Van de Voorzitter december 2021

We zaten in drommen te kijken.
Naar het rondracen der rijken.
We zaten allemaal te hopen.
Dat het niet verkeerd zou aflopen.
En Max met de eer zou gaan strijken. 

Terugblik.

Ja dames en heren het was spannend. Iets wat jarenlang een optocht was van start tot finish is plotseling een ding waar heel Nederland meeleeft en over meepraat. Plotseling verre van saai. Wat een succes! 

Onze watersport kruipt een beetje in het dal. Vergrijzing, leegloop en een saai imago, toch is er geen boot meer te koop. Dit jaar heeft Corona ons  geholpen maar zou dat ook structureel zijn? Wie heeft een Max in de hoge hoed waarmee we het F1 effect kunnen bereiken? 

Alweer loopt een jaar ten einde en voor de tweede maal zitten we min of meer opgesloten.

Dit jaar hadden we gelukkig even een moment waarin we het BBQ deel van ons lustrum feest konden vieren, het tweede deel lukte helaas niet. Natuurlijk houden we dit tegoed.

We waren ook in staat om onze Algemene Leden Vergadering te organiseren. Leuke opkomst en constructieve discussies. De commissie “Lis “ heeft de nog zeer vage plannen toegelicht. Zij zijn nu volop bezig met een nadere invulling. Meer hierover binnenkort.

Verder is ook dit jaar rustig verlopen. Geen echte incidenten en de haven ligt er weer keurig bij. Alle plekken zijn in de zomer bezet. In de winter is er nog wat beschikbaarheid. De wachtlijsten zijn weer gegroeid. De verbetering van de ligplaatsen aan het Weteringpad zijn uitstekend bevallen. We denken als bestuur nu na hoe we een aantal ligplaatsen aan die zijde kunnen overkappen.

Nieuwe gezichten op de haven.

Komend jaar mogen we een aantal nieuwe gezichten op de haven verwelkomen. Laten we die nieuwe haven bewoners welkom heten als we ze tegenkomen en hen zo snel mogelijk wegwijs maken op de haven en in onze gedragsregels. Maak kennis en maak nieuwe vrienden.

Wachtplaats.

Volgend seizoen zal er een wachtplaats ingericht worden buiten de haven. In niet drukke tijden zal er mogelijk een korte wachttijd zijn voor de brugbediening. Per telefoon is de havenmeester bereikbaar. Vooraf telefonisch aanmelden is dan ook een optie. Ook hierover later meer.

Nieuwjaarsreceptie? HELAAS!

Onze nieuwjaarsreceptie was geplanned op 9 januari 2022. De laatste persconferentie van 14 december heeft uw bestuur doen besluiten dat dit NIET door kan gaan helaas. Een verlate receptie in Maart, of een soort Paas-bijeenkomst dan maar? We zullen het zien. We blijven voorzichtig.

Voorjaarstocht?

Ik vraag me af of er leden zijn die de traditie van de voorjaarstocht in ere willen herstellen. Kom op, wie durft!

Tot snel.

Het bestuur wenst u allen en iedereen om u heen, het allerbeste voor 2022 en hoopt u snel weer te ontmoeten, bijvoorbeeld bij het zomerklaar maken van de haven op zaterdag 26 maart 2022.

Vrolijke groeten,
Marius Wulffers
Voorzitter WVA
15 december 2022