Van de voorzitter februari 2022

Het nieuwe seizoen nadert weer met rasse schreden.
Dat doen we gelukkig samen met een aantal nieuwe leden.
Die zoals u straks zult merken.
Onze gelederen komen versterken.
Dat stemt ons weer erg tevreden.

Beste mensen, inderdaad we beginnen weer plannen te maken. Ook uw bestuur zit niet stil en heeft dit jaar alweer twee keer vergaderd. Er zijn een aantal onderwerpen die jullie allemaal moeten weten.

LUSTRUM FEEST.

Na de leuke Hemmen barbecue moest het lustrumfeest van 20 november 2021 vanwege Corona helaas worden afgeblazen. Nu heeft de feestcommissie gekozen voor de datum van 1 oktober 2022 om het uitgestelde lustrum feest alsnog te vieren. Het programma blijft gelijk. We gaan op reis, je wordt weer thuis gebracht en je hoeft geen zwembroek of eten mee te nemen. We gaan zingen en boten bouwen. De inschrijving zal in het begin van de zomer worden geopend. U krijgt nader bericht maar zet het alvast in de agenda alstublieft.

Zomerklaar maken van de haven.

26 maart gaat het weer gebeuren. Traditioneel is dit de start van het vaarseizoen. Vanaf 09.00 uur verwachten we jullie op de haven. Vele handen maken licht werk en laten we zorgen dat de haven er weer blinkend bij komt te liggen.

Algemene ledenvergadering 2022.

Deze gaat op woensdagavond 30 maart plaatsvinden. Zeer waarschijnlijk kan dit gelukkig. Lekker allemaal samen op de gebruikelijke plek bij Jeu de boules.

Alvast een kleine voorzet:

Met betrekking tot de tarieven is uw bestuur tot de conclusie gekomen dat we enkele aanpassingen moeten doen. De kosten reizen de pan uit (energie, dieselolie voor de kachel, verzekeringen, aannemers, huur, dagelijkse boodschappen et cetera we ontkomen niet aan enkele verhogingen.

  • Indexering ligplaats tarieven met CBS index inflatie 2,7%. Gaat in: zomertarief 2022.
  • Contributie blijft €60,00 per jaar.
  • Passantentarief wordt niet aangepast.
  • Stoomverbruik leden gaat naar €0,50 per KwH.
  • Consumpties Lis gaan naar €1,50 per consumptie. Blikjes en plastic flessen mogen worden meegenomen ter inlevering voor statiegeld, dit wordt niet ter plekke gedaan.
  • Havenmeester vergoeding gaat naar 22 Euro per dag met ingang van het nieuwe zomerseizoen, dat start op 1 april 2022.

Er zullen ook andere belangrijke ontwikkelingen worden besproken. Zorg dat u erbij bent. De officiële uitnodiging en stukken volgen binnenkort.

Voorjaarstocht.

In een van mijn vorige stukken heb ik een oproep gedaan voor het organiseren van een voorjaarstocht. Het ziet ernaar uit dat dit echt wel weer kan rondom het komende Hemelvaart weekend van 26 mei. Jarenlang was dit traditie binnen onze vereniging en deze happening was zeer goed voor het “ Wij Gevoel” in onze haven. Zelfs zijn er vriendschappen voor het leven uit ontstaan. Het organiseren is leuk en als je het met z`n tweeën of drieën doet is er ook veel voorpret.

Denk erover! Wie komt er met een initiatief?

MINI-MINI-Cursus Klein Vaarbewijs.

Onze vrienden van de Doeshaven organiseren een Mini-Mini-Cursus Klein Vaarbewijs. Deze cursus is een voorbereiding op het Klein vaarbewijs en behandeld de meest voorkomende situaties op onze vaartochten. Zeer nuttig als eerste kennismaking en ook nuttig als opfrissing voor diegenen die al een Klein Vaarbewijs hebben.

De Mini Mini cursus wordt gehouden in clubhuis “ De Roef” van de Doeshaven op het haventerrein in Leiderdorp. (Boomgaardlaan 16, Leiderdorp)

  • Zaterdagmorgen 19 februari van 9.00 - 12.00;
  • Zaterdagmiddag 19 februari van 14.00 - 17.00;
  • Donderdagavond 24 februari van 19.00 - 22.00.

U kunt zich hiervoor opgeven door het overmaken van €10,00 op de bankrekening van de Doeshaven NL34INGB0003509935 onder vermelding van het tijdstip en dat u zich via de WV Alphen aanmeldt.

Ik hoop u allen snel weer te ontmoeten en blijf gezond.

Vrolijke groeten,
Marius Wulffers
voorzitter
12 februari 2022

marius-wulffers