Van de Voorzitter September 2022

Vakantie:

Sommigen van ons hebben het in de tuin gedaan.
Anderen zijn naar het verre zuiden gegaan.
Daar was het nog veel heter.
Hier thuis was het ietsje beter.
Water kwam er alleen uit de kraan.

Dag dames en heren,

Het was me het zomertje wel. Heet, heet en geen regen. Heeft u er ook zo van genoten? Het vorige jaar te veel water, dit jaar te weinig. Hier is weer een overzichtje van de gebeurtenissen op en om onze mooie haven.

De LIS / ALV

Er is veel moeite gestoken in het ontwerpen van een mooie nieuwe faciliteit voor onze vereniging en voor de bediening van de brug. Het resultaat is aan jullie gepresenteerd en te vinden op de website.

De reglementen schrijven ons voor drie offertes in te winnen voor de gunning van een opdracht van deze omvang. Dat is natuurlijk gebeurd.

Helaas is men niet in staat op tijd offertes in te dienen of hebben ze aangegeven niet te zullen aanbieden. Hierdoor is het proces erg vertraagd. Het gevolg hiervan is dat uw bestuur de aangekondigde extra Algemene Leden Vergadering voor 4 oktober moet afzeggen. Natuurlijk gaan we door met het proces , nadere informatie volgt.

Statuten.

Het moderniseren van onze statuten en daarmee verband houdende regelementen is ingewikkelder dan eerst gedacht. Ook dit zouden we op 4 oktober af willen handelen maar ook dat gaan we niet halen. Dubbel uitstel dus.

Overkapping.

Zeker één ligplaats aan het Weteringpad zal waarschijnlijk worden voorzien van een drijvende overkapping. Deze overkapping wordt volledig gefinancierd door de ligplaats houder en is ook zijn eigendom. Natuurlijk draagt hij ook zorg voor het onderhoud en o.a. de verzekering.

Schilderwerkzaamheden.

Het kan u niet zijn ontgaan zijn, dat de LIS weer enigszins is opgefrist. Met dank aan de familie Roosemalen die roest hebben verwijderd en het verfwerk weer voor een belangrijkdeel hebben opgefrist, het is een never ending story. Maar wij zijn weer blij met dit resultaat.

Winterligplaatsen.

Vorig jaar zijn er in de winter een aantal beschikbare ligplaatsen niet benut. Dat is natuurlijk jammer.

Ik vraag een ieder een beetje reclame hiervoor te maken, alle beetjes helpen. Er komt een kleine advertentie in het Alphens Nieuwsblad. Hierin wordt verwezen naar onze website voor nadere informatie op www.wvalphen.nl . Dit kunt u ook aan uw relaties doorgeven.

We hebben ook nog onze opslagruimte beschikbaar aan de achterkant van de haven naast het flatgebouw. Ik kwam erachter dat een aantal leden hiervan niet op de hoogte zijn. Deze ruimte is beschikbaar voor het overdekt stallen van een aantal kleine boten of materialen aan uw boot gerelateerd. I

In de zomer mag uw Auto daar staan tijdens de (vaar)vakantie. Alles tegen een kleine vergoeding uiteraard.

Wintergereed maken van de haven.

Dit zal op zaterdag 29 oktober gaan gebeuren. We rekenen op uw komst.

Status van de steigers.

Als u over de steigers loopt krijgt u vast de indruk “dat ziet er goed uit”. Dit is echter niet helemaal het geval helaas. Alle hoofdpalen zitten vanaf de bouw van de haven in de grond. Dat is inmiddels meer dan 40 jaar. De meesten zijn wel aangetast maar hebben best nog wel draagkracht. De twee uiterste palen naar de kant van de huizen hebben het echter opgegeven. De koppen zijn verdwenen en de steiger zweeft of verzakt. Binnenkort zal een poging worden gedaan dit te repareren. De rest van de palen gaan we controleren.

Havenmeesterevaluatie.

Dat gaan we doen op 9 november. De bekende locatie. Start 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De uitnodiging voor de daghavenmeesters volgt.

Activiteiten/winterkoffie drinken.

  • 1 Oktober gaan het Lustrumfeest los. De inschrijving is gesloten. We gaan met bijna 100 mensen op avontuur, 51 jaar vieren. Om halfvijf vertrekken de bussen vanaf de parkeerplaats bij de haven!

  • Op de zaterdagen in de winterperiode zal er weer winterkoffie worden geschonken op De Lis. Vanaf de eerste zaterdag in November tot aan de opening voor de zomer bent u welkom van ca 9.30 uur. Er is nog plaats voor enkele gastvrouwen/gastheren. U kunt zich bij Albert opgeven via etisbew.[antispam].@wvalphen.nl.

  • Het lukt maar niet om de vacature in het bestuur in te vullen voor de positie van activiteiten commissaris. Daarom denken we het anders te moeten invullen d.m.v. een activiteiten commissie.
    Dit zouden 3 tot 4 personen kunnen zijn die zich in de ruimste zin van het woord gaan bezighouden met het sociale welzijn van de vereniging. De commissie rapporteert dan aan het bestuur. Ik hoop dat hiervoor wel kandidaten zijn te vinden. Aanmelden graag bij ondergetekende.

Geniet nog even van de nazomer en ik zie jullie allemaal op het feest of in de haven.

Vrolijke groeten,
Marius Wulffers
Voorzitter.
14 september 2022

upox9483 Ton haal acrobatische toeren uit.

ltyu3534

Het resultaat mag er zijn.