Motorboot Havenpanel 2021

Trots op onze WVA!

Een gemiddelde eindscore van 7,8 voor de WVA haven. Dat is hoe passanten, die deelnemen aan het Havenpanel van het Motorboot magazine onze haven beoordelen. Op de vraag “Zou ik hier nog eens terugkomen” scoort de WVA een mooie 8,2!

270 beoordelingen in 2021. 

De beoordeling van de havens gaat over de jaren 2018, 2019 en 2021. De 2020 cijfers gaven een vertekend Corona beeld en zijn derhalve buiten beschouwing gelaten. 270 van het totaal aantal beoordelingen zijn in 2021 geschreven. Actueel dus!

326 havens. 

Er zijn in totaal 326 havens in Nederland bezocht, waarvan 170 havens minimaal twee keer zijn beoordeeld.

Beoordelingsaspecten. 

De havens zijn beoordeeld op de volgende aspecten:

 1. Aanloop en ontvangst.
 2. Locatie.
 3. Voorzieningen.
 4. Sanitair.
 5. Sfeer.
 6. kind vriendelijkheid.
 7. Prijs/kwaliteit.
 8. Wil je hier nog eens terugkomen.

Belangrijk. 

Belangrijk volgens de passanten

 • Als trend is te zien, dat er gedurende de jaren een daling is in de beoordeling van het Sanitair op de havens.
 • Kwaliteit van steigers, drinkwater, stroomvoorziening en een aanwezig en goed werkend vuilwater uitpompstation worden als belangrijk ervaren.
 • De beschikbaarheid van (goede en gratis) WIFI heeft grote invloed op het onderzoek.
 • Betalen via Aan/Uit.net wordt wel gewaardeerd, maar een gastvrije ontvangst door een havenmeester wordt meer gewaardeerd. De havenmeester speelt een belangrijke rol; “Niet alles is te vervangen door automaten.”

WVA versus gemiddelde.  

Aspecten Gemiddeld WVA Alphen a/d Rijn WVA t.o.v. Gemiddelde
  326 Havens in NL    WVA
1 Aanloop en ontvangst. 7,4 8,1 + 9,5%
2 Locatie. 7,4 7,2 - 2,7%
3 Voorzieningen 7,0 8,2 + 17,1%
4 Sanitair. 7,2 8,0 + 11,1%
5 Sfeer. 7,4 8,1 + 9,5%
6 Kind vriendelijkheid. 6,2 6,6 + 6,5%
7 Prijs/kwaliteit. 7,5 8,0 + 6,7%
8 Wil je hier nog eens terugkomen. 7,5 8,2 + 9,3%
Totaal Beoordeling 7,2 7,8 + 8,3%

Locatie en actiepuntje. 

Alleen op het aspect locatie scoort onze WVA beneden het gemiddelde. De locatie naast het mooioe Weteringpark kunnen wij niet veranderen. Waarschijnlijk worden de passanten niet genoeg geattendeerd op de beschikbaarheid van onze uitstekend onderhouden leenfietsen, om gratis boodschappen te doen of om de omgeving te verkennen. Een actiepuntje voor onze havenmeesters in 2022.

Bronvermelding.

Het complete havenoverzicht is te lezen in het Januari 2022 Magazine van het Blad Motorboot. (U moet wel abonnee zijn om dit blad te kunnen inzien.)

Motorboot Website

Voor u gelezen door,
Albert Remmelts

 20200926-002-ps 2