Van de Voorzitter Mei 2021

1971     -     2021

Alle vogels doen hun uiterste best.
Op het bouwen van een mooi nest.
In de haven zitten futen en meerkoeten.
Die de hele dag takken zitten te boeten.
Zo wordt menig achterplecht getest.

Diverse boten in onze haven hebben achterop een soort zwemplateau. Dit ligt makkelijk toegankelijk voor zwemmende vogels. Ze nodigen daardoor uit tot het bouwen van enorme nesten. Als er eenmaal eieren in zo`n nest liggen dan wordt het moeilijk om daar iets aan te doen. Futen, meerkoeten en een enkele eend doen regelmatig pogingen op onze zwemplateau’s. De beestjes worden best agressief als je bij ze in de buurt komt. Daarom is het van belang, zeker in het voorjaar even regelmatig op de haven te verschijnen om dit te controleren. Dan kun je gelijk ook alle meerlijnen even nalopen.

Na een zeer koud voorjaar worden de verwachtingen langzamerhand een beetje beter. Het gaat kriebelen, we willen varen. Inmiddels zijn de eerste leden vertrokken voor hun vakantiereis en ik hoop dat jullie allemaal vele vaartochten in de planning hebben zitten. We voldoen aan het advies, blijf in het land, behalve de België en Duitsland vaarders. Dat zijn er maar een paar geloof ik.

WBTR

Uw bestuur is drukdoende met de implementatie van de nieuwe wet Bestuursaansprakelijkheid (WBTR). We denken dat we goed op stoom liggen en dat er slechts een paar maatregelen genomen hoeven te worden. Het veiligheids-regelement is vorige maand al gepubliceerd. De aansprakelijkheid concentreert zich voornamelijk op onbehoorlijk bestuur en financieel wanbeleid. We komen daar wel uit lijkt mij. We moeten onze bezittingen opschrijven. Wat hebben we en wat is het waard. Elk jaar controleren (de voorraad chocomel?). Cash geld wordt zoveel mogelijk uitgebannen. Alleen de ene Euro in de pot voor het gebruik van een drankje in de huiskamer van de Lis blijft mogelijk. Passanten betalen via de pin.

Er zouden inmiddels drie data in uw agenda moeten staan.

  • 11 september de BBQ met puzzeltocht op de Hemmen. De inschrijving hiervoor gaat zeer binnenkort van start. Wordt echt leuk, mag u niet missen. Ook de niet-booteigenaren zijn welkom!!
    Houdt uw mailbox in de gaten.
  • 15 september de ALV. De meeste documenten hiervoor staan inmiddels op de website. De officiële uitnodiging volgt enkele weken voor de ALV.
  • 20 November ons lustrumfeest, 50 jaar, waarover we nog een beetje geheim doen. We vertrekken om 16.00 uur met de bus vanaf de haven en zijn uiterlijk om 23 uur weer terug. Je hoeft geen eten mee te nemen.

De commissie “Lis“ is druk bezig met nadenken over de voor- en nadelen van onze mooie havenfaciliteit. De eerste indrukken en adviezen zullen worden gepresenteerd op de geplande ALV van 15 september. Te meer een reden om deze datum echt vrij te houden.

We hebben drie nieuwe bestuursleden nodig.

  1. Activiteiten commissaris, de opvolger voor onze geliefde Anneke. Waar blijven de creatieve geesten?
  2. Een ligplaatscommissaris. Hij of zij houdt zich primair bezig met de ligplaats bezetting van de haven en heeft soms de mooie taak om mensen blij te maken met een mooie ligplaats. Het betreft de opvolging van Ben Larkens. Heeft u interesse? Bel, gerust even met Ben 06 44761526.
  3. Tweede penningmeester. Hiervoor zullen we Leo Kruik voordragen op de ALV van september.

Het Verbond Nederlandse Motorboot (VNM) is erg actief. Ik neem aan dat u de nieuwsflitsen regelmatige doorneemt. Hoog op de VNM-agenda staat De Gouwe. Hier zouden wacht of schuilplaatsen moeten komen voor ons pleziervaarders als er van die container monsters aan komen. In het najaar gaan zij, ook voor ons, regio bijeenkomsten regelen waar u zeker meer over zult gaan horen.

Uw bestuur heeft op 6 mei voor de laatste keer voor de zomervakantie een (zoom) vergadering gehouden. De volgende bestuursvergadering is gepland voor begin september.

Rest mij u een fijn, veilig, zonnig en gezellig vaarseizoen toe te wensen.

Vrolijke groeten,
Marius Wulffers
Voorzitter
7 mei 2021

wva-50-jaar-ps