Van de Voorzitter mei 2022

Het leven is een pijpkaneel.
Ieder zuigt eraan en krijgt zijn deel.
Sommigen kopen hiervan een pracht.
Van een zeer duur jacht.
Anderen hebben niet zoveel.

Superjachten.

Er liggen momenteel veel prachtige schepen aan de ketting. Gekocht door mensen die hard hebben gezogen aan de pijpkaneel. Mogelijk worden ze verkocht aan de hoogste bieders. Let op, ze zijn te groot voor onze haven.

Bezetting van de haven.

Onze haven begint weer vol te lopen. Alle plekken zijn bezet. Een drietal nieuwe leden erbij in de afgelopen maand. De havenmeesters zitten op hun post, de boten worden gewassen en krijgen hier en daar een likje verf. Een echte opknapbeurt vindt natuurlijk plaats op een werf bijvoorbeeld bij jachtwerf Daniël een paar honderd meter bij ons vandaan. Zij zijn ook lid van onze watersportvereniging.

Bestuursvergadering.

Uw bestuur had afgelopen maandag  de laatste bestuursvergadering voor het zomer reces. Natuurlijk zijn er lopende zaken maar onze communicatie lijnen zijn kort. Dus het komt (blijft) goed.

Statuten.

De juriste van het VNM zal binnenkort advies uitbrengen over de aanpassingen aan onze statuten. Dan zal de notaris dit document opstellen en kunnen we het in de volgende ALV bespreken.

Stormschade.

De stormschade aan het dak van de Lis is hersteld. Je ziet er niets meer van. Chapeau technische mannen, goed gedaan. We zullen de kosten bij de verzekering claimen.

Drinkwater en brandblusser.

De legionella controle heeft plaats gevonden. Alles is okay. Toch moeten we alert blijven. Zeker bij warm weer de waterhaspels doorspoelen tot het water koud aanvoelt. Ook aan boord voorzichtig zijn. Boilers boven de 65 graden afstellen en water niet te lang in de tanks laten zitten.

De brandblussers zijn gecontroleerd. Volgend jaar zullen we proberen de privé blussers aan boord (op eigen kosten natuurlijk) ook te laten controleren. Dat spaart weer een hoop moeite. Butagasslangen hebben een houdbaarheids datum. Het is wijs om dit even te controleren. Over het algemeen is vervangen niet zo moeilijk.

Vervanging Lis.

Een architect is begonnen aan het uitwerken van de plannen voor een nieuw clubschip. Hiermee kunnen we prijsopgaves vragen bij enkele werven. Besprekingen over de financiering met de gemeente en de bank lopen. We hopen in de loop van de zomer meer details te kunnen geven.

Steigers.

Er zijn wat zwakke plekken op onze steigers. Aan de passantensteiger zit een rotte balk. De vingersteigers aan het hoofdsteiger zijn erg wiebelig. We hebben de firma De Rijk om een offerte gevraagd voor reparatie en verbetering.

ALV.

Houdt u er alvast rekening mee, dat het bestuur het plan heeft om op 5 oktober 2022 een extra algemene ledenvergadering te houden. De statuten en het clubschip zullen dan op de agenda staan.

Diversen.

  • Voor alle bestuursfuncties zijn beschrijvingen gemaakt. U vindt ze op onze website.
  • De inschrijving voor het uitgestelde lustrum feest op 1 oktober zal binnenkort worden opengesteld.
  • We zoeken een bestuurslid “activiteiten”. Dan kunnen wij weer interessante en watersport gerelateerde dingen gaan doen, dat missen wij als vereniging toch wel erg.

Veel vaarplezier en behouden vaart de komende zomer.

Vrolijke groeten,
Marius Wulffers
Voorzitter WVA
4 mei 2022

spaarndam-3-ps