Van de Voorzitter November 2023

ROOS is de nieuwe boot van de voorzitter.

Het was duidelijk dat hij genoot.
Van zijn mooie nieuwe boot.
Je kan aan het eind van je leven.
Ook alles aan iedereen weggeven.
Dus geniet voor je dood.

Tja het is allemaal niet zo gemakkelijk, het ouder worden. Natuurlijk hopen wij allemaal erg oud te worden maar er komt een eind aan.

Mijn motto: Leef nu en geniet ervan.

20231009-001-ps-web-3

Dag Dames en heren hier is weer een berichtje van de voorzitter.

Er spelen een groot aantal zaken binnen de WVA. Uw bestuur is er erg druk mee. Gelukkig hebben we op verschillende vlakken ondersteuning van actieve leden die ons veel werk helpen verzetten.

De haven ligt lekker vol en de meeste boten zijn klaar voor de winter. (Staan de gasflessen dicht?) Loop toch regelmatig even voorbij, dingen kunnen veranderen. Kijk of er geen zeilen of vallen kunnen klapperen in de wind. Controleer alle landvasten op slijtage en gebruik alle aanwezige afmeerpunten rondom uw boot. Een touwtje extra kan geen kwaad.

De Brug voor de haven.

Velen van jullie hebben talloze uren doorgebracht in de Lis in de functie van Daghavenmeester of Avondhavenmeester. De brug is ongelooflijk vaak door jullie geopend en gesloten. Leuk werk waar veel voldoening uit te halen is. Dat gaat waarschijnlijk veranderen. In de media zijn verschillende berichten verschenen waarin gemeld werd dat de brug in 2025 door de gemeente bediend gaat worden. Niet alle berichtgeving hierover was accuraat helaas.

Hoe de toekomstige bediening gestalte gaat krijgen is onderwerp van gesprek tussen het bestuur en de gemeente. Natuurlijk hebben we beiden onze voorkeuren en wensen, maar feit is dat er een veilige en betrouwbare oplossing gevonden moet worden die ook past in de regelgeving van de provincie.

Er zal een taak overblijven voor een havenmeester. Immers gedurende het seizoen zullen er passanten ontvangen moeten worden en zal de algemene discipline gehandhaafd worden.

Hoe deze taak er precies uit gaat zien en hoe we die willen invullen is van een aantal factoren afhankelijk. We weten nog niet alles maar we gaan er goed over nadenken.

Op 20 november zijn Erwin Bouwman en ondergetekende uitgenodigd door de verantwoordelijk wethouder Dhr. Breeuwsma voor een opvolgend gesprek over deze zaak.

Wij hebben kenbaar gemaakt het niet eens te zijn met het voornemen de brug te gaan bedienen door middel van drukknoppen in de zwaaikom. Hiervoor zal een betere oplossing gevonden moeten worden. Daar wordt nu dus aan gewerkt. Wordt vervolgd.

Nieuwjaars receptie.

Op 7 januari 2024 verwachten wij alle leden op de nieuwjaarsreceptie, u bent van harte uitgenodigd. We doen dit op onze vertrouwde locatie bij de Alphense Club de Pétanque “Les Pointeurs” Sportpark  Zegersloot-Zuid, Olympiaweg 2b in Alphen aan den Rijn.

We verwachten jullie om 15.00 uur en om 17.00 uur denken we af te ronden. Zegt het voort, komt allen.

De Algemene Vergadering (AV) en Daghavenmeester bijeenkomst.

Deze is gepland voor 20 maart 2024. Zelfde locatie als hierboven vermeldt.

In deze AV zal een uitgebreide presentatie worden gegeven over de grote activiteiten waar onze vereniging mee aan de slag is.

Zo zal er bijvoorbeeld gesproken worden over:

  • De bediening van de brug voor de haven na 2024.
  • De ontwikkelingen rondom de nieuwe Lis (Lis blijft de naam).
  • Het vervangen van de steigerpalen.
  • Het financiële plaatje.
  • Aanstellen nieuwe secretaris.

Voorafgaand aan de AV plannen we een Daghavenmeester bijeenkomst. Alle Daghavenmeesters zullen hiervoor een aparte uitnodiging ontvangen. Na afloop van deze bijeenkomst en voordat de AV begint willen we deze speciale vrijwilligers van onze vereniging trakteren op een lekker diner.

Maak maar vast plaats in de agenda`s!

Haven zomer gereed maken en Paasweekend.

In 2024 gaan we dat doen op zaterdag 23 maart. Dit is een week voor Pasen en dan is er nog geen havenmeester. Dus als iemand zich als havenmeester meldt voor het Paasweekend van 29, 30 en 31 maart 2024 dan kan er gevaren worden.

Diepte van de haven.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft in de erfpachtovereenkomst aangegeven de haven op een diepte van 2,65 m onder NAP te houden. Dit betekent dat bij Normaal Zomerpeil er een netto diepte moet blijven van 2,00 meter. Het waterpeil van de Heijmans Wetering is in de zomer ca .65 m beneden NAP. In de winter zakt dit soms nog 10 tot 15 cm. Dan is de haven zelfs iets ondieper.

Wij hebben geconstateerd dat 2.00 meter niet overal meer het geval is. Om schade te voorkomen hebben wij de maximaal toelaatbare diepte van boten bijgesteld van 2,20 meter naar 2,00 meter. Dit is ook aangepast op de website en het havenbord bij de toegang. Wij gaan met de gemeente in gesprek over het uitdiepen van de haven.

Dag-havenmeester planning 2024.

Albert heeft weer fantastisch werk geleverd en we zijn bijna rond, er staat nog anderhalve week open. Wie vult de nog openstaande halve week 28 en hele week 32 in juli en augustus 2024.

Avondhavenmeester inschrijving 2024.

De inschrijving voor avondhavenmeesters staat open van 2 december 0.00 uur tot 31 december 24.00 uur. Hou de relevante mailing en de nieuwsberichten op de website in de gaten.

Vrolijke groeten,
Marius Wulffers
Voorzitter WVA
21 november 2023.

Op de website geplaarst door AR