Toplicht Digitaal (clubblad)

07:43

Toplicht Digitaal logo

VAN DE VOORZITTER


 

Van de voorzitter januari 2016

Beste mensen, leden van verdienste, dames en heren,

Ik heet u, mede namens het gehele bestuur, hartelijk welkom op onze WVA-nieuwjaarsreceptie 2016.

Ik wil even stil staan bij het overlijden deze zomer van Leo Duijns. Ere Lid, Oud-voorzitter, maar bovenal diegene welke als bouwheer ervoor zorgde dat we een haven hebben. Zijn niet aflatende inzet om mensen te mobiliseren, te enthousiasmeren enz. heeft ervoor gezorgd dat we nu onze haven hebben. Daarnaast was Leo altijd bereid zijn steentje bij te dragen. Graag een moment van stilte.

Enkele andere leden hebben bericht van verhindering gemeld.

 

Dames en heren,

Ik wil iedereen die een kerstkaart of nieuwjaarswens naar de vereniging heeft gestuurd van harte bedanken.

Een Nieuwjaarsreceptie is bij uitstek de gelegenheid om, naast elkaar een goed Nieuwjaar en een goed Vaarseizoen te wensen, terug te kijken naar het afgelopen jaar 2015, maar ook vooruit te kijken naar het jaar 2016.

Ook nu weer hebben we een aantal wachtlijstleden een ligplaats kunnen bieden, daarnaast weten alle wachtlijsters waar ze staan op de wachtlijst.

Het was een goed watersportjaar, zowel voor de leden als voor de vereniging. Ik breng wat zaken in de herinnering:

 1. Samen zorgdragen dat de haven gewoon draait! De avondhavendiensten zijn via de website weer snel ingevuld. Ook de dagdiensten zijn weer ingevuld. Wat dat betreft kan het watersportseizoen weer beginnen. Kunt U om wat voor reden opeens niet dan s.v.p. onderling ruilen, daarnaast staan er een paar leden op de reservelijst, maar alleen voor geval van nood.
 2. De schoeiing aan het Weteringpad is geheel vernieuwd. Daarnaast is er een nieuwe waterleiding naar de Lis getrokken. Er is een extra kraan tussen gezet zodat, indien de Lis weer het water uit moet, we het water makkelijker kunnen afkoppelen.
 3. De brug is geheel nagekeken. Alles werkt weer zoals het moet. Wel drukt het bestuur alle dienstdoende havenmeesters op het hart, helemaal open. Dan duurt het maar wat langer voor de fietsers. De brug wordt vanaf één kant opgedrukt en bij gedeeltelijk openen ontstaat er een grotere kans op beschadigen.
 4. We zijn begonnen met het informeren van de bewoners rondom de haven over onze wens in de oktobermaand geen avondhavenmeester meer beschikbaar te stellen. Gebleken is de afgelopen jaren dat er sporadisch een boot in of uit gaat. Wel moet, indien dit idee werkelijkheid wordt, de daghavenmeester zorg dragen dat op verzoek er avonds kan gedraaid worden. Ook zijn er een aantal leden welke dicht bij de haven wonen, die al hebben aangeven wel te willen draaien.
 5. We zijn een van de havens, welke er goed uitkomt bij de beoordelingen door de rapporteurs van het blad MOTORBOOT. We scoren een gemiddelde van 8,1 % met als uitschieters o.a. onze gastvrijheid. Ook wilt U nog eens terugkomen, scoort een 8,5 %. Dit percentage scoort overigens dubbel! Een compliment voor alle havenmeesters. Er zijn uiteindelijk 250 havens van de ruim 1.000 havens beoordeelt. U kunt alles nog eens op Uw gemak nalezen op de website.
 6. Ondanks het brugdrama hebben we positief gedraaid voor wat betreft de inkomsten uit het passantenbezoek.
 7. Het bestuur is, samen met het watersportverbond, een contract aan het ontwikkelen om de leden welke een vaste ligplaats in de haven hebben, maar ook de leden welke een trailerbare boot in de berging in de winter willen stallen, van dienst te kunnen zijn. Als we eruit zijn zal dat in de ALV worden aangeboden ter bespreking en goedkeuring.

 En dan, wat hebben we nu in 2016 voor de boeg.

 • Allereerst gaan we als winteractiviteit naar Spakenburg en Elburg. Voor vele van u een bekende overnachtingsplaats, maar er is een interessant programma. Er zijn nog een paar plaatsen, u kunt vandaag rechtstreeks bij Anneke inschrijven.
 • Ton Wildeman zal op verzoek begin maart verhaal doen van het wedervaren in de Middellandsezee en dan voornamelijk de kusten van Griekeland en Turkije.
 • Natuurlijk hebben we straks ook de ALV en het klaarmaken van de haven.
 • De Hemelvaarttocht enzovoorts.

Als laatste voordat ik dit praatje beëindig, graag een applaus voor al die leden welke meehelpen onze vereniging draaiende houden.

Ik wens u, mede namens het bestuur, een goed, maar bovenal een gezond watersportjaar toe en een behouden vaart.

Laten we zo direct gaan genieten van een hapje en een drankje!

Ik geef nu eerst de microfoon aan Anneke om de uitslag van de fotowedstrijd bekend te maken. 


Dank u wel,

Evert Handgraaf