WVA logo 70

WVA nieuws


Storm Ciara is onze WVA haven gepasseerd! Van de voorzitter.

Geplaatst op 12-02-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Marius

Onze leden hebben in groten getale gehoor gegeven aan onze oproep op de website en de nieuwsbrief van vrijdag 7 februari. Het was een komen en gaan van tientallen scheepseigenaren die zich wilden zekerstellen dat hun schip goed vastlag en was voorbereid op de zware storm Ciara!

Die voorspelde storm trok inderdaad over ons land en over onze haven. Dankzij de extra aandacht van u, is er voor zover nu bekend geen noemenswaardige schade ontstaan.

storm-ciara-1-ps   

storm-ciara-4-ps

Een van onze leden heeft enkele spectaculaire foto’s gestuurd van de storm over de haven.
Over de steiger lopen was onmogelijk en onverantwoord.

Van de Voorzitter

Marius, onze voorzitter, werkt bij een hightechbedrijf in Delft dat veel onderzoek doet en producten en diensten ontwikkelt om vanuit de ruimte onze aardbol in de gaten te houden.

Hieronder geeft Marius enig inzicht in deze complexe en interessante materie.

Terwijl ik dit op zondag 9 februari schrijf, neemt de wind langzaam toe en begint het al een beetje te gieren. Nederland is in paniek. Vanmiddag gaat het echt los zegt men. Code oranje. Geen voetbal, geen treinen en “binnenblijven “. Vroeger wisten we haast niet dat er ons iets te wachten stond en overkwam het ons. Minder paniek vooraf, mogelijk meer schade achteraf. Vraag blijft, wat het beste is voor ons mensen?

Het KNMI heeft sinds 2018 de beschikking over het ‘Tropomi instrument’. Dit zit aan boord bij de Sentinel 5a satelliet die door Airbus (voornamelijk in Leiden) is gebouwd in opdracht van ESA en de Nederlandse staat in het Copernicus programma. Ergens tussen de maan en de aarde draait hij rondjes en kijkt hij naar beneden. Vanaf circa 600 km hoogte wordt er gekeken naar gebeurtenissen op aarde. Het weer hoort daar ook bij.

Andere satellieten kunnen meer zaken meten. Het aardmagnetisch veld b.v. Hieruit blijkt o.a. dat de noordpool verschuift naar het zuiden. Ongelooflijk wat je kunt zien!

  • De hoeveelheid stof, de concentratie aan ozon en de concentratie aan stikstofoxide op aarde. Telkens als de satelliet voorbijkomt wordt er gemeten.
    Weermodellen en grondsensoren maken het geheel in staat om ook voorspellingen te doen over de periode tussen twee passages.
  • Hoogteverschillen kunnen met de ongelooflijke nauwkeurigheid van een paar millimeter worden vastgesteld.
  • Een ‘radarcamera’ zie bijvoorbeeld dat een weg, een dak of een merkteken een andere hoogte heeft dan toen het de vorige keer gemeten is. Hij ziet alleen de verschillen, niet de exacte hoogte. Deze gerichte radar, een SAR, draait niet rond maar schiet als het ware pulsen en ontvangt die weer. Heeft geen last van wolken of wind.
  • We zien het gras groeien.
  • Als iemand een gat graaft boven een pijpleiding, dan zien we dat om de circa drie dagen. Vroeger moest de Gasunie elke 14 dagen met een helikopter over de hogedruk leidingen vliegen om te zoeken naar onregelmatigheden. Nu doen we dit automatisch en over de hele wereld.
  • Bij S&T bewaken we nu b.v. Wegen en zien we ze verzakken of scheef gaan. Onderhoud wordt zo maatwerk in plaats van routine.

De achterliggende radar technologie komt voor een groot deel uit de koker van TNO Den Haag. Hier ligt de bakermat van de radar, de magnetron en wifi.

Museum Waalsdorp is onderdeel van deze afdeling. Hier treffen we technologische ontwikkelingen van nu tot voor de tweede wereldoorlog. Bij voldoende belangstelling kunnen we hier mogelijk een gezamenlijk bezoek brengen op een woensdagmiddag. Neem hiervoor contact op met onze voorzitter Marius.

Op onderstaande sattelietbeelden ziet u twee status opnamen van Amsterdam vanuit Airportal.

airportal-ps

Luchtkwaliteit boven Amsterdam op 11 februari 2020 om 13.00 uur

airportal-2-ps

Als u erin geïnteresseerd bent kunt u meer informatie vinden op de websites van S&T, www.stcorp.nl en het daar ontwikkelde product “ Airportal”. https://air-portal.nl/