WVA logo 70

WVA nieuws


WVA Coronavirus maatregelen

Geplaatst op 01-04-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bestuur

Laatste update van 01-04-2020: Via dit nieuwsbericht stellen wij u met enige regelmaat op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de WVA vereniging en de WVA haven.

Nederland wordt op dit moment geconfronteerd met het COVID-19 virus (Coronavirus). Het RIVM en andere betrokken overheidsinstanties hebben diverse maatregelen aangekondigd.

Via dit nieuwsbericht informeren wij u over de maatregelen die de WVA neemt. Onze vereniging geeft volledig gevolg aan het door de overheid uitgedragen beleid omtrent het Coronavirus.


Update 1 april 2020:

De eerder gemelde maatregelen blijven van kracht tot en met 28 april 2020.

Zoals op 25 maart aangegeven:

 • Vanaf 6 april gaan de daghavendiensten van start.
 • Tot (vooralsnog) 1 mei zijn er geen avondhavendiensten.

Let op:

 • Houdt er s.v.p. rekening mee, dat in deze uitzonderlijke tijd de daghavenmeester af en toe afwezig kan zijn. Bel het havennummer 0172-435090 voor een brugopening, u wordt zo snel als mogelijk geholpen.
 • De sanitaire voorzieningen zijn alleen toegankelijk voor havenmeester en partner.

Update 28 maart 2020:

 • Het sanitair op de haven is afgesloten.
 • Kom niet naar de haven als u er niets te doen heeft. Ga er niet rondhangen.
 • Volg de overheidsmaatregelingen op.
 • Zie onderstaande maatregelen.

Update 25 maart 2020:

Naar aanleiding van de aangescherpte overheidsmaatregelen van 23 maart 2020 heeft het bestuur de volgende beslissingen genomen:

 • De haven blijft tot 6 april in versoepeld winterregime. Er zal tot 6 april geen havenmeester aanwezig zijn. Noodzakelijke brugopeningen voor het van of naar de werf brengen van uw schip kunt u aanvragen via het haventelefoonnummer. 0172-435090. (Om wachttijd te voorkomen zo mogelijk een half uur van tevoren aanvragen.)
 • Vanaf 6 april 2020 gaan de daghavenmeesterdiensten volgens de bestaande planning dagelijks van 08.00 tot 18.30 uur van start. De havenmeester is verantwoordelijk voor het bedienen van de brug.
 • Tot vooralsnog 1 mei 2020 zullen er geen avond havenmeesters zijn. Na 18.30 uur wordt de brug niet bediend. Eind april zal het bestuur besluiten of deze maatregel zal worden uitgebreid tot 1 juni 2020.
 • De huiskamer en het stuurhuis van de Lis zijn het domein van de havenmeester. Alleen de havenmeester en zijn partner mogen hier in de Lis komen. (Na toestemming van de havenmeester mag er maximaal 1 bestuurslid binnen in de Lis komen.)
  • Op het zonnedek zal een tafel met twee stoelen worden geplaatst. Deze zijn alleen voor gebruik door de havenmeester van dienst met partner.
 • Gedragsregels:
  • Kom niet op de haven wanneer u of een van uw huisgenoten snotterig, verkouden of koortsig bent.
  • Niet meer dan drie personen bij elkaar.
  • De onderlinge afstand op de haven is minimaal 1,50 meter.
  • Passeer elkaar niet op de steiger.
  • De sanitaire ruimte mag minimaal worden gebruikt. Ook hier geldt de 1,50 meter regel.
  • Er is voor derden geen sprake van koffie- en/of theedrinken in of op de Lis. De Lis is louter het domein van de havenmeester.
 • Passanten worden in principe niet toegelaten, tenzij een bestuurslid in exceptionele gevallen na telefonisch overleg anders beslist.
 • Aan het einde van deze week zal de haven met een minimale inzet van enkele geselecteerde vrijwilligers zomergereed gemaakt worden.

Houdt u er verder rekening mee, dat er momenten kunnen zijn dat er wegens omstandigheden geen havenmeester aanwezig of beschikbaar is. Gebruik daarom de telefoon om een brugopening aan te vragen. U zult dan zo snel als mogelijk worden geholpen.


Update vrijdag 20 maart 2020:

 • In principe gaat de WVA-haven op 1 april 2020 open en zal er een dag- of avondhavenmeester aanwezig zijn. Mochten nieuwe overheidsmaatregelen dusdanig zijn dat mensen thuis moeten blijven, dan zal de haven vanaf dat moment gesloten worden.
 • Voor uw informatie: De provincies Zuid- en Noord-Holland hebben het winterregime voor brug en sluisbediening verlengd van 1 april tot in ieder geval 6 april. Dit in verband met personele bezetting en in verband met het onbelemmerd kunnen passeren van de bruggen door hulpdiensten, zoals ambulances. De beroepsvaart wordt gezien als vitaal proces. De bediening voor de beroepsvaart wordt zo lang als mogelijk in stand gehouden.
 • Wij adviseren u om met het verplaatsen van uw schip tussen winterstalling en zomerligplaats rekening te houden met bovenstaande punten.
 • Tevens adviseren wij u dit nieuwsbericht op de website regelmatig te controleren voor eventuele actuele wijzigingen en/of maatregelen.

________________________________________

Update dinsdag 17 maart 2020:

Concreet betekenen de WVA maatregelen, op dit moment onder andere:

 • De ALV van 18 maart is tot nader te bepalen datum uitgesteld. Voor de ALV zal later dit jaar een nieuwe datum worden gepland.
 • Koffiedrinken met leden op de LIS vindt tot minimaal 6 april 2020 niet plaats.
 • Wie zich ziek voelt en een mogelijk besmettingsrisico voor anderen kan vormen verzoeken wij  met klem niet naar de haven te komen.
 • Personen op de haven of in de LIS houden minimaal 1,50 meter afstand van elkaar.
 • Het zomergereed maken van de haven zal op 28 maart vooralsnog in afgeslankte vorm plaatsvinden.
  (* Zie meer info hierover verderop op deze pagina)
 • De daghavenmeester bijeenkomst op zaterdag 4 april gaat niet door. Er zal een nieuwe datum worden gepland. Heeft u vragen over uitvoering van uw taak als daghavenmeester, neem dan contact op met een bestuurslid.
 • De dag- en avondhavenmeester diensten gaan op 1 april gewoon volgens planning van start.
 • De haven komt per 1 april weer in het normale zomerregime, zij het met de benodigde voorzichtigheid voor ieders gezondheid.

________________________________________

(*) Haven zomergereed maken vindt slechts plaats in afgeslankte vorm

 1. Er wordt binnen geen koffie of thee gedronken en er wordt deze keer geen lunch verzorgd.
 2. De technisch havencommissaris zal een aantal personen benaderen om de hoogstnoodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.
 3. Andere leden moeten dus geen gehoor geven aan het voorgaande nieuwsbericht (van 10 maart) met oproep van de havencommissaris voor vrijwilligers om te komen helpen bij het zomergereed maken!
 4. De werkzaamheden zullen worden beperkt tot: winterligger elektra loskoppelen, meters opnemen, bovendek LIS schoonmaken, zonnedak plaatsen, tafel/stoelen op dek, waterslangen aansluiten, wasmachine en droger aansluiten en fietsen onderhoud.
 5. Personen houden ook hier minimaal 1,50 meter afstand van elkaar.
 6. Eventueel resterende zomergereed maken activiteiten kunnen de komende tijd op individuele basis worden uitgevoerd.

12 maart 2020: Naar aanleiding van de ongecontroleerde uitbreiding van het Coronavirus heeft het WVA bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering van 18 maart a.s. niet door te laten gaan. Het koffiedrinken op de zaterdagochtenden in de LIS gaat de komende zaterdagen ook niet door.

Voor de ALV zal later dit jaar een nieuwe datum worden gepland.

Wij willen de leden van de WVA niet in gevaar brengen door met veel personen in een kleine ruimte plaats te nemen. Alle leden worden per email over deze beslissing geinformeerd.


Namens het bestuur,
Marius Wulffers
Voorzitter