WVA logo 70

WVA nieuws


VNM Najaarsbijeenkomst 2017

Geplaatst op 20-11-2017  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Albert  -  Bron: VNM

Zaterdag 18 november was de dag van de intocht van Sinterklaas in Nederland. Twee van de WVA-bestuursleden hebben de intocht gemist, zij waren bij de Najaarsbijeenkomst van de VNM in Huizen.

Samen met ongeveer 80 andere bestuurders van Watersport Verenigingen hebben wij een zeer informatieve en interessante dag gehad. Het VNM is in 10 jaar tijd gegroeid tot een participatie van 97 Watersportverenigingen van het totale aantal van 500 WSV’s in Nederland. In 2017 zijn er 12 verenigingen aangesloten. Op dit moment gaat het om de belangen van ongeveer 13.500 scheepseigenaren. De ambitie van het VNM is dat 150 van de 500 niet commerciële verenigingshavens in Nederland zijn aangesloten. Het is duidelijk dat het VNM een behoefte invult voor de Motorboot (sloepen) vaarders. De kosten van het VNM zijn laag. De vereniging wordt volledig door vrijwilligers gerund. 

Het VNM is een organisatie die gekenmerkt wordt door korte lijnen en enthousiaste vrijwilligers. Het VNM heeft een sterk professioneel netwerk en maakt gebruik van een breed lobbycircuit. VNM

 stand-20171101

Doelstellingen van het VNM. doelsteling-vnm

Kerntaken VNM.

kerntaak-vnm

Het VNM participeert in het WRN.

Het Platform Waterrecreatie (formeel Nederlands Platform voor Waterrecreatie) is als vereniging opgericht per 1 januari 2005 als de opvolger van het Watersportberaad. Het is een samenwerkingsverband van organisaties (bonden en verenigingen) die actief zijn op het gebied van Waterrecreatie. De deelnemende organisaties vertegenwoordigen bij elkaar ruim één miljoen georganiseerde watersporters/waterrecreanten in Nederland.

Het Platform Waterrecreatie wil door samenwerking, kennis- en informatie-uitwisseling Waterrecreatie een zo sterk mogelijke positie geven waarbij zowel het economisch belang daarvan wordt benadrukt als ook de logische samenhang met een verantwoord natuurbeheer en –beleid. Recreatie en Natuur worden daarbij als een onlosmakelijk geheel gezien. Platform Waterrecreatie

Het was een interessante en leerzame dag.

Voor de WVA was dit de eerste VNM-bijeenkomst die wij bezochten. Samen met de vele andere aanwezigen hebben wij ervaren, dat de VNM zich daadwerkelijk inzet voor:

  • Belangenbehartiging voor motorbootvaarders.
  • Ondersteuning van besturen van Watersportverenigingen.
  • Beschikbare Blauwdrukken zoals bijvoorbeeld: Digitaal Handboek Watersportverenigingen.
  • Overzicht van Frequently Asked Questions. (FAQ)
  • Innovatie binnen verenigingen.