Update April 2021

Onze haven is weer operationeel.
Maar ik beloof u echt niet te veel.
Want wij houden ons aan de feiten.
Zodat het ons later niet zal spijten.
Daarom (nog) geen feesten op het toneel.

Nee, natuurlijk niet nu, maar straks wel. Op 11 september hebben we het lek vast wel boven water. Op 20 november zeker, denk ik. Ondertussen houden we ons allemaal aan de wettelijke Corona voorschriften.

WVA 50 Jaar Lustrumfeest

Op zaterdag 11 september gaan we met de vloot naar de Hemmen. Via een omweg natuurlijk want we gaan eerst een echte puzzeltocht varen. Binnenkort gaan we de inschrijving hiervoor openen. Mogelijk kunnen de mensen zonder boot in de haven alvast afspraken maken met mensen die er wel één hebben. Voor wie niet op de Hemmen blijft slapen wordt er vervoer terug naar de haven geregeld op die zaterdag avond.

Het programma van zaterdag 20 november blijft nog een verassing. We gaan eind van die middag met de bus op reis en zijn tegen middernacht weer terug in Alphen. 50 jaar bestaan is niet zomaar een lustrum maar de tiende! Honderd jaar WVA gaan verreweg de meesten van ons niet halen, dus dit lustrum gaan we echt vieren. Wordt vervolgd, u hoort er nog meer van.

ALV

Een andere happening kan ik u aankondigen. We gaan in 2021 een fysieke algemene ledenvergadering organiseren. Woensdagavond 15 september is de geplande datum en wel op de bekende plek bij de Jeu de Boules vereniging. De jaarstukken hiervoor sijpelen binnen en kunnen binnenkort worden teruggevonden op de leden pagina’s van de website. Graag de datum in de agenda noteren.

WIFI

De kwaliteit van de Wifi op de haven is sterk verbeterd. We kunnen nu op de gehele haven aanboord gebruikmaken van de geneugten van het wereldwijde web.

Weteringpad

Een aantal van onze vrijwilligers heeft zich uitermate ingespannen om de afwerking van de zijsteigers aan het Wetering pad te verzorgen. De firma De Rijk heeft de palen op maat geplaatst en het houtwerk geplaatst. Onze vrijwilligers hebben onder andere de roosters op de zijsteigers geplaatst, de bolders en de nummerplaatjes gemonteerd. Wij zijn hen allemaal veel dank verschuldigd. Ik noem er wel een paar die er bijzonder uitspringen:

Ton van Es, Hans van der Horst, Jan van Oostrom en Arie van der Werf. Chapeau!!

Zomergereed

Het zomergereed maken van de haven is vanwege Corona op beperkte schaal door enkele vrijwilligers uitgevoerd. Er is nog wel wat te doen, zoals schilderwerk en de steigerroosters zijn hier en daar ook nog erg groen.

Het wintergereed maken is nog ver weg, dat gaan we vast weer met een grote groep doen. Eerst wacht ons hopelijk een prachtig vaarseizoen.

WBTR

Er komt een nieuwe wet aan, de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Deze wet schept meer duidelijkheid omtrent de rechten en plichten binnen verenigingen en aansprakelijkheden voor leden en hun bestuur. Hij gaat in per 1 juli aanstaande. Ook wij worden hiermee geconfronteerd. Een van de zaken die geregeld moeten zijn is de veiligheidspositie. Hiervoor hebben wij voor onze haven veiligheidsregels opgesteld. Dit betreft vrijwilligers, bezoekers, passanten, omwonenden en leveranciers. Een exemplaar hiervan hangt in de mededelingen kast en in De Lis. Samen met het havenreglement en de ligplaatsovereenkomst geeft dit voor een groot deel dekking aan de WBTR wet. Graag wel even lezen allemaal natuurlijk. Een en ander zal ook moeten worden verwerkt in de statuten. Leo Kruik en ondergetekende gaan zich verdiepen in de materie en het voorstel tot statutenwijziging zal deze of volgende ALV aan u worden voorgelegd.

Clubfaciliteiten

Er is een commissie “Lis“, deze heeft een aantal vergaderingen gehad. Na de zomer zal verslag worden uitgebracht aan het bestuur. Tijdens de ALV van voorjaar 2022 zal de uitkomst ter beoordeling aan de leden worden voorgelegd.

Vrolijke groeten,
Marius Wulffers
Voorzitter.

8 april 2021

Hieronder treft u de veiligheidsregels aan:

arbo-voorschriften-wva-20210407-met-corona