Nieuwjaarsreceptie 2024

De brug is even stuk.
Maar met een beetje geluk.
Zal hij voor het vaarseizoen.
Het weer goed gaan doen.
Want dan wordt het druk.

Ja beste mensen,

Daar staan we dan weer. Dadelijk met een glas in de hand te genieten van onze (kun je helaas niet overal zeggen in de wereld) mooie vooruitzichten.

2024 wordt zeker vast weer een goed vaarjaar.

Over de brug gesproken: Jullie zullen allemaal wel een beetje hebben gehoord over de plannen van de gemeente voor het overnemen van de bediening van de brug in 2025.

Hiervoor zal de gemeente een grote investering moeten doen in aanpassingen en verbeteringen voor het bedienen van de brug. Ook de omgeving dient aangepast te worden aan de huidige wetgeving. Zoals blijkt, is de staat van onderhoud ook niet optimaal. Ook hieraan zal worden gewerkt.

In de gemeenteraad van december is een voorstel ingediend voor het beschikbaar stellen van een krediet hiervoor maar dat wordt nog even aangehouden omdat men de prijs te hoog vindt en er eerst verder onderzoek gedaan moet worden naar goedkopere alternatieven.

Voor ons heeft dit geen consequenties omdat we een garantie hebben van de gemeente dat het bedienen van de brug in 2025 niet meer onze taak zal zijn en de kosten voor rekening van de gemeente zullen zijn.

Trouwens, tegelijkertijd werd bekend dat de kosten voor de fietsbrug over het Aarkanaal inmiddels weer een paar miljoen hoger gaan uitvallen.

Even een korte terugblik:

2023 was voor de WVA aan de ene kant een rustig jaar en aan de andere kant een spannend jaar.

De rustige kant:

De haven was vol bezet in de zomer en nog nooit zo vol in de winter als nu. Er zijn nog steeds wachtlijsten. Vanwege de verkoop van boten en opzeggen van enkele lidmaatschappen hebben een aantal nieuwe boten een ligplaats kunnen krijgen. Er zijn ook nieuwe leden aangemeld bij de WVA.. De havenmeesterbezetting was prima in orde. De haven was schoon en de koffiedrinkochtenden op De Lis werden goed bezocht.

Er waren ongeveer evenveel passanten als vorig jaar. De beoordeling van deze passanten over onze haven was goed. In het januari nummer van de Motorboot hebben we weer een mooie score.

De spannende kant:

We hebben een aantal uitdagende projecten in gang gezet:

  • Alle reglementen zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving en het voortschrijdend inzicht.

  • Zoals gezegd de bediening van de brug gaat veranderen. De WVA is hierbij nauw betrokken en uw bestuur voert hierover frequent overleg met de gemeente. Zodra de aannemer is aangewezen zullen we ook met hen in gesprek gaan.

  • De steigerpalen vragen om een restauratie. Op de AV van maart dit jaar zullen we hiervoor een plan aan u voorleggen. Na goedkeuring zullen we snel aan de slag gaan.

  • De warmwater installatie in de Lis heeft het afgelopen zomer begeven en moest worden vervangen.

  • Er waren veel stormen dit jaar, de haven(vuil-)boot is een beetje kapot, verder is er gelukkig weinig schade.

  • De vervanging van De Lis komt in een eindfase. Meer hierover op de komende AV.

De toekomst:

Ik ben ervan overtuigd dat we een mooie toekomst tegemoet gaan. Onze haven krijgt steeds meer bekendheid in de omgeving. De staande mastroute zal altijd voor passanten zorgen en onze faciliteiten zullen straks nog beter zijn.

Uw bestuur zal zich hard maken om de WVA ook in de toekomst gezellig, veilig, en betaalbaar draaiende te houden. Dat kan alleen met medewerking van de vele vrijwilligers uit onze gelederen.

De avondhavenmeester planning voor 2024 zit helemaal vol.

Voor de dag-havenmeesterfunctie zoeken we nog kandidaten voor 1,5 week. Week 32 is helemaal nog niet bezet en week 28 nog voor de helft. Wie heeft er nog zin, tijd en gelegenheid? Graag snel even melden.

Dank allemaal.

Graag hef ik met jullie het glas op een fantastisch 2024.

Vrolijke groeten,

Marius Wulffers
Voorzitter WVA.
7 januari 2024

Naschrift: Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd de halve week havendienst in week 28 volledig ingevuld. Nu staat alleen de volledige week 32 (week van 5 augustus 2024) nog open. 

 Foto impressie van de Nieuwjaarsbijeenkomst.

20240107-011-ps

20240107-015-ps

20240107-007-ps

20240107-003-ps

20240107-002-ps
20240107-001-ps