Toplicht Digitaal (clubblad)

11:19

Toplicht Digitaal logo

VAN DE VOORZITTER


 

Van de voorzitter september 2015

Wat is onze gemeente weer in het nieuws geweest! Ook wij als watersporters hebben hier mee te maken. Allereerst bij de Julianabrug de noodbrug, dan een aangekondigde sluiting en als klap op de vuurpijl het neerstorten van de kranen en het nieuwe brugdek.

Dit alles betekende voor de WVA en voor de WVA haven dat er enerzijds van ons gevraagd werd mee te denken over noodopvang van schepen die niet verder konden i.v.m. de hoogte van hun schip en anderzijds hadden natuurlijk ook leden hiermee te maken. Voor de paar schepen, die door deze calamiteit in onze haven verblijven, heeft het bestuur besloten om een aangepast tariefsysteem te hanteren. De havenmeesters zijn daarover geïnformeerd. Daarnaast merken we duidelijk dat er veel minder scheepvaart is op de Wetering en dat veel minder schepen onze haven aandoen. Was het bestuur begin augustus nog tevreden over de passantenopbrengsten, nu zijn we achteruit aan het lopen.

Houdt onze website in de gaten of er zich zaken wijzigen. Tot zover de actuele gang van zaken.


Het bestuur is 8 september voor het eerst na het zomerseizoen weer in de nieuwe samenstelling bij elkaar geweest. Ons zeer gewaardeerde technisch havencommissaris Arie Palsgraaf is opgevolgd door Jan Eefting. Arie, ook vanaf hier, bedankt voor je jarenlange inzet en de wijze waarop je de zaken hebt waar genomen en overgedragen.

 

Wat zaken die besproken zijn:

 • We hebben minder opbrengsten van passanten, maar echt ontevreden zijn we niet.
 • Er zijn nogal wat ligplaatsen vrijgekomen. Het bestuur heeft op voorstel van de ligplaatscommissaris deze boxen toegewezen. Komt u voor een box in aanmerking omdat u op de wachtlijst staat (nieuw in de haven of veranderen van box) dan krijgt u bericht.
 • Er is vlak voor het zomerseizoen oriëntatieverlichting in de lange steiger aangebracht. Het bestuur zorgt dat het uitgebreid wordt.
 • De schoeiing aan het Weteringpad baart ons zorgen. Een gedeelte komt de haven inzetten. In overleg met de gemeente is besloten dat aannemer
 • De Rijk medio september aan de slag gaat. Moeten er schepen verhaald worden dan hoort u dat.
 • Veel leden maken al gebruik van de Nieuwsbrieven die per mail verzonden worden. U wordt nu vrijwel direct van alle zaken op de hoogte gehouden.
 • Meld u aan dan bent u ook altijd goed en snel geïnformeerd.
 • Zoals eerder is besloten stoppen we met het papieren Toplicht m.i.v. 01-01-2016. Nu al is een woord van dank op zijn plaats aan de redactieleden die de afgelopen jaren zorg gedragen hebben voor ons uitstekende clubblad. Met de adverteerders in het Toplicht wordt overlegd of ze met ons verder gaan en hoe zij dan op de website vermeldt gaan worden. Daarnaast overweegt het bestuur om over te gaan tot het voordragen van een bestuurslid die speciaal belast wordt met de automatisering/website/Toplicht.
 • De stoel van de havenmeesters is stuk.
 • Nogmaals wil het bestuur benadrukken dat het veroorzaken van overlast door schuren, slijpen, herrie enz. niet is toegestaan. Afgelopen seizoen is het een aantal malen voorgekomen dat er toch sprake was van overlast. Wilt u werken aan uw boot, overleg dan eerst met uw buren en het bestuur wat u wilt gaan doen en of er mogelijkheden zijn. Zo niet dan zal u buiten de haven uw werkzaamheden dienen te verrichten!
 • U vindt in uw mailbox weer het ligplaatsformulier. Vergeet dat niet in te vullen: of u nu een ligplaats heeft of op de wachtlijst staat. Het is voor de ligplaatscommissaris noodzakelijk te weten wie en waar iemand in de haven ligt of kan komen te liggen.
 • Er wordt geïnformeerd of er een extra stankfilter geplaatst kan worden in de sanitaire ruimtes. Daarnaast worden er wat extra voorzieningen getroffen zoals wat kledinghaken en planchettes. Het regelmatig op de knop moeten drukken om te kunnen blijven douchen is wat lastig. Onderzocht gaat worden of de drukknop vervangen kan worden.
 • Namens ons is op 8 september de inloopavond bezocht over de verbouwing van de brug over de Drecht in de N207. Gebleken is dat de brug maximaal 3,15-3,20 m doorvaarthoogte gaat krijgen. Dit betekent dat voor veel schepen de Drecht route niet meer haalbaar is! Daarnaast zal de doorvaart waarschijnlijk tweemaal 4 weken gestremd zijn. Exacte data zijn nog niet bekend.

Onze brug heeft weer te maken met extra onderhoud. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid plaats vinden eind oktober of begin november. Ik benadruk nogmaals dat de brug geheel geopend dient te worden. DUS DE VAL NIET HALVERWEGE STOPPEN.

 

Als laatste kan ik niet anders zeggen dat diegene die om wat voor reden niet op de jaarlijkse BBQ waren het een en ander gemist hebben. Het was weer perfect geregeld en alle vrijwilligers, zowel op– en afbouw heren, als diegene welke meehielpen aan de catering. HULDE en
BEDANKT.

 

Evert Handgraaf