WVA logo 70
06:55

Van de Voorzitter september 2023

Het leven is een pijp kaneel.
Ieder zuigt eraan en krijgt zijn deel.
Velen beleven het als zoet.
Sommigen gaat het niet zo goed.
Dat zijn er gelukkig niet zoveel.

Dag allemaal,

Een goede vriend van mij is in december opgenomen in een besloten inrichting. Hoog opgeleid, altijd goed gekleed en was braaf van gedrag. Het is allemaal erg verdrietig voor hem en zijn omgeving. Het is daar prikkelarm, erg ongezellig. Hij weet vrijwel niet meer wie zijn naasten zijn, laat staan hoe ze heten. Hij verliest de menselijke maat en omgangsvormen. Het is niet anders.

Laten we genieten van het leven en zoveel mogelijk profiteren van de gunsten die we beleven. Onze boten (en de haven) maken daar onderdeel van uit en dat zullen we altijd in stand houden.

Communicatie/Website

Albert Remmelts en Ben Larkens hebben in het verleden zorg gedragen voor de communicatie en de realisatie/beheer van de website. Hieraan is een einde gekomen. Beiden zijn bereid nog wel wat hand en span diensten te leveren of anderen wegwijs te maken in deze materie. Het wordt nu echter DRINGEND NOODZAKELIJK dat iemand dit stokje gaat overnemen. Ik doe hier dus een zwaar beroep op vooral onze jongere leden zich hiervoor in te gaan spannen. Kom op mannen en vrouwen hier moet toch een oplossing voor zijn? Bel mij even svp voor meer informatie.

Winterklaar maken van de haven

Dat gaan we doen op 28 oktober. Zet dat graag even in de agenda, vele handen maken licht werk en het is ook nog een soort van gezellig. We beginnen om 9 uur en (na het eten van een lekkere Tompoes) denken we voor de middag klaar te zijn. Controleer ook nog even al jullie landvasten en zeilen svp.

Voor zeilboten: Zorg ervoor dat er geen vallen etcetera tegen de mast kunnen klapperen. Dit is zeer hinderlijk voor de omgeving als het stormt. Het is fijn als alles op orde is.

Let ook op de instructie voor de winter is dat tijdens harde wind, sneeuw, gladheid of dichte mist, nooit iemand alleen de steigers betreed.

Winterkoffie op zaterdagochtend

Ook deze winter zal er weer koffie drinken zijn op de Lis op de zaterdagochtenden vanaf ca 9.30 uur tot zo lang het gezellig is.

Margreth van der Louw gaat dit coördineren. Wij zoeken hiervoor nog een aantal gastvrouwen/heren die enkele zaterdagen op zich willen nemen. Als u zich hiervoor opgeeft zal Margreth een plannetje maken en proberen elke zaterdag bemenst te krijgen. Aanmelden graag even bij mij.

Blikjes in de Lis

Sinds de invoering van statiegeld op blikjes werden deze netjes verzameld in een doos in De Lis. Dat was ook de bedoeling!

Echter, ze begonnen al snel te stinken en er ontstonden hele nesten van fruit vliegjes. We hielden natuurlijk ook niet bij of ze allemaal terug kwamen. Het inleveren is geen leuke klus. In de rij staan voor de automaat, tussen alle jongetjes die blikjes hebben gescoord, vieze vingers en geen schoonmaak gelegenheid, een retour bonnetje waar je eigenlijk niets mee kan. Kortom veel gedoe om vrijwel niets. De nieuwe regel in De Lis zal zijn dat jullie de blikjes mee naar huis nemen of toch maar gewoon verfrommelen en weggooien. Bij ons werkt het systeem niet helaas. Of iemand zou een beter idee kunnen hebben?

Opzegbeleid en ligplaats bezetting

In ons huishoudelijk reglement staan duidelijke regels betreffende het opzeggen van het lidmaatschap en of de ligplaats. Het eerste moet 3 maanden voor afloop van het verenigingsjaar (dus voor 1 oktober ) gebeuren. Voor het opzeggen van de ligplaats geldt een termijn van 3 maanden voor aanvang seizoen. Dit in verband met onze ligplaats planning natuurlijk. Als je niet op tijd hebt opgezegd ben je verplicht de ligplaats kosten voor het hele seizoen te voldoen (er vindt geen restitutie plaats). Indien tussentijds de ligplaats toch wordt bezet dan wordt een deel, met aftrek van administratie kosten terug gestort.

Het ook niet mogelijk te betalen voor een ligplaats en die vervolgens niet in te nemen of af te staan aan iemand anders. De contributie blijft gelden voor een heel jaar.

Brugbediening in 2025

Het bestuur heeft een gesprek gehad met de gemeente over de toekomstige brug bediening. Dit gaat echt heel anders worden dan nu het geval is. De brug wordt aangepast aan de eisen van deze tijd en zal door jullie zelf worden bediend door middel van drukknoppen binnen en buiten de haven.

Dit soort bedieningen zien we ook in de omgeving en de ervaringen hiermee zijn goed. De locatie van de drukknoppen wordt met ons overlegd en we hebben uiteraard invloed op de uiteindelijke positie(s). Het plan is dit voor aanvang vaarseizoen 2025 te realiseren.

De nieuwe Lis

De Lis commissie is druk aan het werk geweest. Er zijn nu twee complete offertes met prijzen en voorwaarden. De laatste onderhandelingen vinden plaats op het moment dat ik dit schrijf. Waarschijnlijk gaan we begin oktober de opdracht plaatsen. De offertes voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld  tijdens de Algemene Vergadering van 29 maart dit jaar.

Het ziet ernaar uit dat we inderdaad in de volgende winter een nieuwe accommodatie zullen hebben. Dat valt dan samen met het bovenstaande plan voor de brugbediening.

Intussen kijken we natuurlijk voorzichtig uit naar een nieuwe bestemming voor ons oude trouwe schip.

Havenmeesterschap

Albert Remmelts heeft inmiddels de aftrap gegeven voor de dagplanning voor 2024.( Dank hiervoor Albert) Dit zal het laatste jaar zijn waarin wij de brug gaan bedienen van 8 tot 22 uur. Daarna wordt alles anders , hoe we dat gaan inrichten weten we nog niet precies maar dat komt wel voor elkaar. Graag snel reageren op de vraag van Albert.

De inschrijvingen voor de verplichte avondhavendiensten zal eind november worden opengesteld.

Vrolijke groeten allemaal en geniet nog een beetje van de laatste vaarweken.

Marius Wulffers
Voorzitter WVA
26 september 2023

Op de website geplaatst door AR