WVA logo 70

WVA nieuws


WVA Coronavirus maatregelen

Geplaatst op 23-05-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bestuur

Laatste update van 23-05-2020: Via dit nieuwsbericht stellen wij u met enige regelmaat op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de WVA vereniging en de WVA haven.

Via dit nieuwsbericht informeren wij u over de maatregelen die de WVA neemt in het kader van het COVID-19 virus. Onze vereniging geeft volledig gevolg aan het door de overheid uitgedragen beleid omtrent het Coronavirus.


Update 23 mei 2020

 • Met ingang van 1 juni 2020 mogen er 4 stoelen op het buitendek van de LIS staan er mogen 4 personen op het dek van de Lis zitten, inclusief havenmeester en partner. De aanwezigen dienen de onderlinge afstand van 1,50 meter in acht te nemen. De vrije (1,50 meter) doorgang voor de havenmeester van dienst moet ten alle tijden worden gewaarborgd.
 • De Overheids- en RIVM regels dienen continu in acht te worden genomen. Ook op de haven en op en in de schepen in de haven.

Update 1 mei 2020

Op de persconferentie van 15 april kondigde minister-president Rutte aan dat alle sectoren in de samenleving protocollen moeten opstellen om het nieuwe normaal van de 1,5 meter economie en samenleving mogelijk te maken. Met andere woorden, regels maken die een versoepeling geven, zonder het besmettingsgevaar te verhogen. De watersportverenigingen behoren tot een sector in de samenleving en moeten dus ook protocollen ontwikkelen om mee te kunnen doen in de 1,5 meter economie.

Als WVA-bestuur hebben wij gehoor gegeven aan deze oproep. Het bestuur heeft de volgende protocollen opgesteld:

 • Protocol Daghavenmeesters.
  Dit protocol wordt per 11 mei 2020 vervangen door het protocol Havenmeesters (Voor zowel dag- als avondhavenmeesters).
 • Protocol gebruik Clubhuis.
 • Protocol Passeren op de Steigers.
 • Protocol Sanitair NU. (Zodra hier een versoepeling optreedt wordt dit protocol vervangen.)
 • Protocol Fietsenstalling.
 • Protocol Gasten van onze Leden.
 • Protocol Overnachten op eigen Boot.
 • Protocol Passanten.

De protocollen kunt u lezen via onderstaande link:

Coronavirus Protocollen

Met ingang van 1 mei 2020 12.00 uur staat de Veiligheidsregio Hollands Midden het recreatief gebruik weer toe. Sanitair blijft gesloten, dus iedereen die op de haven verblijft, moet “Zelfvoorzienend” zijn.

Vanaf 11 mei 2020 gaan de avonddiensten weer van start.

Vanaf 11 mei 2020 zijn passanten die “Zelfvoorzienend” zijn weer welkom in onze haven.
Wel dient men zich uitdrukkelijk aan het Passanten protocol te houden en zal er beperkt plek zijn in onze haven, aangezien er nog weinig eigen leden zijn gaan varen.


Update 24 april 2020

 • Het bestuur heeft besloten, dat er vooralsnog in mei geen avondbediening van de brug zal plaats vinden. De reden hiervoor is de kans op Corona besmetting bij dagelijkse overdracht/ uitleg aan de dagelijks wisselende avondhavenmeesters. Zodra de overheidsmaatregelen worden aangepast zal dit besluit worden heroverwogen. De betreffende avondhavenmeesters zullen hiervoor separaat een bericht ontvangen.
 • Concreet is er 's-avonds tussen 18.30 uur en 22.00 uur geen avondhavenmeester en zijn er geen door de WVA verzorgde brugopeningen.
 • Leden of bewoners die 's-avonds de haven in of uit willen varen kunnen hiervoor bij de Gemeente Alphen aan den Rijn een afstandsbediening aanschaffen.
 • Alle evenementen zijn vanuit overheidswege afgelast tot 1 september 2020. Deze maatregel kan verlengd worden. Vanwege deze onzekerheid heeft het bestuur besloten om de jaarlijkse Barbecue in september 2020 af te gelasten.
 • Het bestuur benadrukt dat het niet is toegestaan om met meer dan twee personen bij elkaar te zijn. Aanwezigheid op de Lis is ALLEEN voorbehouden aan de havenmeester en zijn partner.
 • In alle gevallen dient 1,50 meter afstand van elkaar te worden gehouden. Bij tegenliggers dient te worden uitgeweken naar een zijsteiger.

Update 3 april 2020:


Update 1 april 2020:

De eerder gemelde maatregelen blijven van kracht tot en met 28 april 2020.

Zoals op 25 maart aangegeven:

 • Vanaf 6 april gaan de daghavendiensten van start.
 • Tot (vooralsnog) 1 mei zijn er geen avondhavendiensten.

Let op:

 • Houdt er s.v.p. rekening mee, dat in deze uitzonderlijke tijd de daghavenmeester af en toe afwezig kan zijn. Bel het havennummer 0172-435090 voor een brugopening, u wordt zo snel als mogelijk geholpen.

Update 28 maart 2020:

 • Het sanitair op de haven is afgesloten.
 • Kom niet naar de haven als u er niets te doen heeft. Ga er niet rondhangen.
 • Volg de overheidsmaatregelingen op.
 • Zie onderstaande maatregelen.

Update 25 maart 2020:

Naar aanleiding van de aangescherpte overheidsmaatregelen van 23 maart 2020 heeft het bestuur de volgende beslissingen genomen:

 • De haven blijft tot 6 april in versoepeld winterregime. Er zal tot 6 april geen havenmeester aanwezig zijn. Noodzakelijke brugopeningen voor het van of naar de werf brengen van uw schip kunt u aanvragen via het haventelefoonnummer. 0172-435090. (Om wachttijd te voorkomen zo mogelijk een half uur van tevoren aanvragen.)
 • Vanaf 6 april 2020 gaan de daghavenmeesterdiensten volgens de bestaande planning dagelijks van 08.00 tot 18.30 uur van start. De havenmeester is verantwoordelijk voor het bedienen van de brug.
 • Tot vooralsnog 1 mei 2020 zullen er geen avond havenmeesters zijn. Na 18.30 uur wordt de brug niet bediend. Eind april zal het bestuur besluiten of deze maatregel zal worden uitgebreid tot 1 juni 2020.
 • De huiskamer en het stuurhuis van de Lis zijn het domein van de havenmeester. Alleen de havenmeester en zijn partner mogen hier in de Lis komen. (Na toestemming van de havenmeester mag er maximaal 1 bestuurslid binnen in de Lis komen.)
  • Op het zonnedek zal een tafel met twee stoelen worden geplaatst. Deze zijn alleen voor gebruik door de havenmeester van dienst met partner.
 • Gedragsregels:
  • Kom niet op de haven wanneer u of een van uw huisgenoten snotterig, verkouden of koortsig bent.
  • Niet meer dan drie personen bij elkaar.
  • De onderlinge afstand op de haven is minimaal 1,50 meter.
  • Passeer elkaar niet op de steiger.
  • De sanitaire ruimte mag minimaal worden gebruikt. Ook hier geldt de 1,50 meter regel.
  • Er is voor derden geen sprake van koffie- en/of theedrinken in of op de Lis. De Lis is louter het domein van de havenmeester.
 • Passanten worden in principe niet toegelaten, tenzij een bestuurslid in exceptionele gevallen na telefonisch overleg anders beslist.
 • Aan het einde van deze week zal de haven met een minimale inzet van enkele geselecteerde vrijwilligers zomergereed gemaakt worden.

Houdt u er verder rekening mee, dat er momenten kunnen zijn dat er wegens omstandigheden geen havenmeester aanwezig of beschikbaar is. Gebruik daarom de telefoon om een brugopening aan te vragen. U zult dan zo snel als mogelijk worden geholpen.


Update vrijdag 20 maart 2020:

 • In principe gaat de WVA-haven op 1 april 2020 open en zal er een dag- of avondhavenmeester aanwezig zijn. Mochten nieuwe overheidsmaatregelen dusdanig zijn dat mensen thuis moeten blijven, dan zal de haven vanaf dat moment gesloten worden.
 • Voor uw informatie: De provincies Zuid- en Noord-Holland hebben het winterregime voor brug en sluisbediening verlengd van 1 april tot in ieder geval 6 april. Dit in verband met personele bezetting en in verband met het onbelemmerd kunnen passeren van de bruggen door hulpdiensten, zoals ambulances. De beroepsvaart wordt gezien als vitaal proces. De bediening voor de beroepsvaart wordt zo lang als mogelijk in stand gehouden.
 • Wij adviseren u om met het verplaatsen van uw schip tussen winterstalling en zomerligplaats rekening te houden met bovenstaande punten.
 • Tevens adviseren wij u dit nieuwsbericht op de website regelmatig te controleren voor eventuele actuele wijzigingen en/of maatregelen.

________________________________________

Update dinsdag 17 maart 2020:

Concreet betekenen de WVA maatregelen, op dit moment onder andere:

 • De ALV van 18 maart is tot nader te bepalen datum uitgesteld. Voor de ALV zal later dit jaar een nieuwe datum worden gepland.
 • Koffiedrinken met leden op de LIS vindt tot minimaal 6 april 2020 niet plaats.
 • Wie zich ziek voelt en een mogelijk besmettingsrisico voor anderen kan vormen verzoeken wij  met klem niet naar de haven te komen.
 • Personen op de haven of in de LIS houden minimaal 1,50 meter afstand van elkaar.
 • Het zomergereed maken van de haven zal op 28 maart vooralsnog in afgeslankte vorm plaatsvinden.
  (* Zie meer info hierover verderop op deze pagina)
 • De daghavenmeester bijeenkomst op zaterdag 4 april gaat niet door. Er zal een nieuwe datum worden gepland. Heeft u vragen over uitvoering van uw taak als daghavenmeester, neem dan contact op met een bestuurslid.
 • De dag- en avondhavenmeester diensten gaan op 1 april gewoon volgens planning van start.
 • De haven komt per 1 april weer in het normale zomerregime, zij het met de benodigde voorzichtigheid voor ieders gezondheid.

________________________________________

(*) Haven zomergereed maken vindt slechts plaats in afgeslankte vorm

 1. Er wordt binnen geen koffie of thee gedronken en er wordt deze keer geen lunch verzorgd.
 2. De technisch havencommissaris zal een aantal personen benaderen om de hoogstnoodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.
 3. Andere leden moeten dus geen gehoor geven aan het voorgaande nieuwsbericht (van 10 maart) met oproep van de havencommissaris voor vrijwilligers om te komen helpen bij het zomergereed maken!
 4. De werkzaamheden zullen worden beperkt tot: winterligger elektra loskoppelen, meters opnemen, bovendek LIS schoonmaken, zonnedak plaatsen, tafel/stoelen op dek, waterslangen aansluiten, wasmachine en droger aansluiten en fietsen onderhoud.
 5. Personen houden ook hier minimaal 1,50 meter afstand van elkaar.
 6. Eventueel resterende zomergereed maken activiteiten kunnen de komende tijd op individuele basis worden uitgevoerd.

12 maart 2020: Naar aanleiding van de ongecontroleerde uitbreiding van het Coronavirus heeft het WVA bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering van 18 maart a.s. niet door te laten gaan. Het koffiedrinken op de zaterdagochtenden in de LIS gaat de komende zaterdagen ook niet door.

Voor de ALV zal later dit jaar een nieuwe datum worden gepland.

Wij willen de leden van de WVA niet in gevaar brengen door met veel personen in een kleine ruimte plaats te nemen. Alle leden worden per email over deze beslissing geinformeerd.


Namens het bestuur,
Marius Wulffers
Voorzitter