Toplicht Digitaal (clubblad)

05:46

Van de Voorzitter november 2016

Dit is al weer het laatste artikel van de voorzitter van 2016.

De haven is winterklaar gemaakt. Tijdens het winterklaar maken van de haven zijn er wat opmerkingen gemaakt over kleine zaken, die nog aangepakt moeten worden. De technisch havencommissaris zal een-en-ander samen met zijn twee ondersteunende leden oppakken.

Het winterseizoen is weer begonnen. Houdt u vooral de agenda op de website in de gaten er komen interessante bijeenkomsten aan!

Een aantal van u komt zaterdags op de Lis op de koffie om gezellig even bij te kletsen.

Het bestuur heeft recent vergaderd. Enkele punten uit de vergadering van 8 november zijn:

1. Lange boxen

We onderzoeken of we twee van de lange boxen aan de achterste steiger het formaat van de overige boxen moeten geven. Twee van de grootste schepen zijn definitief uit de haven vertrokken en wij verwachten dat er geen schepen van dit formaat voor in de plaats zullen komen. Concreet betekent het dat we waarschijnlijk wat palen laten verzetten om deze boxen wat korter te maken.

2. Jollensteiger.

Op de jollensteiger komen twee extra palen inclusief een takel om kleine boten op de kant te kunnen trekken.

3. Watersportverbond.

Volgens de laatste berichten wordt de afdracht aan het Watersportverbond voor 2017 niet verhoogd!

4. Reparatie van de brug.

Velen van U hebben het al gemerkt. De brug staat al enige tijd open. Zoals eerder gemeld, wordt de aandrijfcylinder vervangen of gereviseerd. Deze situatie duurt tot ongeveer 7 december of zoveel korter of langer als noodzakelijk is. Het vuilhek is gewoon dicht en het winterregime voor de bediening is normaal van kracht. Wel wordt u gevraagd om rekening te houden met het geringe aantal parkeerplaatsen aan het Galjoen.

5. Activiteiten Agenda.

De agenda voor de komende activiteiten staat natuurlijk op de website.

6. Website bezoekers.

Wist U dat onze website zeer frequent bezocht wordt door leden maar zeker ook door niet leden. Wij zullen deze kengetallen aan onze adverteerders doorgegeven, zodat men kan zien dat adverteren op onze website zeker nuttig is.

7. Passanten en winterligplaatsen.

Het bestuur is blij met de opbrengst van de passanten in 2016, echter er zijn komende winter wel minder winterliggers in de haven. Wat dit zal betekenen voor het eindresultaat hoort u op de Algemene Ledenvergadering.

8. Groepje leden voor avondbrugbediening in oktober 2017.

Komend zomerseizoen worden een vijf of zestal mensen gevraagd mee te draaien binnen een groepje om gedurende de avonduren beschikbaar te zijn in de maand oktober. Bij voorkeur leden die dichtbij de haven wonen en bereid zijn om na een telefonische oproep de brug in oktober te bedienen tussen 19.00 en 22.00 uur.

9. Mobiele telefoon.

Het bestuur heeft besloten een mobiele telefoon op de haven te plaatsen. Het nummer van deze telefoon wordt bekend gemaakt via de gebruikelijke kanalen. Deze telefoon is met name bestemd voor de avondhavenmeesters in oktober.

10. Nieuwjaarsreceptie.

Zet alvast 8 januari 2017 in uw agenda. De datum van onze nieuwjaarsreceptie. U kunt binnenkort de uitnodiging verwachten met locatie en tijdstip van de receptie.

In december is de volgende bestuursvergadering gepland. Als daar relevante zaken uit voortkomen dan vertel ik u dat op de nieuwjaarsreceptie.

Fijne feestdagen.

Ook al is het nog erg vroeg, ik wil u nu alvast goede kerstdagen en een goede jaarwisseling toe wensen.

 

Evert J.M. Handgraaf