Van de Voorzitter April 2023

Heeft U zich vorige week met Pasen.
Ook zo lopen verbazen?
Want door het hele land.
Liepen ze met eieren in een mand.
Dat waren vast Paashazen.

Ja dames en heren, lieve mensen,
het jaar schiet alweer op, Pasen is voorbij. Er liggen veel vrije dagen in het verschiet!

Het weer komt vast ook wel goed. Velen van jullie zijn begonnen aan de voorjaarsschoonmaak van de boot. Altijd een hele, maar wel leuke klus toch? Alles weer inruimen en de voorraden op peil brengen. Water tanken en de motor even nakijken. Netten spannen om de watervogels te ontmoedigen zich te gaan voortplanten op de achterplecht natuurlijk. Er zitten futen en meerkoeten te loeren naar een gaatje, dus blijf alert.

Algemene vergadering 1.

Vorige maand, op 29 maart, hebben we de Algemene Vergadering (AV) gehad. De opkomst was groot, prettig om te zien dat zovelen bij de vereniging betrokken zijn. Er waren zelfs stoelen te weinig maar met een beetje passen en meten ging het precies.

  • Wij hebben afscheid genomen van Albert Remmelts als bestuurslid en wij verwelkomden Frans Langerak in het bestuur.
  • Voor hun tomeloze inzet van vele jaren in het bestuur hebben we Rob Lageweg en Ben Larkens tot ereleden benoemd. Gefeliciteerd heren!
  • Maikel Rekelhof en Rob Lageweg stelden zich beschikbaar als reserve bestuursleden. (dit is ook een eis van de WBTR, in geval van ontstentenis of belet van het huidige volledige bestuur nemen zij de taken waar tot er een nieuw bestuur is benoemd).
  • Joke de Vries en Ben Larkens hebben zich beschikbaar gesteld voor de kascommissie 2023.
  • Er is een bestuursreglement, een nieuw haven reglement en er zijn nieuwe tarieven. Het huishoudelijk reglement en de nieuwe statuten konden helaas niet worden vastgesteld. Ondanks de hoge opkomst was er nog steeds een te laag quorum aanwezig.
  • Het bestuur ontving met applaus decharge voor het gevoerde beleid over het afgelopen jaar.

Algemene vergadering 2.

Op 13 april hebben we daarom een nieuwe AV georganiseerd. Daar zijn deze beide documenten goedgekeurd met algemene stemmen en nu kunnen we naar de notaris om de statuten officieel te maken. Dank voor het vertrouwen. Het huishoudelijk reglement zal op de website worden gezet en hoeft niet naar de Notaris.

We voldoen nu weer helemaal aan de nieuwe wetten ( WBTR ) en hoeven er voorlopig niet meer naar om te kijken. Het was best een grote inspanning voor uw bestuur.

Vervanging van de Lis.

De andere grote inspanning is het vervangen van De Lis. Op 29 maart heeft u het bestuur toestemming gegeven om de beste offerte te kiezen en een lening aan te gaan bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De Lis commissie gaat nu een en ander afronden. We houden u op de hoogte.

Toekomst.

Er zullen dingen gaan veranderen in de haven. De brug gaan wij met ingang van het seizoen 2025 niet meer bedienen. De gemeente gaat deze taak over nemen (automatiseren). Dat zal invloed hebben op ons havenmeester programma natuurlijk. Hoe dit vorm gaat krijgen gaan we in de komende tijd bespreken met de gemeente en in het bestuur.

Cees Steketee.

Geen leuk nieuws is het overlijden van Cees Steketee op 5 april jl. Hij werd 72 jaar geleden in Middelburg geboren. Gecondoleerd Lina, kinderen en kleinkinderen. Cees was een zeer gewaardeerd lid. Lina en Cees zaten de laatste jaren uren in de zon in hun boot voor De Lis.

Tot snel ziens op de haven!

Vrolijke groeten,
Marius Wulffers
Voorzitter WVA
14 april 2023

cees-steketee-img-1943