WVA logo 70

WVA nieuws


Staande Mast Route 2016, een puzzel

Geplaatst op 30-06-2016  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: ben  -  Bron: Watersportverbond

De Staande Mast Route (SMR), de vaarweg verbinding tussen IJsselmeer en de Hollandse Delta, is een van de belangrijkste schakels in het Nederlands vaarwegen route netwerk. Deze route is niet alleen van groot belang voor de watersport maar ook als alternatieve route voor de beroepsvaart.
In Noord en Zuid Holland doorkruist de SMR vele drukbevolkte gebieden met de daarbij horende weg en spoor infrastructuur. Juist in 2016 wordt op vele plaatsen aan deze infrastructuur gewerkt waardoor de SMR helaas niet altijd volledig bevaarbaar is. Bij iedere reisvoorbereiding en zeker wanneer er gebruik gemaakt wordt van de SMR wordt is het aan te bevelen altijd de website www. vaarweginformatie.nl te raadplegen voor de meest actuele scheepvaartberichten die gedurende de periode van de reis van belang kunnen zijn. Een beknopte handleiding, hoe op een effectieve manier informatie kan worden geraadpleegd, is eerder onder andere op de websites van het watersportverbond en bij “Varen doe je samen” gepubliceerd.
Het watersportverbond is als een van de vertegenwoordigers van de recreatieve watersport sector vertegenwoordigd in het SMR Route Coördinatie Overleg. Het spreekt voor zich dat wij trachten de impact van stremmingen op deze route voor het recreatieve gebruik en in het bijzonder voor de “Staande Masten” zoveel mogelijk te beperken.
De lijst hieronder geeft een overzicht van de tot nu toe (eind juni) bekende stremmingen. De SMR kent twee hoofdtakken en een alternatieve route; In de tabel worden de volgende afkortingen gebruikt:
OT: Oostelijke tak over Amsterdam (licht groen)
WT: Westelijke tak over Haarlem (licht blauw)
AR: alternatieve route Sassenheim brug A44 via Leiden Oude Rijn tot Alphen aan den Rijn)
VS: volledige stremming van de route op het genoemde punt, delen van de route blijven bereikbaar (rood)
ZS: geen stremming verwacht, mogelijk enig oponthoud (geel)
GB: gedeeltelijke brugbediening (geel)

Bruggen SMR Puzzel

Auke Bender & Herman van der Steen,
Regioteam West Holland
Watersportverbond