WVA logo 70

WVA nieuws


WVA wordt lid van VNM

Geplaatst op 12-05-2017  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Albert  -  Bron: Verbond Nederlandse Motorbootsport

Tijdens de ALV van maart 2017 is besloten dat onze vereniging participant wordt van het Verbond Nederlandse Motorbootsport. Aansluitend is tijdens de bestuursvergadering van 2 mei uitvoering gegeven aan dit besluit. Enkele bestuursleden van het VNM hebben verdere toelichting gegeven over dit Verbond. Hieronder volgt een verdere uitleg over het VNM.

VNM, hét Verbond van en voor motorbootvaarders.
Het VNM ondersteunt de bij het verbond aangesloten watersportverenigingen en -clubs actief en krachtig op gebieden als: belangenbehartiging, jachthavenbeheer, advisering bij bestuurlijke kwesties, kennisopbouw en kennisuitwisseling, enzovoort.

Centraal in de activiteiten van het VNM staat de belangenbehartiging:
het opkomen voor en het behartigen van de belangen van de aangesloten verenigingen en hun leden, de motorbootvaarders. Het VNM doet dit zowel nationaal als internationaal.

Door de krachten te bundelen en kennis en ervaringen uit te wisselen is het VNM in staat om de besturen van de aangesloten verenigingen met raad en daad bij te staan.

Het motto van het VNM is dan ook: Netwerken in Waterrecreatie.

Het VNM staat voor veiligheid, vaardigheid en verantwoordelijkheid op het water. Het bevorderen en in stand houden van open vaarverbindingen, het behouden en uitbreiden van goede watersportvoorzieningen én bovendien het jachthavenbeheer zijn de aspecten die continu aandacht hebben.

Samenwerking met KNMC: Efficient, doelmatig en kostenbesparend.

Het VNM werkt nauw samen met het KNMC. Door deze samenwerking kan het VNM beschikken over de kennis, professionaliteit en de infrastructuur van het KNMC. Mede hierdoor kan het VNM haar eigen en de kosten voor de aangesloten verenigingen met hun leden laag houden. Per maart 2012 is het VNM een zelfstandige status ten opzichte van het KNMC gekregen. 

Een 90 tal Watersportverenigingen zijn de Watersportvereniging Alphen aan den Rijn al voorgegaan bij het afsluiten van het lidmaatschap van het VNM.

Het ledenbestand van de WVA heeft in de loop der jaren een verschuiving doorgemaakt van Zeilers naar Motorbootvaarders, in wat voor hoedanigheid dan ook. Zoals op de ALV is toegelicht, is het Bestuur van de WVA van mening dat wij voor het leeuwendeel van onze leden een goede belangenbehartige vinden in het VNM.

Als u op de Website van het VNM kijkt, zult u al snel tot deze conclusie komen. Dit Verbond is toegespitst op onze belangen, de vele artikelen in de maandelijkse Nieuwsbrieven laten u dit zien. U treft er veel informatie aan over vergelijkbare verenigingen in onze omgeving en verenigingen waar meerdere van ons met enige regelmaat als passant te gast zijn.

VNM Website

  Via onderstaande link komt u bij de nieuwsbrief van April 2017. 

VNM_Nieuwsbrief_april_2017

 vnm-logops