Februari update door de voorzitter.

Verderop in dit mooie jaar.
Schudden we vast handen met elkaar.
Gaan we ook weer zoenen.
Zonder onze handen te moeten boenen.
Ik sta hiervoor al vast klaar.

Daarom dames en heren hierbij het positieve nieuws van en over onze binnenkort gevaccineerde vereniging.

We staan (stonden) op het ijs en onze boten liggen er (deels) in. Een bevroren haven komt niet vaak voor dus we hebben ervan genoten (zie foto’s). Er ligt helaas ook een fazant in de haven, die doet het niet meer.

Weteringpad.

  • We maken voortgang met de opknap beurt van het Wetering pad. De technische ploeg staat te trappelen om e.e.a. af te maken. Het is een mooie verbetering van onze ligplaatsen en is goed voor onze uitstraling.

Werkgroep Lis.

  • Er is een werkgroep geïnstalleerd om na te denken over De Lis. Onder aanvoering van Erwin Bouwman, onze secretaris, gaan zij de alternatieven op een rijtje zetten en komen vast en zeker met een advies. De werkgroep gaat natuurlijk zelf met u communiceren en alle verenigingsleden zullen betrokken worden bij de uiteindelijke besluiten.

Lustrum.

  • We gaan feest vieren later dit jaar. Vijftig jaar bestaan is niet niks. Dat vraagt om een echt feest en dat zal waarschijnlijk ook weer kunnen.
  • Ook hiervoor is een werkgroepje actief. Henny van Harmelen, Anneke Bos, Evert Handgraaf en ondergetekende hebben de neuzen (digitaal) bij elkaar gestoken, we zijn er op hoofdlijnen uit. We verklappen nog weinig maar noteer svp 11 september (hele dag) en 20 november (middag en avond) in uw agenda. De eerste dag gaan we varen en de tweede op reis.

ALV 2021.

  • Het bestuur kan nog geen besluit nemen over de datum en de vorm van de algemene ledenvergadering. Wij wachten e.e.a. nog even af en zullen proberen een echte ALV te organiseren ergens in Mei of anders in September. Wordt vervolgd.

Wees voorzichtig allemaal en een vrolijke groet!

Marius Wulffers,
Voorzitter
14 februari 2021


20210213-025-ps

Marius Wulffers, voorzitter.

20210213-018-ps

 13 februari 2021

20210213-016-ps

 

20210213-017

 

20210213-026-ps

Triest, deze dode fazant in de haven.

Met dank aan Hanriëtte Veldman en Ben Larkens voor de foto's'.