrijwilligers

Havenmeesters:

 • Voor zowel de dag- als avondhavenmeesters is het Havenmeester handboek beschikbaar. Het handboek ligt in de havenmeesterdesk en is elektronisch beschikbaar via de website.
 • De procedures en instructies uit dit handboek dienen te worden opgevolgd.

Brugbediening:

 • In het Havenmeester handboek is de tot nu toe geldende procedure opgenomen.
 • De Gemeente Alphen aan den Rijn zal binnenkort voor alle dag- en avondhavenmeesters een “Handleiding brug conform NEN5509” aanleveren.

Werkzaamheden op of aan de steigers:

 • Werkzaamheden op of aan de steigers en overige havenfaciliteiten dienen worden uitgevoerd in aanwezigheid van een tweede persoon. Daarnaast dienen de door de WVA geboden PBM’s (Persoonlijke Beveiligingsmiddelen) gebruikt te worden.

Machinekamer, Vooronder en Technische ruimten in de LIS en in de WVA - berging:

 • Bij werkzaamheden in bovengenoemde ruimten dient een tweede persoon in de nabijheid aanwezig te zijn om eventuele onwel wording of een ongeval te kunnen signaleren.

Elektra:

 • Bij werken aan of onderhoud van de elektrische installatie moet worden voldaan aan de NEN3140.
 • Er moet hier altijd een tweede persoon bij de werkzaamheden aanwezig zijn.

Vuilboot in haven:

 • Ten tijde van het verwijderen van het niet-organische afval uit de haven, dient een Reddingsvest te worden gedragen. Hier dient een tweede persoon op de haven aanwezig te zijn.

Winterperiode:

 • In verband met de mogelijkheid om onopgemerkt te water te geraken wordt eenieder dringend geadviseerd om in de winterperiode de haven in geval van harde wind en/of regen en/of vorst niet alleen te betreden.
 • Bij winterse omstandigheden dient bij werkzaamheden in de haven aan steigers enz. een reddingsvest gedragen te worden.

Calamiteitenplan:

 • In de LIS en in de vitrinekast is het WVA - calamiteitenplan aanwezig, indien noodzakelijk dient hiernaar te worden gehandeld.

 

De te gebruiken veiligheidsmiddelen en gereedschappen worden door de WVA ter beschikking gesteld.

Het Bestuur is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer vrijwilligers zich niet aan deze regels houden, zij voeren de werkzaamheden dan uit op eigen risico