Van de Voorzitter Oktober 2022

Het kan niet anders, want volgens mij.
Zijn we allemaal niet zo blij.
Er komt weer een tijd van naar de regen turen.
En te zoeken naar een droog uurtje om te schuren.
Hopelijk is het weer snel voorbij.

Dag dames en heren.

Hierbij de laatste informatie over onze mooie vereniging en haven.

Onderhoud aan de steigers.

Tot onze grote schrik verzakte er een deel van de steiger tegenover de boot van onze penningmeester, Leo, bij box 14. Inspectie leverde een niet zo gezellig beeld op. De kop van een van de  palen was gewoon weg. Bij nader onderzoek bleek ook de meest verre paal van de aller achterste steiger niet meer te willen meedoen.

De firma De Rijk was een klus aan, verderop bij enkele bewoners, aan het doen en kwam ons snel te hulp. Onder water werden de palen afgezaagd en werd er een nieuw stuk bovenop  gezet. Draadeinden houden de nieuwe koppen op hun plaats. Kosten, net iets meer dan €1.000. Veel van de andere palen zijn ook door de tijd aangetast. We kunnen ze niet allemaal repareren zoals hierboven beschreven. De stevigheid van onze steigers komt dan in het geding.

paal-20221011-001-ps

Daan Touw zal in overleg met een deskundige proberen een lange termijn visie over dit onderwerp neer te leggen. Een ding is zeker, dat gaat wel wat kosten allemaal.

Vacature in het bestuur.

We hebben nog een vacature in het bestuur. Albert Remmelts heeft aangegeven af te treden tijdens de ALV van 2023. We gaan hem missen. Albert heeft inmiddels best veel hooi op zijn vork. De communicatie van de WVA is een serieuze zaak geworden. e-Captain heeft het allemaal wel wat eenvoudiger gemaakt maar toch. Graag komt uw bestuur in contact met kandidaten voor de opvolging. Wij zoeken een opvolger voor Albert, hieronder een korte omschrijving van zijn taken:

Na 8 jaar website en 6 jaar bestuur heeft Albert aangegeven dat het tijd wordt dat een ander WVA-lid hem opvolgt. Ik hoop dat wij in maart 2023 een opvolger aan de ALV kunnen voorstellen. De huidige taken zijn naast algemeen bestuurslid onder andere: Websitebeheer, het plaatsen van artikelen op de website en het versturen van mailingen. Het plannen van de havenmeester dag- en avond diensten en het plannen van het koffieschenken gedurende de winterperiode. Wilt u meer over deze functie weten of wilt u delen van zijn taken verzorgen neem dan contact op met mij via rettizroov.[antispam].@wvalphen.nl of 06-10364914. U kunt ook met Albert afstemmen over deze functie via etisbew.[antispam].@wvalphen.nl of via 06-30061009.

Lustrumfeest.

1 oktober 2022 gaan we ons lang herinneren. Het was een goed feest met veel vaart, variatie en uitstekend eten. Het samen uit, samen thuis principe werkte goed. De film met veel archief beelden is niet door iedereen bekeken. We gaan dit natuurlijk herhalen. Meer info hierover volgt.

Het optreden van De Kreunende Sluisdeuren was erg indrukwekkend. Ze noemden het “Thuis komen“ omdat zij in het verleden zijn ontstaan uit de WVA. De Scheepspraet 2022-04, zoals zij de digitale nieuwsbrief noemen bevat het volgende artikel over ons feest:


!WVA!  !WVA!  !WVA!

!!51 JAAR in de GLORIA!!

Eindelijk… Eindelijk “weer terug in de Moederschoot”,

De Watersport Vereniging Alphen!

Op naar Zegveld, voor de meesten in deze wereld en omstreken totaal onbekend. Tja, het is inderdaad ook maar een nietig vlekje. Maar, wàt een zaal!  Het ganse dorp kon er makkelijk in.

Maar daar was in dit speciale geval écht géén ruimte voor. Immers, de WATERSPORT VERENIGING ALPHEN , kortweg de WVA vierde daar een feestje. En wij, wij mochten dat efkes komen opleuken! De zaal was meer dan stampvol.

Die  club vierde daar het heugelijke feit van het EENENVIJFTIG jarig bestaan!.

Voorzitter MARIUS WULFFERS, die tijdens de pauze mij een en ander nader vertelde, dat het eigenlijk de bedoeling was om dit feit vorig jaar te vieren. Echter door corona, je weet wel… Juist! Hij vertelde, dat het verenigingsleven in principe ieder voor zich was: niet zozeer gezamenlijk; gewoon ieder voor zichzelf. Máár het hele gebeuren barstte wel van de vrijwilligers: brugwachters; havenmeesters; onderhoud haven; zomer- en winter gereed maken! Wel waren er spontane activiteiten en een grote onderlinge samenhang. Derhalve een blakende club. Overigens was het opmerkelijk, dat er in de zaal allemaal met rode zakdoeken werden gewapperd. Was er een verband met de boeren? Voorzitter: “Welnee! Die lapjes (100 stuks) waren al vorig jaar gekocht. En het was natuurlijk niet doende om die niet te gebruiken!”

Ook werd naar boven gehaald, dat ons eigen koortje uit deze vereniging is “ontsproten.” Maar volgens de “opperbaas” moest ik  me daar voor maar bij de leden van het eerste uur melden: o.a. GIJS en TON, die gelukkig aanwezig waren.

Dus zo gedaan en ik hoorde het volgende verhaal; althans volgens de genoemde heren: “Ja, in de toenmalige kantine bij de haven werd er rond 1998/1999 door enkele gasten wel eens shanty ’s  gezongen. Loslopende, argeloze lieden werden door toenmalige WILLEM en DAAN min of meer verplicht om mee te doen: “Kun je zingen? Nee?! Mooi! Kom dan maar bij het koortje!” ( Is nog niet veel veranderd…)  Maar ja, toen was er wel weer een probleem: welke naam moest er genageld worden?? Die kwam heel  spontaan. Tijdens een los zanggebeuren in de kantine, met daarbij natuurlijk wel wat drank om de kelen te smeren, kwam er iemand, met een oorlam te veel binnen. Luisterde en monkelde: ”???... Hmmm…. Jullie lijken wel KREUNENDE SLUISDEUREN!!” En onmiddellijk werd met algemene stemmen deze naam vastgesteld.”

En verder? Wel, we mochten in twee korte optredens, onze klasse weer es vertonen. Zoals altijd deden we dat met verve. Trouwens, iets anders kunnen we niet. Op. vakkundige wijze werden de diverse shanty ’s met volle  stem naar voren gebracht.. Een en ander wel tot groot enthousiasme van de aanwezigen. Getuige het vurig gewapper met de rode zakdoeken.


Feestcommissie.

Het bovengenoemde feest is voorlopig de laatste feestelijke activiteit van onze vereniging. We hebben immers nog steeds een vacature in het bestuur voor deze taak. Al een paar jaar zoeken we naar een opvolger van onze Anneke. Helaas zijn er geen kandidaten. Mogelijk moeten we een feestcommissie in het leven roepen die geen deel uitmaakt van het bestuur. Zijn hiervoor wel gegadigden? Graag even melden bij ondergetekende.

Status van clubschip.

De “Lis Commissie” heeft niet stil gezeten. Er zijn twee offertes binnen voor een eventueel nieuw clubschip. De eerste ramingen over de kosten worden echter ver overschreden. De Lis commissie overlegt de komende tijd met de bouwers, na de bestuursvergadering van 14 november zullen wij u verder informeren.

In aanvulling op de eventuele vervanging van de Lis: Gemeente en brugbediening.

De gemeente heeft een bureau in de arm genomen om de hele situatie rondom de brug en de bediening opnieuw in kaart te brengen. Dit gaat twee maanden duren. De WVA zal hierin worden betrokken. Dit betekent een vertraging tot begin volgend jaar. De extra ALV hebben we vorige maand al moeten afzeggen. Nu verliezen we weer veel tijd helaas. Onze Lis is in 2023 toe aan een inspectie beurt. Uw bestuur beraad zich over de te nemen stappen.
Wordt vervolgd.

Havenmeester bijeenkomst.

Op 9 november komen we weer bijeen om het havenmeesterschap 2022 te evalueren. Mocht de daghavenmeester bijeenkomst u ontgaan zijn, dan graag nog even aanmelden. ook de 'nieuwe' 2023 daghavenmeesters zijn welkom.

Winter gereed maken van de haven.

Dat gaan we 29 oktober doen en daarna is het echt afgelopen met onze vaarpret. Komt allen, het is gezellig en we eten ook nog een lekkere Tom Poes.

Koffie drinken op zaterdagochtend.

Vanaf 5 november is er weer koffie met koek op De Lis. Alle leden en partners zijn welkom, het is dan gezellig en goed toeven vanaf circa half tien in de ochtend. Nieuwe gastvrouwen of heren zijn nog welkom.

Doop.

Komende zondag 16 oktober zal er een boot worden gedoopt in de haven. Geen nieuwe boot, wel een nieuwe naam. Het verhaal hierover komt volgende week.

Waterleiding.

Zoals jullie weten is de waterleiding naar De Lis gesneuveld bij het vervangen van de schoeiing aan de Weteringzijde. De aannemer heeft een gat geboord om de nieuwe leiding door te laten. Boven water en dat is niet zo slim. Dat vriest natuurlijk kapot. Daan Touw heeft mogelijk een oplossing, er wordt aan gewerkt.

Elektriciteit tarief.

Het zal jullie vast niet ontgaan zijn maar de tarieven voor elektriciteit rijzen de pan uit. Daarom hebben we besloten het tarief met ingang van het winterseizoen te bepalen op €0,75 per Kwh, inclusief BTW. Dit echter onder voorbehoud dat als de tarieven nog verder gaan stijgen we mogelijk een tussentijdse verhoging zullen moeten doorvoeren.

Winterliggers let op, dat u door een hoog elektriciteit gebruik, in het voorjaar niet voor torenhoge kosten komt te staan.

Rechten van leden zonder ligplaats in de haven.

Leden met een ligplaats elders, hadden vanaf het volgende kalenderjaar volgend op het jaar van aangaan van het lidmaatschap, het recht op 7 dagen gratis liggen in de haven gedurende het zomerseizoen. Dit is niet langer geldig. Immers de prijs voor 7 ligdagen is gemiddeld veel hoger dan de contributie en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het worden er 3.

Keuringen.

Een aantal zaken aan boord moeten regelmatig worden gekeurd. Te denken valt hierbij aan de brandblussers, de reddingsvesten en de gasinstallatie. Wij gaan proberen hiervoor bevoegde instanties te vinden en de keuringen op de haven te laten uitvoeren. Eenieder kan zich dan daarvoor aanmelden en de kosten gaan we met z`n allen delen. Lijkt ons een mooie service aan de leden.

Vrolijke groeten
Marius Wulffers
Voorzitter.
11 oktober 2022

marius-20221001-029-ps