Toplicht Digitaal (clubblad)

05:50

Toplicht Digitaal logo

VAN DE VOORZITTER


 

Van de voorzitter december 2015

Wat kan je als voorzitter toch trots zijn op onze vereniging! Zeker als je hoort hoe het bij sommige andere verenigingen gaat.

Winterklaar maken van de haven.
Het goede weer zal meegespeeld hebben, maar er waren wel 30 leden op de haven om deze winterklaar te maken. Dit ondanks dat een aantal leden zich vooraf verontschuldigd had. U heeft dat al op de website kunnen lezen in het stukje van de Technisch Havencommissaris.

Bijeenkomst Daghavenmeesters.
Ook de bijeenkomst van de daghavenmeesters werd goed bezocht. Er kwamen geen echt belangrijke zaken bovendrijven, zodat het al snel gezellig werd. Wel worden wat zaken in de handleidingen aangepast. Ervaringen werden uitgewisseld en de laatste weken werden nog ingevuld. Het zomerseizoen 2016 kan wat betreft de daghavenmeesters
weer beginnen.

Winterhavendienst.
Zoals u weet wordt de winterhavendienst gedraaid door de heren Herman Allart en Leo de Vries. Leo had aangegeven dat hij niet meer beschikbaar was. Spontaan hebben een tweetal leden, Ben Larkens en Hans Beekelaar, zich aangeboden om Herman te assisteren. Leo, ook via dit stukje, bedankt voor je inzet.

Wetenswaardigheden.
Dan nu wat wetenswaardigheden. Sommige zaken zijn waarschijnlijk reeds gedaan, andere zaken komen nog:

  • De brug is in november gerepareerd. Nogmaals, het verzoek aan ieder die de brug bedient, om deze bij het openen geheel omhoog te laten gaan om mogelijke schade te voorkomen.
  • De schoeiing aan het Weteringpad wordt over de gehele lengte vervangen. De bovengordingen worden weggehaald en hergebruikt. De oude schoeiing wordt afgezaagd en de nieuwe planken erbij gezet. Dan komen de gordingen er weer op. Of wij al dan niet mee moeten helpen is nog niet bekend. Ook het startmoment van het werk is afhankelijk van de levering van de planken en de wijze waarop de planken er weer ingedrukt worden. De schepen die nog in de boxen liggen zullen weggevaren worden. De eigenaars worden op de hoogte gehouden. Is het schip al winterklaar gemaakt dan wordt het verhaald.
  • De meldsteiger was deze zomer beschadigd. Er is een nieuw stuk balk ingezet. Om nieuwe schade door aanvaring te voorkomen, worden op de twee hoeken zogenaamde bumperstukken gezet. Bij het indraaien van de ruimte bij de Lis heeft men dan geen last meer van de scherpe hoek.
  • Ook nu weer kunnen we enkele leden melden dat zij een box toegewezen krijgen. Welkom in de haven, we hopen dat jullie een goede tijd in de haven kunnen doorbrengen en kom eens wat drinken op de Lis dan zijn contacten zo gelegd.
  • In het bestuur is opnieuw de discussie opgestart over het avondhavenmeester zijn in de maand oktober. Er is bijgehouden hoe vaak er bediening van de brug noodzakelijk was. Dit jaar niet éénmaal, vorige jaren uiterst sporadisch. De inzet zal naar alle waarschijnlijkheid zijn dat gestreefd gaat worden naar bediening in de avonden van de maand oktober op afroep. Men meldt zich overdag bij de daghavenmeester en deze zorgt ervoor dat er bediening komt.
  • De stoel voor de havenmeesters is al gemaakt of wordt nog vervangen.
  • Er is zaterdags weer koffie drinken op de Lis vanaf 10.00 uur. Kijk op de website; er vallen wel een aantal zaterdagen uit!

Dit stukje is het laatste stukje wat u van mij op papier krijgt te lezen. We hebben met elkaar besloten om voortaan vrijwel alle zaken via de website te laten verlopen. We kunnen op deze manier snel en adequaat reageren en u snel informeren en/of mededelingen doen.

Het laatste Toplicht, dat op papier verschijnt, is wat nostalgisch van aard. Geniet van opgehaalde herinneringen, foto’s uit de oude doos maar kijk ook alvast uit naar de nieuwe stukjes in Toplicht Digitaal die op de website te lezen zijn.
Het bestuur bedankt zowel de ‘oude’ redactieleden als de huidige voor hun niet aflatende inzet om toch iedere keer een Toplicht te laten verschijnen. Dat was vaak een hele klus, want (en dat moet me van het hart!) veel kopij van u (de leden) hebben ze al die jaren niet aangereikt gekregen.

Rest mij u en de uwen fijne feestdagen te wensen en we zien elkaar graag terug op de Nieuwjaarsreceptie op 10 januari 2016.

Evert J.M. Handgraaf