Van de Voorzitter Maart 2022

Op TV zien we regelmatig onmenselijk lijden.
Iets wat moeilijk van je netvlies valt te snijden.
Laten we in vredesnaam erop hopen.
Dat het snel zal zijn afgelopen.
En al die tanks naar huis gaan rijden.

Dames en heren, ja wat doen we eraan? Oekraïne lijkt ver weg maar je kunt er zelfs naar toe varen. (Odessa) Voor ons waarschijnlijk een te groot avontuur maar het kan. Hier in het vredige Alphen aan den Rijn gaan we ons weer voorbereiden op het nieuwe vaarseizoen.

Storm.

Tijdens de grote storm van 19 februari is het dak van de Lis een eigen leven gaan lijden. Het belandde in de tuin van een omwonende. Die kon en wilde er niets mee. Na een korte oproep waren er de volgende dag wel 10 leden aanwezig om de provisorische reparatie te verrichten. Echt een mooie actie, fijn dat er zoveel vrijwilligers waren om te helpen. Binnenkort start de technische commissie met de definitieve reparatie. Onze verzekering wordt niet ingeschakeld omdat er onvoldoende dekking is voor dit probleem.

Verschillende eigenaren moesten op het laatste moment maatregelen treffen voor hun boot. Je ziet maar weer, voorkomen is beter dan genezen. Zorg altijd voor voldoende landvasten van goede kwaliteit. Voorkom schade aan uw boot en aan die van uw buren.

Koffiedrinken op zaterdagochtend.

De huidige Corona situatie en maatregelen hebben het ons gelukkig weer mogelijk gemaakt om gedurende de winterperiode op zaterdagochtend koffie te komen drinken in de Lis. Onze vrijwilligers ontvangen u graag. Vanaf 1 april is er dagelijks weer een havenmeester die uw gastheer of gastvrouw wil zijn.

Watervogels.

Onze gevleugelde havenbewoners worden ook wakker van het mooie weer. Een nest op je achterplecht is geen pretje. Als het fout loopt staan er grote boetes op het verwijderen van nesten met eieren. Het is nu echt tijd maatregelen te nemen en regelmatig te controleren of er nestbouw plannen zijn voor uw vaartuig.

Zomer gereed maken.

Op 26 maart maken wij met elkaar de haven weer klaar voor de zomer en gaat de brug weer regulier worden bediend. De winterliggers gaan vertrekken. Snel zal de haven weer helemaal vol liggen en bruisen van de activiteiten. De havenmeesters staan alweer te popelen. We rekenen op jullie inzet.

AED Instructie.

Het bestuur denkt dat het nodig is dat de havenmeesters een (hernieuwde) introductie AED bediening (reanimatie) krijgen. Wij zijn op zoek naar iemand die deze  introductie kan en wil verzorgen. Er zijn vast leden onder ons die hiertoe in staat zijn. Graag even melden bij mij of een van de andere bestuursleden of stuur mij een email. rettizrooV.[antispam].@wvalphen.nl

Passanten.

We verwachten veel passanten dit jaar. Dat brengt leven in de brouwerij en een centje in onze portemonnee. Er komt een bord ”PASSANTEN Welkom” te hangen op de muur bij de firma ‘Van Schip’, 200 meter voor de haven vanuit de stad. Firma ‘Van Schip’, dank voor deze mogelijkheid.

Toekomstvisie.

Twee jaar geleden heeft uw bestuur een toekomstvisie voor de haven gepresenteerd. Hierin staat dat er dingen zullen en moeten veranderen. We moeten mee met de tijd en ons aanpassen aan wensen, behoeften en nieuwe wetgeving. We hebben niet stil gezeten in de tussen liggende tijd. De visie is nog erg actueel en terug te vinden op de website. Zoek hem nog een op en geef een terugkoppeling. wva-toekomstvisie-presentatie-alv-maart-2019-v1-0

De haven ligt er blakend bij en plannen voor onze accommodatie krijgen steeds meer vorm.

Algemene leden vergadering.

Op 30 maart hebben we onze Algemene Ledenvergadering en daar zullen we de plannen voor de vervanging van De Lis nader toelichten. Er zijn geen besluiten genomen maar het ziet er allemaal goed uit. We nemen afscheid van onze penningmeester Rob Lageweg en onze haven commissaris Ben Larkens. Beiden zijn bereid waar nodig bij te springen als hun expertise wordt gewenst. Heren dank voor jullie enorme inzet in de afgelopen jaren.

Een ander onderwerp voor de ALV is de statuten wijziging. Deze dateren uit 2012 en zijn verouderd. Op onze website kunt u zien wat we willen wijzigen. Voornamelijk aanpassingen m.b.t. de nieuwe ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ (WBTR) en enkele andere praktische zaken. De huidige statuten eisen een grote meerderheid van aanwezigheid van de leden in geval van wijzigingen. Dit gaat niet lukken op 30 maart. Daarom zal er in september een nieuwe ALV worden georganiseerd waar wel een besluit kan worden genomen. Officieel moet dit binnen 4 weken na de ALV van 30 maart. Wij denken echter dat dit geen goede timing is in verband met het komende vaarseizoen. Wij rekenen op uw coulance.

Vertrouwenspersoon.

Maja Touw wil de rol op zich nemen van vertrouwenspersoon in onze vereniging. Klachten van allerlei aard kunnen bij haar vertrouwelijk worden gedeponeerd. Zit u iets dwars, schroom niet maar benader haar.

Voorjaarstocht.

Ik heb al eerder in mijn stukjes gevraagd of er iemand, of een stel, de Hemelvaarttocht nieuw leven in wil blazen. Tot nu toe geen reacties gehad helaas. Kom op lui, dit is leuk om te doen!! Laat het mij weten: rettizroov.[antispam].@wvalphen.nl

Lustrumfeest.

Het lustrum feest gaat nu zeker en vast wel door. 1 oktober moet in de agenda! De inschrijving hiervoor zal ongeveer in juni worden opengesteld.

Allemaal veel (vaar) plezier en tot op de steigers.

Vrolijke groeten,
Marius Wulffers
Voorzitter.
10 maart 2022

marius-wulffers-foto-wereldbol-ps