Update Maart 2021

Beste Mensen,

Er was eens een mannetje die was niet wijs.
Hij bouwde zijn huisje op het ijs.
Heel even later.
Veranderde dat in water.
En betaalde hij de hoofdprijs.

We hebben inderdaad allemaal heel even kunnen genieten van het ijs. Ondergetekende heeft zelfs in de haven geschaatst. Dat mag wel, vissen en zwemmen niet. Binnenkort zullen daarvoor nieuwe stickers worden geplakt, duidelijk zichtbaar voor iedereen.

Goed om te weten.

 • Het is een rustige tijd, maar uw bestuur en de technische commissie werken natuurlijk gewoon door. Wie op de haven komt kan dit niet missen. De roosters voor de nieuwe steigers zijn wat vertraagd maar zullen zeer snel worden geleverd en dan kan een en ander worden afgerond.
 • Er wordt nagedacht over het kunnen vastmaken van boten bij de nieuwe wachtplaats in de zwaaikom.
 • Onze brug is geïnspecteerd. Een aantal verbeteringen en aanpassingen aan de voorschriften zullen namens de gemeente worden uitgevoerd.
 • De facturen voor de zomerliggelden zullen begin april in uw mail verschijnen.

LIS.

De commissie “LIS“ is geïnstalleerd en heeft de eerste (virtuele-) bijeenkomst gehad. De commissie zal het bestuur van hun bevindingen en adviezen op de hoogte houden. Het doel is om tijdens de ALV van 2022 het advies aan de leden te presenteren.

Lustrum.

Ook de lustrum commissie 50-jarig bestaan heeft niet stil gezeten. Zij zijn er op hoofdlijnen uit en het wordt gezellig en verassend. U moet echt de 11e september en 20ste november noteren in uw agenda!

ALV.

Als bestuur hebben wij besloten de ALV in september van dit jaar te organiseren. Dat wordt waarschijnlijk weer een fysiek samenzijn. Onze statuten eisen echter dat de ALV binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt gehouden. De noodwet Covid-19 verruimt deze eis. Wij gaan ervan uit dat deze wet nog even blijft gelden en we niet in overtreding zullen zijn. Een ALV in het (hoog-) vaarseizoen lijkt ons geen goed idee. Inmiddels staan de eerste verslagen op de website en de overige zullen binnenkort volgen. De datum voor de ALV zal volgende maand worden bepaald.

Bestuur.

 1. Rob Lageweg gaat ons in 2022 echt verlaten. Leo Kruik, een van onze nieuwe leden, gaat waarschijnlijk het penningmeesterschap oppakken. Leo werkt nu al samen met Rob om de kneepjes van het vak te leren.
 2. Ben Larkens gaat in 2022 stoppen als bestuurslid en havencommissaris. Deze leuke en belangrijke functie komt dus vacant. Wachtlijsten en ligplaatsindeling zijn de belangrijkste taken. Wij zoeken iemand die een jaartje met Ben wil optrekken om ook hiervoor de kneepjes van het vak aldoende te leren. Je mag Ben of ondergetekende vragen om meer informatie hierover.
 3. De derde vacature is er een die al een tijdje open staat. Activiteiten zijn aangename zaken. Wie komt ons bestuur versterken? Bel mij maar even svp.

Wetgeving: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

 • De veiligheid van onze vrijwilligers achten wij van grootbelang en dit valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De nieuwe wet WBTR, verplicht het bestuur van verenigingen voor de leden die vrijwilligerswerk voor de vereniging verrichten, veiligheidsregels op te stellen. De leden dienen te worden geadviseerd zich aan deze veiligheidsregels voor het vrijwilligerswerk te houden. Dit is niet makkelijk omdat de algemene veiligheidsregels voorgeschreven door bijvoorbeeld de ARBO soms erg pittig zijn.
 • Onze bestuursaansprakelijkheidsverzekering vraagt ook om dit soort regelementen.
 • Wettelijk zullen ook de statuten op dit vlak moeten worden aangepast. Voor ons uiterlijk in 2023.
 • Als bestuur kunnen en willen wij geen onnodig persoonlijk risico lopen met de haven. Wij doen dit door een aantal “veiligheidsregels“ op te stellen. Dit kan mogelijk later worden opgenomen in het havenreglement. Wij vragen uw begrip over deze actie en verzoeken u nota te nemen van de voorschriften en zelf te beoordelen of ze voor u al of niet van toepassing zijn.

EOC-Verzekeringen.

Het verzekeren van onze schepen is een belangrijke en vaak kostbare zaak. Goed verzekerd zijn is belangrijk. In onze WVA-haven bent u verplicht om minimaal WA verzekerd te zijn. Wij kunnen met EOC-verzekeringen (één van de grootsten op dit gebied) een korting van 10% krijgen voor al onze WVA-leden, als zich 10 nieuwe WVA leden als klant bij EOC aanmelden. Op de website heeft u hier al meer over kunnen lezen.

Start van het zomerseizoen.

Tot slot, de haven wordt 27 maart weer zomer-gereed gemaakt. Opnieuw zal een klein team worden ingezet. De haven gaat op 1 april weer open.

De gebruikelijke daghavenmeester-bijeenkomst kan vanwege de huidige Corona maatregelen helaas niet doorgaan. Wij verwijzen onze havenmeesters naar het havenmeesterhandboek op de website en adviseren hen om de website regelmatig te bezoeken voor eventuele nieuwe informatie. Onze bestuursleden geven u indien gewenst ook graag verdere toelichting.

Nog even verven, daarna weer lekker varen.

Vrolijke groeten.
Marius Wulffers
Voorzitter WVA.
4 maart 2021