WVA logo 70
03:32

Van Watersport naar Waterrecreatie

De traditionele watersport is sterk aan verandering onderhevig. Sommigen vragen zich af of de watersport over het hoogtepunt heen is. Wat wel zeker is, dat is de verandering in de beleving van de watersport. Ook binnen de WVA hebben wij hiermee te maken en speelt dit mee bij onze visie op de toekomst. Deze verhandeling is gebaseerd op een artikel uit het blad Motorboot van januari 2020.

Er lijkt meer een verschuiving van Watersport naar Waterrecreatie

Een aantal factoren zijn van invloed op de watersport.

  • De economie.
  • De weersomstandigheden.
  • De demografische opbouw van de bevolking.
  • De veranderende vrijetijdsbesteding.

Tradtionele watersport: Rust op het water.

Trend 1: De traditionele en doorgewinterde watersporter zat altijd op of aan zijn boot. In de winterperiode voor het onderhoud en tijdens het vaarseizoen vrijwel ieder weekeind van vrijdagavond tot zondagavond. De oudere WVA’ers herinneren het zich nog wel, vrijdagavond met de kinderen naar de Hemmen het weekeind (gratis) op dezelfde plek liggen en zondagmiddag weer naar huis. Die watersportcultuur is aan het verdwijnen. Voor veel mensen is het weekeind korter geworden. Er zijn veel andere activiteiten en sporten. Er wordt ook veel meer in het weekeind gewerkt.

Trend 2: Vergrijzing. De huidige gemiddelde leeftijd van bootbezitters is nu al boven de 65 jaar. De inschatting is, dat de gemiddelde leeftijd jaarlijks met 8 maanden omhooggaat. De bestaande watersport markt is een krimpende markt. Er is weinig instroom van mensen op latere leeftijd. De drempel om te gaan varen lijkt hoog. En bezit van een boot is niet meer zo vanzelfsprekend. De verhuursector groeit hard. Er zijn meerdere mensen die samen één boot delen.

Tradtionele Watersport: Toervaart

Het vaargedrag verandert minder uren per dag en minder dagen per jaar. De watersport neemt af en het camperbezit neemt toe. Er is een toenemende concurrentie van vliegvakanties met zonzekerheid.

Potentiele Doelgroep

Uit onderzoek blijkt dat 17% van de Nederlanders watersport leuk vindt. Terwijl ongeveer 3% tot 4% daadwerkelijk vaart. Camperplekken bij jachthavens zijn zeer aantrekkelijk en groeien gestaag.

Watersport en/of Camper?

Laagdrempelige watersportgebieden

Er zijn een aantal laagdrempelige watersportgebieden die zeer in trek zijn voor sloepenvaartochten en sloepverhuur. Genoemd worden Het Veerse Meer en Loosdrechtse plassen, maar ook het Hollandse Plassengebied leent zich hier bij uitstek voor. Dankzij de uitgezette sloepenroutes zijn er in de nabijheid van Braassemermeer, Kagerplassen, Vlietlanden en Westeinderplassen vele mooie rondjes te varen.

Waterrecreatie: Vanavond weer terug in onze eigen haven

Steden

Steden waren veelal van het water afgekeerd. Gemeenten veranderen daar sterk in. Een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte en water zorgt voor levendigheid. Nieuwe woonwijken worden steeds vaker doorsneden door wateraderen, het aantal huizen met een eigen aanlegplaats stijgt. Wij zien dat in onze nabije omgeving. Leiden, Haarlem, Amsterdam en ook Alphen aan den Rijn spelen hierop in. Dit heeft consequenties voor de bezetting van de jachthavens.

Het varen om het varen, om lange afstanden te overbruggen, is niet meer vanzelfsprekend. Dit type watersporter neemt af. Er is wel een groeiende potentiele groep mensen die willen recreëren in een waterrijke omgeving.  Watersport wordt meer waterrecreatie!

Een grote groep wil af en toe varen, geen grote tochten maken, maar vooral rond het water verblijven. Bijvoorbeeld met drijvende of varende huisjes, al dan niet met sloep voor de deur. Varen wordt op die manier onderdeel van een bredere vakantiebestemming.

Waterrecreatie: Dagtochtje

Blad Motorboot
Met dank aan het Blad Motorboot van januari 2020, waar dit artikel voor een belangrijk deel aan is ontleend.

Albert Remmelts
4-01-2020