WVA logo 70

WVA nieuws


VdjS BPR verplicht aan boord + Marifoon

Geplaatst op 14-12-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Albert  -  Bron: Varen doe je Samen

Het Binnenvaartpolitiereglement, kortweg BPR bevat de regels die op de meeste binnenwateren in Nederland gelden. Letterlijk staat er “Besluit van 26 oktober 1983, tot vaststelling van een reglement houdende bepalingen ter voorkoming van aanvaring of aandrijving op de openbare wateren in het Rijk, die voor de scheepvaart openstaan”

In het BPR is onder meer vastgelegd wat de borden en overige verkeerstekens betekenen, wanneer je welke verlichting moet voeren, welke tekens en geluidsseinen er gelden op het water en wat de voorrangs- en uitwijkregels zijn.

Uitleg over BPR

Via onderstaande knop kunt u het verplichte BPR dat geldig is van 2017 tot en met heden gratis downloaden:

Binnenvaart Politie Reglement 2017 tot heden

Marifoon

Via de Website hebben wij u geinformeerd over de aangekondigde VdjS Webinar over Marifoon gebruik. Enkele leden hebben deze interessante webinar live gevolgd.  

Via onderstaande link kunt u de op 25 november 2021 gehouden webinar over het gebruik van de Marifoon bekijken en beluisteren:

Webinar Marifoon gebruik

Varen doe je Samen

De website en facebook pagina van Varen doe je Samen biedt ons als watersporters een onmisbare bron van informatie. Dit geldt voor iedereen op het water: surfers, zeilers, roeiers, sloepvaarders, motorbootvaarders en beroepsvaart.

Varen doe je Samen

Op de VdjS website kunt u ook de handige Vaar Bewaarkaart vinden:

vaar-bewaarkaart