WVA logo 70

WVA nieuws


Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2016

Geplaatst op 15-03-2016  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Dick van Werkhoven

Aan alle leden en partnerleden,

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 16 maart 2016.

Locatie: Avifauna Struisvogelzaal.

Aanvang van de vergadering: 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Het bestuur maakt bekend dat conform het rooster van aftreden, volgens artikel 9 van het huishoudelijk reglement de volgende bestuursleden aftreden: 

  • Anneke Bos                  Stelt zich beschikbaar voor een volgende periode.
  • Rob Lageweg               Stelt zich beschikbaar voor een door hem te bepalen periode.
  • Dick van Werkhoven  Stelt zich beschikbaar voor een door hem te bepalen periode. 

Het bestuur draagt Ben Larkens voor om als zevende lid in het bestuur plaats te nemen. 

Conform artikel 5 van het huishoudelijk reglement kunnen de leden zich kandidaat stellen voor de vacature in het bestuur. 

De vergaderstukken zoals de notulen van de vorige vergadering, de jaarverslagen 2015 en het financieel overzicht zijn 2 weken voor de ledenvergadering beschikbaar op de website van de WVA. Ze zijn ook aan te vragen bij het secretariaat en kunnen per post toegezonden worden. 

ALV stukken kunt u hier vanaf de website downloaden. Ze staan onder info voor alle leden

 

Namens het bestuur, 

Dick van Werkhoven 

secretaris  

Gouda, 8 februari 2016