WVA logo 70

WVA nieuws


Tips voor het afmeren van uw sloep

Geplaatst op 17-05-2016  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Ben  -  Bron: Anneke

Kunt u advies gebruiken voor het afmeren van uw sloep?

Regelmatig valt er in de haven te constateren dat een aantal sloepeigenaren bij terugkeer van hun vaartochtje de grootste moeite hebben met het invaren van hun eigen vertrouwde WVA ligplaats. Men voelt zich wat onzeker en hierdoor lijkt het alleen maar moeilijker te worden.

Soms is het ook best lastig om de sloep de box in te manoeuvreren. De een gaat dit makkelijker af dan de ander. De ene keer gaat het wel goed, maar soms lukt het maar niet om in een keer goed de box in te varen. Hoe kan dit nou?

Windrichting en kracht spelen hierbij een grote rol. Maar ook de schroef- en roerwerking van de sloep moet rekening mee gehouden worden. Het goed door hebben van deze invloeden en ook het op de juiste wijze gebruik van uw landvasten bij het invaren van de havenbox kan het afmeren een stuk vereenvoudigen. Het is een kunstje wat je jezelf prima kunt aanleren en wat voor de schipper van grote steun kan zijn.

Er zijn sloepschippers die deze kunstjes goed weten te gebruiken en hierdoor makkelijk hun sloep kunnen afmeren. Een van deze schippers heeft zich bereid verklaard om zijn kennis te delen met andere minder ervaren sloepschippers indien zij daar prijs op stellen. 

De activiteitencommissie heeft gemeend om dit aanbod niet zomaar voorbij te laten gaan en stelt dan ook voor om te peilen of er onder de leden sloepeigenaren zijn die aan deze kennisdeling mee willen doen. 

Gedacht wordt aan een korte praktijksessie in de eigen sloep en dan onder toezicht van een meevarend ervaren sloepschipper die de kneepjes van het vak aan u overbrengt.

Er zijn geen kosten aan verbonden

Leden die interesse hebben voor het volgen van zo'n gratis lesje kunnen zich via het formulier opgeven. Maar ook leden die evt. instructie willen geven worden verzocht om het formulier in te vullen, wij maken graag gebruik van uw kennis!

Pas na inventarisatie gaan we verder met het inplannen van data om deze lessen te laten plaatsvinden. De data van de lessen worden door de lesgever samen met de lesvolger bepaald op basis van beschikbaarheid.

Klik hier om u aan te melden

Met vriendelijke groet,

Activiteitencommissaris
Anneke de Heij