WVA logo 70

WVA nieuws


TOETER DE TOETER

Geplaatst op 24-05-2023  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Ben Larkens

Wat zijn we toch blij met onze toegangsbrug voor de haven. Het zorgt best voor een stukje veiligheid niet alleen voor onze leden booteigenaren in de haven, maar ook voor de bewoners met een terras aan de haven.

Maar zoals een voetballer ooit zei: "Alle voordeel hep een nahdeel". Dit geldt hier ook. Want voor iedere scheepsbeweging naar binnen of naar buiten moet onze brug worden bediend. Dit wordt over het algemeen best goed gedaan door de dag- en avondhavenmeesters van de WVA die zitting hebben op het clubschip de LIS. 

De snelheid van bedienen varieert per opening. Vreemden die van buiten komen worden meestal wel gezien. Vanaf de LIS is er goed zicht naar buiten. Maar regelmatig is de haven meester diep verzonken in een verhaal uit een spannend boek, of is hij net koffie aan het zetten of bezig met een van de andere werkzaamheden op de haven die nu eenmaal ook horen bij het havenmeesteren..

Daarom is het van belang dat u zich pas laat horen bij het naderen van de brug. Per scheepshoorn of via de telefoon.

Het scheepshoornsignaal moet klinken als "lang kort lang" oftewel: "tuuuuuut tut tuuuuuut"

De officiële richtlijnen geven aan:

  • Een korte stoot duurt ongeveer 1 seconde
  • Een lange stoot duurt ongeveer 4 tot 6 seconden
  • De tijd tussen 2 stoten is ongeveer 1 seconde

Heeft u het idee dat er niet wordt gereageerd door een havenmeester? Dan geef ik u de volgende vijf tips:

  1. Een toeterje uit de haven wat klinkt als tut tut tut, zal meestal niet worden herkend als een scheepssignaal. Dit kan ook een auto zijn. Elektrische scheeptoetertjes komen qua geluidskarakter vaak overeen met een ordinaire autoclaxon. Maar ook een blaashoorn wordt dan minder snel herkend als scheepssignaal.
  2. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat u zo lang blaast, dat u buiten adem bij de brug aankomt. Maar gebruikt u de scheepshoorn zorg er dan wel svp voor, dat de "lang kort  lang" kan worden herkend als scheepssignaal. 
  3. Heeft u geen scheepshoorn, bel dan even de haven telefoon. Het nummner staat op het informatiebord aan de brug aangegeven.
  4. Fluiten naar de havenmeesters wordt ervaren als zeer ongepast.
  5. Nog een laatste tip. Als u vanuit de achterhaven komt en daar al blaast, dan bent u meestal slecht hoorbaar omdat de wind het geluid verwaaid. Daarbij komt ook nog dat u niet kan worden gezien. Zolang de haven meester geen scheepsbeweging ziet doet hij niets. Dus gebruik de hoorn pas als u bijna evenwijdig aan de Schoener vaart.

Ik wens u een heel goed vaarseizoen met een vlotte brugbediening.

Watersportgroet van deze part-time havenmeester