Van de Voorzitter December 2023

Het jaar 2023 eindigt nogal grijs.
Het verdient zeker geen hoofdprijs.
Ja, het valt allemaal een beetje tegen.
Zo ongelooflijk veel regen.
Hopelijk komt er deze winter ijs.

Dag Dames en Heren,

Het is niet erg waarschijnlijk dat het bovenstaande ook echt gaat gebeuren. De laatste jaren is er geen noemenswaardig ijs geweest helaas. Wel is het noodzakelijk dat de boten winterklaar gemaakt worden. In het begin van de winter is het water nog relatief warm. Als een boot van staal is dan wordt er warmte uit de diepere lagen getransporteerd naar boven en blijft de boot lang ijsvrij. Als de winter vordert, dan verandert de situatie. Water heeft z`n hoogste dichtheid bij ca 4 graden Celsius. Dit betekent dat hoe dik het ijs ook is, er altijd een laag water onder het ijs aanwezig is die 4 graden Celsius blijft.

Als dit water omhoog wordt gepompt, zal er altijd een wak in het ijs aanwezig blijven. Overwintenteraars in jachthavens passen deze tactiek regelmatig toe.

De laatste van 2023. 

Dit is alweer de laatste “ Van de Voorzitter “ van dit jaar. Een jaar waarin uw bestuur niet heeft stil gezeten. Hierbij een terugblik over 2023 en een (beetje) een vooruitblik voor 2024.

Reglementen en documenten.

We hebben een groot aantal reglementen en documenten aangepast aan de tijd:

 • De Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) die vorig jaar is ingevoerd, maakte het noodzakelijk dat onze statuten aangepast moesten worden. Dit is inmiddels gebeurd.
 • Ook het huishoudelijk reglement en het havenreglement zijn aangepast.
 • Daarnaast is er een bestuursreglement opgesteld en zijn er functiebeschrijvingen voor de bestuursleden gemaakt.

Hiermee voldoen we weer aan de wettelijke eisen en kunnen we voorlopig vooruit.

Overkapping en Steigeronderhoud.

Er is, volgens afspraak, een overdekte ligplaats gemaakt voor een sloep. Diverse palen onder de steigers zijn vernieuwd. Volgend jaar, na toestemming van de Algemene Vergadering (AV) , zullen de overige palen worden vervangen of versterkt.

Onze bouwplannen.

Tijdens de vorige AV hebben de leden ingestemd met de vervanging van De Lis.

Hier zijn we erg druk mee geweest.

 • Er is een architect ingeschakeld, er zijn bestekken gemaakt,
 • inmiddels hebben we een leverancier geselecteerd en is de financiering rond gekomen.
 • De omgevingsvergunning is in december door de gemeente verstrekt.
 • Er is besloten om het nieuwe onderkomen opnieuw LIS te gaan noemen.
 • Begin volgend jaar zullen we de opdracht gunnen, de levertijd van de nieuwe Lis is ongeveer 6 tot 8 maanden.
 • Dit betekent dat we in de winter 2024 - 2025 een en ander gaan realiseren.

Zodra alles rond is zullen we de uiteindelijk tekeningen en details met jullie gaan delen. Ik verwacht dat dit op de AV 2024 gaat plaats vinden.

Inmiddels kunnen we plannen maken voor de verkoop van ons huidige clubschip.

De bediening van de brug.

De situatie rond de bediening van de brug in 2025 is nog niet helemaal duidelijk.

 • Het plan van de gemeente om dit door middel van drukknoppen te gaan doen is voor ons niet acceptabel.
 • Begin 2024 zullen wij met de gemeente en de leverancier rond de tafel gaan zitten om een betere en veiligere oplossing te vinden.
 • Vanaf 2025 gaan wij de brug niet meer bedienen, maar er blijft een rol over voor het havenmeesterschap. Dit gaat er natuurlijk anders uitzien dan nu het geval is. Plannen hiervoor gaan we in de loop van 2024 ontwikkelen.

Nieuwjaarsreceptie en AV.

Zoals ik in november al heb gemeld, is de Nieuwjaarsreceptie op 7 januari van 15.00 tot 17.00 uur. Deze is weer op de gebruikelijke locatie van Les Pointeurs , Olympiaweg 2b park, Zegersloot-Zuid in Alphen aan den Rijn. We verwachten een grote opkomst!

De volgende Algemene Vergadering vindt plaats op 20 maart 2024, zelfde locatie. Meer informatievinden jullie in mijn bericht van november.

Vooraf staat er een havenmeester bijeenkomst gepland.
Uitnodigingen hiervoor volgen.

Zomer gereed maken van de haven.

We gaan de haven weer zomer gereed maken op zaterdag 23 maart 2024.

Havenboot beschadigd.

Onze havenboot is omgewaaid tijdens de storm van 25 november. Jammer en vervelend . Gelukkig was het geen vandalisme zoals we eerst hadden gedacht. De schade aan de motor valt mee. (circa € 400)

Jachtwerf Daniel.

Na vele jaren (ik kwam hier al als klein jongetje samen met mijn vader klussen aan de boot) gaat de werf dicht. Jammer, er is geen opvolging. Waarschijnlijk wordt de winkel voorlopig gehandhaafd. Binnenkort meer hierover.

Een van de werknemers, Fred , gaat zelfstandig verder als scheepsmonteur. Binnenkort zal er een bericht in De Lis worden opgehangen met zijn adres gegevens. Fred is een graag geziene professional die velen van ons heeft geholpen met de maritieme techniek. Voorlopig is Fred nog te bereiken via Daniel.

Tot slot.

Tenslotte wil ik alle vrijwilligers nogmaals hartelijk bedanken voor alle geleverde inzet ten behoeve van onze mooie Vereniging en Haven. Ik denk hierbij aan de Dag- en Avond- en winterhavenmeesters, de vrijwilligers bij het zomer- en winter gereed maken van de haven, de technische commissie, de koffiezetters in de winter en de “ondersteuners “van het bestuur voor de website, systeembeheer en het ledensysteem.

Zonder al deze hulp en inzet zou het niet mogelijk zijn onze Vereniging en haven “draaiende“ te houden.

Allemaal Fijne feestdagen en een sportief vaarjaar gewenst.

Vrolijke Groeten,
Marius Wulffers
Voorzitter WVA
13 December 2023

 

P.s.: Alle genoemde datums kunt u in de Agenda op de Website terugvinden.

Geplaatst door AR

 

 

marius-20221001-029-ps