Van de Voorzitter maart 2022

De witte kip was heel blij.
Ze legde net een heel mooi ei.
En het zou haar niet verbazen.
Als dit ei met Pasen.
Zou worden verwerkt in een pastei.

Het seizoen is begonnen.

Ja dames en heren we zijn weer in bedrijf. Na een hele mooie week gedurende eind maart zakte het weer terug naar winterniveau en kregen we  op 1 april een witte hoed.

Op 26 maart is de haven met vereende krachten gereedgemaakt voor de zomer, we hadden weer een mooie opkomst van onze leden. Iets om trots op te zijn. Sinds 1 april is de havenmeester weer paraat en zien we regelmatig een openstaande brug.

Onze technische commissie is er in geslaagd om het dak op De Lis te repareren. Nog een paar likjes verf en je ziet niet meer dat er zoveel schade was. Chapeau technische mannen!

Goed bezochte ALV.

De opkomst bij onze algemene ledenvergadering op 30 maart was erg goed. Meer dan 50 personen waren aanwezig en konden meepraten over de resultaten van 2021, de (geringe) verhoging van de tarieven en de toekomstplannen van uw bestuur. De op de ALV gegeven presentatie is voor alle ingelogde leden beschikbaar op de website.

De presentatie over een eventuele vervanger voor De Lis lokte een goede discussie uit waarvan de resultaten zullen worden meegewogen door de betreffende verantwoordelijke leden. Op dit moment zijn we zover dat er (globale) offertes worden gevraagd bij twee werven. Onze architect zal hen daarna begeleiden voor het maken van definitieve offertes. Tevens zal hij betrokken zijn bij het overleg met de gemeente. We zijn druk doende het ontbrekende kapitaal te verkrijgen. We verwachten dit najaar een nieuwe ALV uit te schrijven waar de definitieve plannen door u kunnen worden bekeken en worden gewogen.

Maja Touw, onze ligplaatscommissaris, is bereid om als 1e lijn vertrouwenspersoon op te treden en indien dat noodzakelijk is de opening naar hogere instanties (bijvoorbeeld het VNM) te begeleiden.

De aanpassing van de statuten aan de nieuwe wetgeving en de modernisering ervan werd even uitgesteld. Voortschrijdend inzicht deed ons besluiten om er toch een expert ernaar te laten kijken. Vanuit het VNM is een deskundige ingeschakeld die een en ander voor ons nog eens goed op een rijtje gaat zetten. Wordt vervolgd.

De haven blinkt.

De haven ligt weer te blinken. Er is een nieuwe verstraler met beweging detectie gemonteerd bij het toegangshek. De vorige is geraakt door het wegwaaiende dak van De Lis.

Er komt een echte camera te hangen met zicht op de brug. Het hiervoor benodigde scherm komt in het stuurhuis te staan. Camera`s met zicht op de achterkant van de brug komen er later ook, maar omdat er nog geen onderwater kabelvoorziening voor beschikbaar is wordt dit door de gemeente nog even worden uitgesteld.

Reanimatie training.

We zijn nog steeds op zoek naar een instructeur voor een reanimatietraining en AED bediening. We willen al onze haven meesters een korte (opfris) training geven over hoe met een reanimatie situatie met behulp van de AED om te gaan. Wie weet iemand die dit wil en kan doen?

Lustrumfeest.

Voor het grote Lustrumfeest van 1 oktober zal de inschrijving in Mei/Juni worden opengesteld. Nog steeds geldt: We gaan op reis, je hoeft geen brood mee te nemen en je wordt teruggebracht.

Wij missen een activiteiten commissaris.

Door het ontbreken van een bestuurslid “Activiteiten” zal dit feest zoals het zich laat aanzien een van de laatste gezamenlijke activiteiten vanuit onze vereniging zijn. Dames en heren, dat kan toch niet waar zijn. Vast en zeker zijn er velen van u die zich herinneren hoe leuk en memorabel de watersport gerelateerde winteruitstapjes, lezingen, de BBQ`s, en de feesten waren die onze Anneke allemaal organiseerde. Kom op daar moet toch een oplossing voor zijn?

Let op uw boot en op nesten van watervogels.

De eerste nesten op de boten zijn in aanbouw in de haven. Pas op, kom regelmatig even controleren want heb je eieren in een nest op de boot, dan wordt het ‘effe niet varen dan’!

Korting.

Wist u trouwens dat u als lid van de WVA 10% korting op uw watersport aankopen krijgt bij de firma Daniel?

Ik wens u veel vaarplezier, wees voorzichtig en tot ziens op de haven.

Vrolijke groeten,
Marius Wulffers
Voorzitter.
13 april 2022

spaarndam-2-ps