WVA logo 70

WVA nieuws


Verzegelen vuilwatertankafsluiter met chip?

Geplaatst op 31-01-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Albert  -  Bron: Watersport-TV Online

Onderstaand artikel van 29 januari 2021 is een op een overgenomen van de website van Watersport-TV

DEN HAAG- Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat lijkt alles op alles te zetten om te zorgen dat volgend seizoen (2022) de afsluiters van vuilwatertanks van pleziervaartuigen worden verzegeld. Verzegeling moet voorkomen dat de inhoud van de tanks illegaal in het oppervlaktewater wordt geloosd. Bedoeling is dat bootbezitters via Digid de zegel kopen, die is voorzien van een afleesbare chip.

tekst Eric van Staten

Booteigenaren die een vuilwatertank aan boord hebben dienen er serieus rekening mee te houden dat vanaf volgend jaar de zogenaamde afsluiters verzegeld moeten zijn. Lozen is sinds 2009 verboden, maar gebeurt nog wel en blijkt moeilijk te handhaven. Vandaar dat op voorspraak van Tweede Kamer lid De Groot (D66) in 2019 is besloten tot het verplicht verzegelen van de afsluiters. Een speciale klankgroep bestaande uit vertegenwoordigers van diverse watersportorganisaties, waaronder het Watersportverbond, de Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club (KNMC), de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers en het Verbond Nederlandse Motorbotsport (VNM), maakt zich niet alleen zorgen over de uitvoerbaarheid van het besluit. Het voorziet dat het de pleziervaart op hoge kosten jaagt.

De klankgroep ‘Toiletwaterlozing pleziervaart’ is bedoeld om het ministerie te voorzien van informatie en adviezen gebaseerd op ervaringen uit de pleziervaart, met als doel dat er een uitvoerbaar besluit komt met een zo’n breed mogelijk draagvlak. Hiervoor zijn diverse suggesties gedaan, maar die zijn vooralsnog allemaal genegeerd.

Tie-wrap

Zo heeft de groep voorgesteld om de afsluiters te voorzien van een eenvoudige, goedkope tie wrap die door de booteigenaar zelf aangebracht kan worden. Naleving van het lozingsverbod kan via een visuele inspectie. Met een borging, die voorkomt dat bij controle de tie-wrap alsnog snel wordt aangebracht, is dit in Amerika een beproefd systeem.

Het ministerie voorziet fraude en heeft een duidelijke voorkeur voor een zegel die booteigenaren via Digid moeten aanvragen en die is voorzien van een afleesbare chip. Welke informatie op deze chip komt te staan en welke informatie de booteigenaar dient te verstrekken bij het aanvragen, is niet bekend. Critici vrezen dat de chip een slinkse aanzet is tot bootregistratie.

Bij het verbreken van de zegel, bijvoorbeeld bij het winterklaar maken van de vuilwaterinstallatie of als men een (lange) buitenlandse zeereis gaat maken, zal de booteigenaar een nieuwe zegel moeten aanvragen. Dit kan door de oude zegel aangetekend op te sturen, waarna na betaling een nieuwe wordt opgestuurd.

Infrastructuur

Het doel van het verzegelen is dat booteigenaren de vuilwatertanks alleen nog kunnen leegpompen bij de vuilwaterstations. Het ministerie gaat gemakshalve aan de realiteit voorbij dat er onvoldoende werkende stations zijn. Uit recent onderzoek blijkt dat een geschikte infrastructuur ontbreekt.

Als alternatief voor de vuilwatertanks  stelt het ministerie voor die te vervangen voor een compacte zuiveringsinstallatie. Los van het feit dat dit soort installaties op dit moment nog niet beschikbaar zijn, is het de vraag of die in bestaande boten eenvoudig ingebouwd kunnen worden. Als tweede alternatief stelt het ministerie voor om chemisch toiletten te gaan gebruiken aan boord. Voor dagtochten geschikt, maar niet voor wie langere tijd met meerdere personen op een boot verblijft. Zo leert de praktijk.

Om te voldoen aan de voorwaarden van het besluit, zullen bootbezitters behoorlijk moeten gaan investeren. De klankgroep pleit voor een overgangsregeling van 5 tot 10 jaar. De vrees bestaat dat de nu door het ministerie uitgestippelde koers de Nederlandse watersport in negatieve zin zal raken en het uiteindelijke doel, niet zal worden bereikt.

Financiële steun

Als belangen behartiger van alle watersporters laat het Watersportverbond weten kritisch te staan tegenover de uitvoering van het verbod. ‘’Eventuele maatregelen aan boord en aan wal vragen tijd om gebruiksgemak en betaalbaarheid voor de watersporter te garanderen. Het Watersportverbond wil ook dat er financiële steun komt voor de invoering van zaken die kosten met zich meebrengen voor havens, verenigingen en watersporters. Indien nodig zullen we aandringen op gedegen onderzoek. Het ministerie legt tot nu toe de meeste input van ons, en die van andere belangenorganisaties, naast zich neer. Wij hebben een brief gestuurd aan het ministerie om ons ongenoegen te uiten over de gang van zaken. De brief is vorige week aan de orde geweest in een overleg waarin is aangegeven dat wij als belangen- en brancheorganisaties hernieuwd met reacties en voorstellen mogen komen op de plannen die er nu liggen. Dit moment grijpen wij aan om ons standpunt aan te scherpen met input van onze achterban.’’

Hiswa/Recron, is betrokken bij het overleg tussen de klankgroep en het Ministerie. Wat het standpunt van de branchevereniging is, blijft ondanks aandringen van Watersport-TV onduidelijk. ‘’We hebben zeker een standpunt, maar realiseren ons dat de watersport-vertegenwoordigers primair aan zet zijn. De watersporter zal de verzegeling moeten uitvoeren. Naar mijn mening zou het niet helpen de discussie via de media te voeren,’’ aldus Jeroen van den Heuvel, hoofd afdeling Jachtbouw & Watersport.

In maart staat een volgende bijeenkomst tussen de klankgroep en het ministerie gepland.

Artikel in Watersport-TV over verzegelen vuilwatertank